Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Team Effectiviteit

Reddin Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Een succesvol team steekt al zijn energie in het bereiken van de gestelde doelen. Zonder teamwork is effectiviteit tegenwoordig nauwelijks meer mogelijk. Een succesvol team is een team met zelfvertrouwen; de leden weten waar hun kracht ligt en gebruiken al hun competenties om hun doelen te behalen. De teamleden van een succesvol team vertrouwen op elkaar, maken gebruik van elkaar, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Een succesvol team bereikt aanzienlijk meer dan een verzameling individuen.

Zichtbaar resultaat

Na afloop van het programma 3-D Team Effectiviteit heeft een team:

 • samenhang en afstemming in effectiviteitgebieden
 • heldere doelstellingen, waaraan de teamleden zich hebben gecommitteerd
 • een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • waardevolle afspraken ter bevordering van een resultaatgerichte samenwerking
 • grotere openheid, oprechtheid en respect binnen het team
 • inzicht in teamremmende krachten
 • afspraken die teamvorming bevorderen
 • sterker samenwerkend vermogen
 • afspraken per teamlid op basis van individuele feedback.

3-D Team Effectiviteit is een in-company programma dat gevolgd wordt door een directie- of management team.


3-D Team Effectiviteit wordt veelal in twee fasen gevolgd van twee aaneengesloten dagen. Voorafgaand heeft het management-team een gesprek met de consultant die de training begeleidt en wordt enig voorbereidend werk uitgereikt. In de eerste fase (3-D Team Effectiviteit I) gaat het vooral om de vaststelling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het team en de individuele teamleden, in samenhang met de rest van de organisatie. Het team bereikt consensus over de team-output. Het 3-D Team Effectiviteit II begint met een terugblik op de afspraken vanuit het 3-D Team Effectiviteit I en op de resultaten die deze in de praktijk hebben opgeleverd. Daarna wordt het samenwerkend vermogen van het team geëvalueerd en een plan ter verbetering van de teameffectiviteit opgesteld.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 weken
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Geen