Dé opleidingensite voor hbo en hoger

MoP® Foundation

Ruysdael

  • Beschrijving
  • Overzicht

Inleiding

MoP is de nieuwe internationale standaard van het Cabinet Office voor Portfoliomanagement. MoP biedt een raamwerk voor het definiëren en het leveren van (verander-) portfolio's. Een portfolio is een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma's om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken.

Het doel van portfoliomanagement is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico's en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Doelstelling

In deze training maak je op een praktisch manier kennis met deze methodiek. Daarnaast bereiden we je voor op het MoP foundation examen.

Doelgroep

Directeuren, managers, portfoliomanagers, programmamanagers, projectmanagers, medewerkers van een portfolio-/programmabureau.


Inhoud van de training

MoP geeft een compleet beeld van Portfoliomanagement in de vorm van 2 cycli: de Definition en de Delivery cyclus. Binnen deze cycli zijn een aantal practices nader uitgewerkt. Naast deze 2 cycli onderkent MoP een vijftal principes (uitgangspunten) die randvoorwaardelijk zijn voor het goed inrichten en borgen van portfoliomanagement in een organisatie

De training is in het Nederlands. Het cursusmateriaal (sheets en boek) is in het Engels.

Examen

De training kan worden afgesloten met het internationaal erkende MoP foundation examen.

Examenbegeleiding

Cursisten wordt de mogelijkheid geboden om tijdens hun voorbereiding op het examen, hun vragen telefonisch of per e-mail voor te leggen aan hun trainer.

Planning

De training wordt gehouden:

  • Op 2 aaneengesloten dagen;
  • Van 09:30uur tot circa 17:00uur;
  • Bij Ruysdael, Amersfoortseweg 7 te Maarn (tenzij anders in de uitnodiging aangegeven).

Al onze trainingen en examens zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 dagen
Locatie Maarn
Tijden Overdag
Kosten €995
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Provincie Utrecht
Afronding Certificaat