Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Post-master Strategische Innovatie in 'cure' en 'care'

Radboud Management Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Terug naar eenvoud in de zorg

Of we het willen of niet, de gezondheidszorg in Nederland zal de komende jaren radicale veranderingen doormaken. Deze veranderingen hangen samen met structurele uitdagingen waarvoor de zorgsector staat.

 • Hoe houden we kwalitatief goede zorg toegankelijk?
 • Hoe vinden we de aansluiting bij een complexer wordende markt?
 • Hoe versterken we het ondernemend potentieel van onze organisatie?
 • Wat betekent het om cliënten centraal te stellen?
 • Hoe gaan we verantwoord om met schaars medisch personeel in een vergrijzende en ontgroenende maatschappij?
 • Hoe ontwarren we steeds complexer geworden zorginstellingen?
 • Hoe houden we zicht en grip op kosten?

Tegenwoordig wordt 'leiderschap' vaak gepresenteerd als de sleutel tot de beantwoording van deze vragen. Het valt niet te ontkennen dat de leiderschapskwaliteiten van bestuurders en managers van belang zijn voor het succes van organisaties. Maar, is er niet meer aan de hand?
Moeten leiders wel zo centraal staan? Gaat het niet in de eerste plaats over cliënten en over professionals die met cliënten werken? En is het niet juist de organisatorische context die maakt dat cliënten en professionals niet tot hun recht komen?

In de post-master Strategische Innovatie in 'cure' en 'care' gaat het om de organisatie van de zorg. En hoe we de zorg organiseren heeft alles te maken met hoe we naar organisaties kijken. In de post-master presenteren we een manier van kijken die leidt tot 'anders organiseren'.

Anders, want…

 • niet gericht naar binnen, maar naar buiten
 • niet steeds groter en complexer, maar eenvoudiger
 • niet steeds meer aanbod, maar aandacht voor de behoefte van cliënten
 • niet gericht op nog meer controle, maar op zelfstandig
 • werkende professionals
 • niet gericht op besparen op personeel, maar op efficiëntie
 • door slimmer te organiseren

Om anders te kunnen organiseren, om organisaties te kunnen ontwarren, om banen te kunnen ontwerpen die leerkansen bieden en stressrisico's reduceren, om echt verantwoord met schaarse middelen om te gaan is bedrijfskundige kennis nodig.


Kennis over hoe we…

 • de blik naar buiten richten door strategie en marketing
 • werk slim organiseren: hoe richten we overzichtelijke en effectieve organisaties in?
 • verantwoord omgaan met professionals: hoe ontwerpen we werk en managementsystemen die professionals
 • laten doen waar ze goed in zijn?
 • slim omgaan met accounting: hoe kan accounting meer zijn dan verantwoording achteraf?


In de post-master Strategische Innovatie in 'cure' en 'care' leert u tegen de achtergrond van goed gefundeerde bedrijfskundige inzichten hoe u:

 • een visie ontwikkelt over de strategische positionering en marketing van uw organisatie
 • werkprocessen in organisaties gericht op 'cure' of 'care' overzichtelijk kunt organiseren
 • door overzichtelijk te werken cliënten centraal stelt
 • eenvoud kunt organiseren die bijdraagt aan effectiviteit en vernieuwing in uw organisatie
 • professionals laat werken in overzichtelijke banen
 • door een betere informatievoorziening kunt sturen op kosten
 • transformatieprocessen inricht die eenvoud terugbrengen in de organisatie

Hoe werken wij?

De post-master kenmerkt zich door een juiste mix van theorie en praktijk. Naast de nodige analyses en concepten worden best practices door wetenschappelijke experts en ervaringsdeskundigen uit het veld gepresenteerd. De bijeenkomsten kennen een hoog interactief gehalte waarbij de nodige ruimte is voor het delen van praktijkkennis. Na afronding van de post-master is de deelnemer in staat binnen de eigen organisatie een relevante rol te spelen bij de ontwikkeling van een visie op strategische innovatie.

Opbouw van de post-master

De post-master is opgebouwd uit zes modules. Module 1, 4 en 5 zijn één dag en module 2, 3 en 6 zijn twee dagen inclusief overnachting.

Doelgroep

De post-master richt zich op het hoger management van organisaties die zorg verlenen in 'cure' en 'care'. Deelnemers opereren op academisch denk- en werkniveau en hebben omstreeks acht jaar of meer werkervaring.

Deelnemers opereren op academisch denk- en werkniveau en hebben omstreeks tien jaar of meer werkervaring.


Programma

Module I

Externe oriëntatie in de zorg: strategie en marketing
dr. Jan Achterbergh en drs. Wilfried Varwijk

Module II

Organisatiestructuren die werken
(inclusief overnachting)
prof. dr. Pierre van Amelsvoort en dr. Jan Achterbergh

Module III

Het managen van professionals in de zorg: minder is meer
(inclusief overnachting)
prof. dr. Michiel Schoemaker

Module IV

Management accounting en financiering
prof. dr. Ed Vosselman

Module V

Samenwerking en institutionele arrangementen
dr. Jan Kees Helderman

Module VI

Transformatiemanagement
(inclusief overnachting)
dr. Jan Achterbergh en dr. Dirk Vriens

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Tijden Overdag
Type Post-wo / postacademisch
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur Geen titel
Website www.ru.nl/abk/masters/post-master/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand november
Provincies Gelderland, Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Certificaat