Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basiscursus Omgevingsrecht

SBO - Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

 • Beschrijving
 • Overzicht

Van 26 verschillende wetten naar één Omgevingswet, houdt u het overzicht nog?

Na het volgen van deze praktijkgerichte cursus bent u volledig op de hoogte van:

 • Rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid
 • De structuurvisie, het bestemmingsplan en de beheersverordening
 • Relevante wet- en regelgeving zoals de Wabo, Grondexploitatiewet, bouwregelgeving,
  Crisis- en herstelwet en de toekomstige Omgevingswet
 • De omgevingsvergunning inclusief het 'Wabo-projectbesluit'

 

Nieuwe omgevingswet

De Omgevingswet is aangenomen en treedt al in 2019 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke
projecten. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op u afkomen. Het is belangrijk dat u nu al start met de voorbereidingen, zodat u bijblijft en fouten voorkomt. Actuele kennis en het kunnen toepassen is juist voor u nu van belang!

 

Bekijk het complete programma

 

Wilt u ook weten hoe u de Omgevingswet kunt inzetten voor:

 • Het realiseren van gasloze wijken
 • Het stimuleren van circulair bouwen
 • Het op gang brengen van vastgelopen gebiedsprocessen
 • Het bevorderen van gebiedsontwikkeling door het verdelenvan milieugebruiksruimte
 • Het bereiken van een gezonde leefomgeving
 • Het ruimtelijk adaptief maken van gebouwen en gebieden in verband met klimaatverandering

Kortom, heeft u te maken met opgaven over: binnenstedelijke herontwikkeling, ruimtelijke adaptatie klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, de gezonde stad en/of vitalisering van het (agrarisch) buitengebied? Dan geeft deze cursus u inzicht in het omgevingsrecht zodat u de ruimtelijke opgaves van uw organisatie beter kunt aanpakken, én u leert hoe u hiervoor de Omgevingswet kunt benutten!

 

Download de brochure (pdf)

 

U ontvangt

Als deelnemer van deze cursus ontvangt u een toegangscode tot de online leeromgeving van deze cursus. Hierop vindt u alle presentaties, relevante artikelen en behandelde praktijkcases. Hieruit stelt u uw eigen naslagwerk samen. Het materiaal wordt speciaal voor deze opleiding ontwikkeld en is dus gegarandeerd actueel.

 

 

 

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Tijden Overdag
Kosten €2499
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Geen