Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen

Radboud Management Academy

  • Beschrijving
  • Overzicht

'De kunst van het werken met perspectieven'


Een uniek samenwerkingsverband tussen wetenschap en praktijk, bestaande uit Universiteit Utrecht, ABK Radboud Universiteit Nijmegen, Rotterdam School of Management, DNV-CIBIT en Twynstra Gudde, heeft de post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen (LO&V) ontwikkeld. De eerste groep van deze post-master is in juni 2005 van start gegaan. De post-master LO&V bestaat uit zeven modules en duurt een jaar.

De deelnemende partijen hebben elkaar gevonden in een normatieve visie op organisaties en organisatie-ontwikkeling. Organisaties zijn nogal eens doorgeschoten in professionalisering of rationalisering en werken daardoor vervreemding in de hand. Organisaties zijn taaie systemen die een eigen dynamiek vertonen en defensie-mechanismen hebben die uitstijgen boven de optelsom van de individuen. Veranderen van organisaties is te vaak gericht op tekorten en veel te weinig op bezittingen (krachten, vermogens en dromen). Veranderaars proberen een nieuwe werkelijkheid op te leggen, zonder dat er goed wordt gekeken naar de echte, authentieke beweging: je kunt niet zomaar een rivier de bocht om sturen. Veranderingen worden zelden afgemaakt omdat managers voornamelijk beloond worden voor startenergie, en niet voor volhouden. Vertrekkend vanuit deze normatieve visie worden in de opleiding perspectieven geboden op succesvol leren, ontwikkelen en veranderen.

Vertrekkend vanuit deze normatieve visie worden in de opleiding perspectieven geboden op succesvol leren, ontwikkelen en veranderen.

Leerformule: Seminars, Intervisie en Studium Generale

De opleiding kent zeven meerdaagse seminars waarin de thema's met betrekking tot Leren, Ontwikkelen & Veranderen worden uitgediept. Ter bevordering van het leren tussen de seminars in, worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten wordt besproken op welke manier in de praktijk met de behandelde inhoudselementen wordt omgegaan. Op de avond voorafgaand aan de seminars worden bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Studium Generale. Ter verbreding van het gezichtsveld van de deelnemers wordt ingegaan op thema's die de context van organisaties beschrijven.

Kerndocenten

Prof. dr. Léon de Caluwé (Vrije Universiteit, Twynstra Gudde)
Josette de Goede MCM (Rotterdam School of Management)
Prof. dr. Michiel Schoemaker (Radboud Universiteit, Twynstra Gudde)
Drs. Rob van der Spek MLD (DNV-CIBIT)
Prof. dr. Robert-Jan Simons (IVLOS, Universiteit Utrecht)
Dr. Manon Ruijters (Twynstra Gudde)

Doelgroep

Mensen die meer vragen hebben dan antwoorden. Mensen die ervaring hebben met organisatieveranderingsprocessen en die op grond hiervan vragen hebben waar ze een antwoord op willen zoeken. Zij zijn geïnteresseerd in het leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties en van zichzelf.

Toelatingseisen

Afgeronde, volwaardige relevante HBO- of academische opleiding minimaal vijf jaar relevante werkervaring.


Programma

Het programma van de post-master bevat de volgende onderdelen:

  • Introductiemodule
  • Veranderen met focus op organisatieontwikkeling
  • Studiereis
  • Leren van individuen, teams en organisaties
  • De organisatie als werkgemeenschap
  • Kennismanagement
  • Afsluitend seminar

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Type Post-wo / postacademisch
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur Geen titel
Website www.ru.nl/rma/post-masters/master_leren/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand november
Provincie Utrecht
Afronding Certificaat