Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Executive Programme in Retail and Distribution Management

Solvay Brussels School of Economics and Management

 • Beschrijving
 • Overzicht

De wereld van handel en distributie is voortdurend in beweging. Onder “retail and distribution” verstaan we de detailhandel, en wat ervoor zorgt dat deze goed draait. Dat wil zeggen: het geheel van activiteiten die ervoor zorgen dat de producten en diensten van de producent tot bij de eindgebruiker geraken, klaar om verbruikt te worden, in degelijke hoeveelheden, op het juiste moment, aan de juiste prijs en met de juiste dienstverlening, en dit op rendabele wijze. In de opleiding komen dus zowel de food als de non-food aan bod.


Dit programma heeft als doel om tegemoet te komen aan de nood die de markt heeft aan gespecialiseerde opleidingen en is een goede voorbereiding voor al wie te maken heeft met de distributiesector: producenten vervolmaken zich op het vlak van interactie, en ondernemers werken aan hun professionalisme.

Dit programma is een samenwerking van Solvay Brussels School of Economics and Management en Gondola, uitgeverij en communicatieplatform voor professionals in de retail (N.V. Retail Today S.A.). Het kan rekenen op steun vanuit de sector (o.a. de federatie van de Belgische handel en distributie COMEOS (vroeger Fedis) en van BABM, de Belgilux Association of Branded Products Manufacturers). 

 

Doelstellingen

 

De deelnemers de mogelijkheid bieden om te groeien met behulp van een kwalitatief hoogstaande en door professionals uit de sector erkende opleiding waarin alle aspecten van handel en distributie aan bod komen.

Dankzij een originele aanpak die de conceptuele inbreng van de beste academici bindt aan het pragmatisme van de besproken casussen en een aantal ervaren sprekers, zullen de deelnemers hun vaardigheden omtrent “best practices” in de sector kunnen verfijnen.

 

Docenten

 

 • Professoren die uitgekozen zijn op basis van hun onderzoeksdomein, hun onderwijskwaliteiten en hun belangstelling voor de wereld van de distributie
 • Bedrijfsleiders of topmanagers met een alom erkende ervaring in de retail
 • Elke module wordt gecoördineerd door een academisch verantwoordelijke die de dialoog tussen sprekers, bedrijfsleiders en professoren en de deelnemers in goede banen zal leiden.

 

Certificaat

 

Aan het einde van uw opleiding ontvangt u een certificaat, afgeleverd door Solvay Brussels School of Economics and Management.
Het bekomen van dit certificaat is onderworpen aan volgende regels: 80% aanwezigheid (residentiële seminaries, groepswerk voorbereiden op donderdagavond en case studies op zaterdagochend).We verwachten een dertigtal deelnemers om de onderlinge wisselwerking zo ruim en gevarieerd mogelijk te maken, in functie van hun respectieve ervaring. Het aantal is beperkt tot 35 om redenen van interactie.


Voor het volledige programma:

 • personen uit het middle management die vooruitgang willen boeken
 • jonge beloftevolle medewerkers waarvan de directie wil dat ze hun horizon verruimen
 • ieder die meer wil weten over handelsmanagement


Voor het programma van 6 intensieve periodes:

 • commerciële medewerkers van producenten van consumptieartikelen
 • Ieder die meer wil weten over alles wat met handel te maken heeft, maar reeds beschikt over een goede basis op het vlak van team management


Er is geen voorkennis vereist, maar we verwachten wel een gedreven medewerking en een grote leergierigheid. • Deze opleiding is toegankelijk voor professionals met relevante ervaring en houders van een universitair diploma van de 2e cyclus (Master) of houders van een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Het toelatingscomité behoudt zich het recht voor om de verworvenheden en de beroepservaring van deelnemers mee in beschouwing te nemen.

 

Selectieprocedure

De selectiecommissie maakt een eerste analyse op basis van het dossier van kandidaatstelling dat de kandidaat heeft ingediend. Indien nodig wordt de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek met de Academisch Directeur.

 

Richtlijnen

Het dossier van kandidaatstelling moet bevatten :

 1. het volledig ingevulde inschrijvingsformulier,
 2. een pasfoto ;

Tijdens 6 intensieve vormingsperiodes van telkens 2 of 3 dagen zal gewerkt worden rond een totaal van 15 verschillende onderwerpen. Er kan ook een zesde moment bijkomen dat gewijd is aan team management, voor wie zich wil verdiepen in dit voor de sector erg belangrijke aspect. Elk studiegebied zal behandeld worden onder toezicht van een academische coördinator die een expert van het onderwerp zelf is. Alle managementaspecten van de distributie komen zo om de beurt aan bod.


Dit zijn de 15 onderwerpen:


Eerste intensieve periode van 3 dagen

1. Overzicht van de Belgische en internationale distributie en «Corporate social responsibility» in de distributiesector (1 dag)

2. seminarie : distributiestrategieën (2 dagen)


Tweede intensieve periode van 3 dagen

3. human ressources management in retail (2 dagen)

4. bezoek op het terrein van de nieuwste concepten, in België of in het buitenland (1 dag)


Derde intensieve periode van 3 dagen

5. Gedrag en gewoontes van de consument en van de «shopper » (1/2 dag)

6. Geomarketing en ligging van verkoopspunten (1/2 dag)

7. Financiële aspecten van de retail en beleidscontrole (2 dagen)


Vierde intensieve periode van 3 dagen

8. Wetten en reglementen van de distributie in België (1 dag)

9. De aankoopfunctie (1 dag)

10. Relatie producent/distributeur (1 dag)


Vijfde intensieve periode van 3 dagen

11. Logistiek (1 dag, waarvan ½ dag bezoek van een distributiecentrum)

12. merchandising (1 dag, waarvan ½ dag bezoek aan verkoopspunten)

13. Systemen van informatieverwerking en nieuwe technologieën in de distributie (1 dag)


Zesde intensieve periode van 2 dagen

14. Marketing in distributie (1 dag)

15. Verkoop in de detailhandel (1 dag)

Niveau WO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 7 maanden
Type Specialised master for professionals
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat