Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Verbindingstechnieken

Avansplus (Avans+),  improving professionals
Fase 2 van Master of Pipeline Technology

Iets voor u.+ U leert technische en maatschappelijke disciplines op elkaar af te stemmen.+ De achtergronden en beweegredenen van diverse specialisten worden duidelijk voor u. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Meer dan €4550

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
International Welding Engineer (IWE) - Laspraktijkingenieur (LPI)

Deze opleiding geeft een brede kijk op het gebied van de lastechnologie en metaalkunde. Door toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen in constructies en door de steeds hogere eisen die aan de kwaliteit van verbindingen worden gesteld, is een gedegen kennis van de lastechniek en materiaalkunde onontbeerlijk. Het Centrum voor Natuur & Techniek heeft vele jaren ervaring met de International Welding Engineer opleiding. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
International Welding Technologist / Middelbaar Lastechniek (IWT/MLT)

In constructies worden nieuwe hoogwaardige materialen toegepast. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van verbindingen. Daarom is gedegen kennis van de lastechniek en materiaalkunde onontbeerlijk. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Workshop Lasnormen

Bij gelaste constructies moet de kwaliteit aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen. De kwaliteit van een las is echter moeilijk achteraf vast te stellen: bij het lasproces moet de kwaliteit worden ingebouwd. Daarom is het belangrijk om in het kader van kwaliteitsborging de productiestappen bij het lassen schriftelijk vast te leggen en zeker te stellen dat de gevraagde kwaliteitseisen met voldoende zekerheid zijn vervuld. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving

Gratis brochure