Dé opleidingensite voor hbo en hoger

MSc - avondopleiding Bedrijfskunde

Radboud Management Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Het uitgangspunt van de avondopleiding MSc/drs Bedrijfskunde is de sociaal-organisatorische bedrijfskunde, waarbij een integrale benadering van management en organisatie centraal staat.

De nadruk ligt op het slagvaardig opereren van organisaties in hun omgeving. Hoe organiseer je het vermogen van een organisatie om vooruit te lopen op of zich aan te passen aan ontwikkelingen in de markt? Hoe organiseer je het vermogen producten en diensten op een beheersbare manier voort te brengen? Bij deze vraagstukken staan de rol van mensen, hun onderlinge communicatie en de structuren waarin zij werken centraal. Hoe richt je organisaties en hun relaties met hun omgeving in zodat je innovatief kunt zijn, de talenten van medewerkers verder kunt ontwikkelen en gebruiken en kennis op een productieve wijze wordt gedeeld en toegepast?

In de opleiding staat de vraag centraal hoe een bedrijfskundige voorwaarden kan scheppen voor dit type problemen door onderzoek te doen naar en vorm te geven aan de besturing, inrichting en verandering van processen in organisaties.

Studerend aan de avondopleiding schakelt u continu tussen de bedrijfskundige basis, meer specialistische vakken en (mede door uzelf ingebrachte) casuïstiek. De overgebrachte kennis wordt in kleine groepen geactiveerd en toegepast op problemen waar de cursisten zelf mee te maken hebben. Daarbij staat de interactie tussen cursisten onderling en tussen cursist en docent centraal.

De ervaringen van onze afgestudeerden bevestigen dat academische vorming en kennisverbreding ook daadwerkelijk hand in hand gaan met de praktische toepasbaarheid. Dit succes stimuleert ons te blijven werken aan de verdere ontwikkeling van onze opleiding.

Doelgroep

Managers, adviseurs en andere professionals die toe zijn aan een wetenschappelijke verdieping door de toenemende complexiteit in de praktijk.

Toelatingseisen

 • relevant erkend HBO-diploma en
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring

Praktische informatie

Duur: 2 jaar
Start + Locatie: 24 oktober 2017 in Utrecht en maart 2018 in Nijmegen
Collegetijden: dinsdag en donderdag, 19.00- 22.00 uur
Studiebelasting: 15 à 20 uur per week (inclusief collegeavonden)
Groepsgrootte: maximaal 30 cursisten
Diploma: MSc Bedrijfskunde
Doelgroep: managers, adviseurs en andere professionals met een volwaardige, relevante HBO-opleiding en minimaal drie jaar relevante werkervaring


Programma

De avondopleiding MSc/drs Bedrijfskunde is opgesplitst in twee delen: een pre-master van een 1/2 jaar en een academisch Masterprogramma van anderhalf jaar. Cursisten moeten rekening houden met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week (inclusief colleges).

Pre-master

De pre-master vormt voor cursisten een voorbereiding op het volgen van het Masterprogramma. Uitgangspunt bij de pre-master is dat cursisten geleerd wordt op een bedrijfskundige manier naar organisaties te kijken. Zij krijgen inzicht in de problemen waarmee organisaties in hun omgeving te maken hebben en ze leren welke aspecten van organiseren relevant zijn. Voorts krijgen de cursisten een inleiding in de onderzoeksmethodologie en worden academische vaardigheden aangeleerd.

In de pre-master komen de volgende thema's aan bod:

 • Systeemtheorie
 • Financieel Economisch Management
 • Sociotechniek
 • Marketing
 • Methoden van onderzoek
 • Statistiek

Masterprogramma

In het Masterprogramma vindt een verdieping plaats in vakken die binnen het profiel van de sociale bedrijfskunde passen. Hierbij worden conceptueel-theoretische, wetenschappelijke en professionele vaardigheden bijgebracht die nodig zijn voor het structureren van processen en het inrichten van strategisch personeelsbeleid. Vervolgens wordt stilgestaan bij theoretische en wijsgerige vragen bij organisaties en organiseren. Ten slotte wordt aandacht geschonken aan actuele ontwikkelingen in het onderzoek op het terrein van de sociale-organisatorische bedrijfskunde en het verder ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Het Masterprogramma wordt afgesloten met de 'Masterthesis'.

In het Masterprogramma komen de volgende thema's aan bod:

 • Corporate Strategy
 • Analyse en ontwerp van organisaties
 • Strategisch personeelsmanagement
 • Kennis en leren in organisaties
 • Analyse en verandering van organisaties
 • Methoden van organisatieonderzoek
 • Management en filosofie
 • Onderzoek in organisaties
 • Masterthesis

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Tijden Avond
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Les locatie type Op locatie
Titulatuur MSc (Master of Science)
Website www.ru.nl/rma/msc-bedrijfskunde
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden maart, oktober
Provincies Gelderland, Utrecht
Gefinancierd Privé
Afronding Diploma
"Ik had het jaren eerder moeten doen"

Matthijs Almekinders volgde van 2001-2003 in de avonduren de verkorte MSc Bedrijfskunde-opleiding bij de ABK, Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is bestuursvoorzitter van Sensire/TZG, een organisatie in Noord- en Oost-Nederland die diensten verleent op het gebied van zorg, wonen en welzijn, waar ruim 13.000 mensen werken. Wij vroegen hem hoe hij terugkijkt op zijn opleiding.

