Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Metaalbewerking

Hogeschool Utrecht
Hogere gieterijtechniek

De opleiding Hogere gieterijtechniek verbreedt uw kennis van technologische en maatschappelijke aspecten die van belang zijn binnen de gietwerk-producerende, -gebruikende en -verhandelende bedrijven. Naast gieterijspecifieke vakken volgt u ook vakken die inzicht geven in relevante kwaliteits-, communicatie- en milieumanagement-aspecten. Die worden steeds belangrijker bij alle activiteiten in en rond de gieterij. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek
Hogere gieterijtechniek

De opleiding Hogere gieterijtechniek verbreedt uw kennis van technologische en maatschappelijke aspecten die van belang zijn binnen de gietwerk-producerende, -gebruikende en -verhandelende bedrijven. Naast gieterijspecifieke vakken volgt u ook vakken die inzicht geven in relevante kwaliteits-, communicatie- en milieumanagement-aspecten. Die worden steeds belangrijker bij alle activiteiten in en rond de gieterij. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
International Welding Engineer (IWE) - Laspraktijkingenieur (LPI)

Deze opleiding geeft een brede kijk op het gebied van de lastechnologie en metaalkunde. Door toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen in constructies en door de steeds hogere eisen die aan de kwaliteit van verbindingen worden gesteld, is een gedegen kennis van de lastechniek en materiaalkunde onontbeerlijk. Het Centrum voor Natuur & Techniek heeft vele jaren ervaring met de International Welding Engineer opleiding. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek
International Welding Engineer (IWE) - Laspraktijkingenieur (LPI)

Deze opleiding geeft een brede kijk op het gebied van de lastechnologie en metaalkunde. Door toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen in constructies en door de steeds hogere eisen die aan de kwaliteit van verbindingen worden gesteld, is een gedegen kennis van de lastechniek en materiaalkunde onontbeerlijk. Het Centrum voor Natuur & Techniek heeft vele jaren ervaring met de International Welding Engineer opleiding. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
International Welding Technologist / Middelbaar Lastechniek (IWT/MLT)

In constructies worden nieuwe hoogwaardige materialen toegepast. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van verbindingen. Daarom is gedegen kennis van de lastechniek en materiaalkunde onontbeerlijk. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek
International Welding Technologist / Middelbaar Lastechniek (IWT/MLT)

In constructies worden nieuwe hoogwaardige materialen toegepast. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van verbindingen. Daarom is gedegen kennis van de lastechniek en materiaalkunde onontbeerlijk. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Lastechnisch construeren

Kosten- en kwaliteitsbewust produceren begint op het tekenbord. In een zo vroeg mogelijk stadium moeten de juiste keuzes worden gemaakt om te komen tot een duurzaam product of installatie. De uitvoering van een lasverbinding is daarbij vaak een bepalend keuzemoment. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek
Lastechnisch construeren

Kosten- en kwaliteitsbewust produceren begint op het tekenbord. In een zo vroeg mogelijk stadium moeten de juiste keuzes worden gemaakt om te komen tot een duurzaam product of installatie. De uitvoering van een lasverbinding is daarbij vaak een bepalend keuzemoment. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Metaalkunde

De post-hbo-opleiding Metaalkunde is gericht op het doordacht ontwerpen en produceren van hoogwaardige metalen producten en installaties, het verantwoord en efficiënt uitvoeren van onderhoud en het kunnen doorgronden van metalen constructies om zo het bezwijken ervan te kunnen voorkomen. Na het volgen van deze opleiding weet u het conceptontwerp zo te beïnvloeden dat de levensloop van het product optimaal is. U leert welke materiaalgroepen het beste kunnen worden toegepast. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek
Metaalkunde

De post-hbo-opleiding Metaalkunde is gericht op het doordacht ontwerpen en produceren van hoogwaardige metalen producten en installaties, het verantwoord en efficiënt uitvoeren van onderhoud en het kunnen doorgronden van metalen constructies om zo het bezwijken ervan te kunnen voorkomen. Na het volgen van deze opleiding weet u het conceptontwerp zo te beïnvloeden dat de levensloop van het product optimaal is. U leert welke materiaalgroepen het beste kunnen worden toegepast. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Metaalkunde - Introductie

Metaalkunde bestrijkt alle fasen van de zogenaamde product-levensduur-cyclus: het vakgebied komt van pas in bijvoorbeeld ontwerp, vervaardiging, instandhouding en hergebruik. De samenhang tussen structuur, gedrag en eigenschappen van metalen staat centraal, tegen de achtergrond van een verantwoorde materiaalkeuze. In deze cursus verkrijgt u in relatief korte tijd een goed overzicht van én het noodzakelijke inzicht in de eigenschappen en het gedrag van metalen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek
Metaalkunde - Introductie

Metaalkunde bestrijkt alle fasen van de zogenaamde product-levensduur-cyclus: het vakgebied komt van pas in bijvoorbeeld ontwerp, vervaardiging, instandhouding en hergebruik. De samenhang tussen structuur, gedrag en eigenschappen van metalen staat centraal, tegen de achtergrond van een verantwoorde materiaalkeuze. In deze cursus verkrijgt u in relatief korte tijd een goed overzicht van én het noodzakelijke inzicht in de eigenschappen en het gedrag van metalen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek
Procestechnologie voor Engineers

Deze cursus maakt u vertrouwd met de basisprincipes van de procestechnologie. U leert het belang van milieu- en veiligheidsaspecten kennen. Tevens maakt u kennis met de processen die zich afspelen in de petrochemie en olieraffinaderijen en bij gaswinning en -transport. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek
Workshop Lasnormen

Bij gelaste constructies moet de kwaliteit aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen. De kwaliteit van een las is echter moeilijk achteraf vast te stellen: bij het lasproces moet de kwaliteit worden ingebouwd. Daarom is het belangrijk om in het kader van kwaliteitsborging de productiestappen bij het lassen schriftelijk vast te leggen en zeker te stellen dat de gevraagde kwaliteitseisen met voldoende zekerheid zijn vervuld. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
Resultaten verfijnen