Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

SBO - Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

 • Beschrijving
 • Overzicht

Weet u de meest actuele natuurwet- en regelgeving correct toe te passen?

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden ter vervanging van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Dit leidt in de praktijk tot de nodige vragen, bijvoorbeeld over wijzigingen ten opzichte van de oude regelgeving, procedures, inhoudelijke normen en de relatie met de Wabo. Ook het Programma Aanpak Stikstof roept de nodige vragen op, niet alleen bij de uitvoeringspraktijk maar ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze cursus wordt aan de hand van voorbeelden en casusvragen uitvoerig ingegaan op het juridisch kader en op de normen die veelal van ecologische aard zijn en wordt toegelicht op welke manier de natuurwet- en regelgeving tijdig bij de planvorming kan worden betrokken.

Tijdens de 2-daagse cursus Natuurwet- en regelgeving wordt u op de hoogte gebracht van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. Hierdoor krijgt u alle benodigde kennis en handvatten zodat u weer geheel up-to-date bent.

Na afloop van de cursus Natuurwet- en regelgeving weet u alles over:

 • De systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming
 • Het aanvragen van ontheffingen en vergunningen en de relatie met de Wabo
 • Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het natuurbeschermingsrecht
 • De laatste stand van zaken omtrent de programmatische aanpak stikstof en natuurbescherming onder de Omgevingswet

Download de brochure met het complete programma


5 redenen waarom u deze intensieve cursus niet wilt missen:

 • U bent in 2 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. Ook werpen wij graag met u een blik op toekomstige wet- en regelgeving.
 • De focus zal liggen op de uitleg van het (complexe) wettelijke stelsel en de juridische randvoorwaarden, zodat u na afloop zeker over alle benodigde kennis beschikt.
 • U krijgt concrete voorbeelden over de gevolgen van deze wet- en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk.
 • Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met uw medecursisten en de docenten.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen die de wet- en regelgeving u biedt.

Enige basiskennis vereist!

Uw docenten gaan graag met u aan de slag! Om het maximale rendement voor u zelf uit deze cursus te halen, is enige basiskennis van de natuurbeschermingswetgeving nodig. Neem voor opleidingsadvies contact op met Nancy Kager via email: n.kager@sbo.nl.


Maximaal 25 deelnemers

Wij houden het aantal deelnemers per editie van deze cursus beperkt, zodat u alle gelegenheid heeft uw (praktijk)vragen te stellen.

 

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Tijden Overdag
Kosten €1699
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Geen