Waarom ben je bedrijfskunde bij de ABK RU Nijmegen gaan studeren?

'Ik wilde mezelf als het ware 'revitaliseren' als manager; ik wilde voorkomen dat mijn handelen gebaseerd zou zijn op in het verleden behaalde successen. De wereld om je heen verandert constant; daar moet je in mee. De ABK RU Nijmegen bood mij een kwalitatief goede opleiding, met nieuwe inzichten. Bovendien vond ik het studieschema van 21/2 jaar aantrekkelijk en haalbaar. Ook speelde de reisafstand een rol.'

In welke mate heeft deze academische opleiding invloed op je gehad?

'Die invloed is groot, niet alleen op mijn manier van werken, maar ook op mijn manier van denken in zijn algemeenheid. Door de opleiding is mijn denkraam gewijzigd en voor mijn gevoel verruimd. Ik heb geleerd structuren eerder en beter te herkennen en theorievorming bij vraagstukken te benutten, waardoor ik eerst de vraagstelling verder leerde exploreren in plaats van direct in oplossingen te denken. Ik ben onder de indruk van de waarde die theorievorming en wetenschap hebben voor de dagelijkse praktijk.'

Heeft de opleiding bijgedragen aan het verloop van je carrière?

'Jazeker! Niet zozeer in termen van een andere of betere baan, maar wel in versterking van de theoretische ondergrond. Bovendien heb ik er een nuttig netwerk aan over gehouden.'

Zou je het nog eens doen?

'Ja, maar dan op jongere leeftijd. Het advies dat ik anderen wil geven: eenieder die de tijdbesteding en de impact op zijn/haar sociaal leven goed heeft afgewogen (steun van werk- en thuisfront zijn absoluut noodzakelijk) en zich dan nog afvraagt of het wijs is om er aan te beginnen: doen!'

Matthijs Almekinders (voormalig bestuursvoorzitter), Sensire
Marieke Dirks:“Ik ben door de opleiding anders ‘geprogrammeerd’ geraakt” “

"In het jaar 2007 kwam ik tot het inzicht dat er beweging moest komen in mijn werkzame leven. Na 7 jaren gewerkt te hebben in de interne kwaliteits- en veiligheidszorg was mijn nieuwsgierigheid naar de werking van organisaties en bedrijven aangewakkerd. Ik wilde de mechanismen die impact hebben op organisaties en hun levensvatbaarheid doorzien, maar ook begrijpen waarom mensen in organisaties zich op een bepaalde manier gedragen."

"Naarmate ik mij hierin meer verdiepte via literatuur, groeide ook de ambitie om zelf de verantwoordelijkheid te gaan dragen voor de primaire processen in een bedrijf. Ik realiseerde mij dat het van belang was om daarbij een goede bagage te hebben en besloot daarom in 2007 om mij in te schrijven voor de MSc Bedrijfskunde van de ABK."

"Vanaf het eerste college vond ik waar ik naar op zoek was: een goede kwalitatieve en wetenschappelijke onderbouwing van de werking van organisaties en de wijze waarop samenwerking van mensen daardoor wordt beïnvloed. Ik kon tijdens de colleges voortdurend verbanden leggen naar mijn eigen dagelijkse praktijk, deze analyseren en ermee gaan experimenteren. Met name door het vak systeemtheorie en ook de methodevakken is een essentiële verandering gecreëerd in mijn denken. Door deze vakken is in de benadering van een probleem, de diagnose veel meer centraal komen te staan. Niet het 'hoe' maar het 'waarom' krijgt, sinds ik gestart ben met de opleiding, vooral de aandacht bij de uitdagingen die ik tegenkom in mijn werk."

"Uiteindelijk heeft vooral de sociaal-organisatorische invalshoek van de opleiding als ook het systeemdenken gemaakt, dat ik anders 'geprogrammeerd' bent geraakt. Mijn wens om verantwoordelijkheid te mogen nemen voor het primaire proces werd dan ook al tijdens mijn opleiding vervuld. Ik werd benoemd tot manager Planologie & Grondzaken en werd verantwoordelijk voor de hele ruimtelijke voorbereiding van nieuwe hoogspanningsinfrastructuur. Deze vrijwel geheel nieuwe competentie voor TenneT mocht ik gaan ontwikkelen. Het spreekt voor zich dat de opleiding hier uitermate goed bij van pas kwam. De studie heeft geleid tot een cum laude resultaat en ook de nieuwe afdeling is goed uit de verf gekomen. Inmiddels is de afdeling opgenomen in een nieuwe productline: Asset ontwikkeling, waarvan ik manager ben geworden.

Een kroon op het werk!"

Drs. Ing Marieke Dirks (35) (Manager Asset Ontwikkeling), TenneT TSO B.V., de beheerder van het hoogspanningstransportnet in Nederland en een deel van Duitsland