Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag

SBO - Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

 • Beschrijving
 • Overzicht

Organiseer de opvang van personen met verward gedrag in uw gemeente!

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Hoe organiseert u samen met uw partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?

 

De 4 modules van de opleiding:

Module 1

Personen met verward gedrag

Module 2

Regie voeren

Module 3

Opvang en hulpverlening

Module 4

Voorkoming escalatie

Excursie

GGZ Noord-Holland-Noord


Benieuwd naar de opleiding? Voor een compleet overzicht raden wij aan om de brochure te downloaden.  


 

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Hoe u onveilige situaties en overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag in de openbare ruimte voorkomt
 • Op welke manier u samenwerkt met uw partners aan de aanpak van personen met verward gedrag
 • Hoe u personen met verward gedrag signaleert
 • Op welke manier u de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in uw gemeente
 • Hoe u informatie uitwisselt met uw partners over personen met verward gedrag

 

De opleiding procesregisseur personen met verward gedrag geeft u:

 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afl oop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname

 

Ook interessant voor u:

Congres Personen met verward gedrag (www.sbo.nl/verwardgedrag)
Opleiding Overlastcoördinator (www.sbo.nl/overlast)
Opleiding wijk- en gebiedsmanager (www.sbo.nl/wijkmanager)
Opleiding regisseur multi probleemgezinnen (www.sbo.nl/probleemgezinnen)
Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden (www.sbo.nl/ex-gedetineerden)
Opleiding ketenregisseur risicojeugd (www.sbo.nl/ketenregisseur)
Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling (www.sbo.nl/regisseur)
Congres Radicalisering & Terrorisme (www.sbo.nl/terrorisme)
Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme (www.sbo.nl/terrorisme)
Opleiding gebiedsregisseur (www.sbo.nl/gebiedsregisseur)
Congres Veiligheid in de wijk (www.sbo.nl/veiligewijk)

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Tijden Overdag
Kosten €2999
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Geen