Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Financieel Management

Hier vindt u opleidingen, trainingen en cursussen Financieel Management. Bekijk ook onze andere opleidingen en trainingen in dit vakgebied zoals Finance & Control.

Vrije Universiteit Amsterdam
CFA Chartered Financial Analyst

Het CFA programma is bestemd voor mensen die werkzaam zijn op financierings- en/of beleggingsterrein, zoals financieel en beleggingsanalisten, portefeuillemanagers, risicomanagers, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.Het programma is met name bedoeld voor Hbo/bachelor met (bij voorkeur) een economische vooropleiding en voor academici met een niet-economische achtergrond. Ook voor academici met een (financieel-)economische opleiding is het CFA programma echter geschikt. Meer informatie
WO Part-time Incompany Meer dan €4550

Gratis brochure
Vrije Universiteit Amsterdam
Certified Management Accountant (CMA)

De opleiding is gericht op het controllerberoep en leidt op tot de Amerikaanse beroepskwalificaties CMA. Het Amerikaanse Institute of Management Accountants (IMA) is verantwoordelijk voor de inhoud van het CMA-programma. Deze organisatie is met ruim 75. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
CM Partners
Contractmanagement CATS CM Practitioner

Deze driedaagse practitioner training is het vervolg op de training 'Contractmanagement CATS CM Foundation'. U kunt na de training de beproefde methode CATS CM toepassen. U heeft alle stappen doorlopen aan de hand van een contract uit uw eigen praktijk, of een uitgebreid dossier in het trainingsmateriaal. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Tilburg University
Digital Risk Management voor Financials

Digital Risk Management is geen IT probleem Digitale aanvallen op organisaties zijn de norm geworden. Aanvallers richten hun pijlen op het verstoren van processen, het stelen of vernietigen van gegevens en het gijzelen van systemen. Als het mis gaat zijn de gevolgen van boetes, herstelkosten, juridische kosten, vertrouwensverlies en reputatieschade vaak niet te overzien; soms dreigt zelfs faillissement. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Vlerick Business School
Executive Master Class in Corporate Finance

Become an expert in corporate finance Individuals with a financial talent are greatly valued in economic and financial circles. Not surprising, since the profession is becoming more and more complex and dynamic. By following this programme you will become a financial expert with a strong academic background, capable of analysing and solving complex financial issues. Meer informatie
WO Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Tias School for Business and Society
Executive Master in Finance

Bent u financieel manager, advocaat of financieel consultant en wilt u zowel een verbreding als een verdieping van uw academische kennis in financieel management.De opleiding is Engelstalig en bestaat uit 5 basis modules en 6 specialistische modules. De looptijd van het programma is 14 maanden (part-time). Meer informatie
WO Part-time Tussen de €450 en €1350
Antwerp Management School
Executive Master in Personal Financial Planning (MPFP)

In dit programma leert u de juridische, fiscale, sociale en economische aspecten te beheersen die relevant zijn bij een optimale vermogensstructurering. U ontwikkelt een eigen rekentool om een volledige financiële planning te berekenen en om portefeuilles te analyseren en u leert hoe u fiscale data en actuele waarden van sociale uitkeringen en bijdragen kunt bekomen en hoe deze te interpreteren. Op het einde van de opleiding bent u in staat om het hele parcours van inkomens- en vermogensstructurering voor uw klant uit te voeren. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Meer dan €4550
Vlerick Business School
Executive in Controllership

Become an expert in controllership Traditionally, controllers have been managing financial functions, with a focus on financial accounting and reporting. Today, controllers are also involved in questions pertaining to business operations and its various components. This Executive Master Class will deepen your knowledge of strategic decision making and strategy execution in all its aspects, business and financial. Meer informatie
WO Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Fontys Hogescholen
Externe Verslaggeving

De module Externe Verslaggeving is een onderdeel van de totale opleiding post-hbo AA (nieuwe stijl). De maatschappij verandert snel en wet- en regelgeving zijn steeds complexer. Als accountant-administratieconsulent zorgt u voor een overzichtelijke administratie. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
TSM Business School
Financieel Management

Vergroot je financiële inzicht en leer financiële instrumenten effectief toe te passen met het Financieel Management programma.Het Financieel Management programma is een aanrader voor niet-financiële managers die wel op basis van heldere bedrijfseconomische analyses de juiste beslissingen dienen te nemen voor hun eigen organisatie. ProgrammaHet programma Financieel Management behandelt op verfrissende wijze het financiële vakgebied. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)
Financiële Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

1. Introductie Wat mag u van het programma verwachten. De driedaagse Masterclass Financiële vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam is speciaal ontwikkeld voor de moderne commissaris en toezichthouder zonder financiële achtergrond. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
CM Partners
Financiële zaken voor contractmanagers

De training levert u: basiskennis over administraties en jaarrekeningen inzicht in de verschillende soorten administratieve verwerking van contracten en projecten inzicht in de informatiebehoefte van F&A en internal audit/control een financieel dashboard voor onderhanden contracten. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
De Haagse Hogeschool, The Hague Graduate School
Internal Auditing

Internal Auditing Internal auditing is een breed vakgebied: elk aspect van de bedrijfsvoering kan object van onderzoek zijn. Het risicomanagement, de compliance of de kwaliteit van de interne controle of procesbeheersing. In de erkende post-hbo-opleiding Internal Auditing, ook wel Operational Auditing, leert u een gedegen intern onderzoek vormgeven en uitvoeren. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Meer dan €4550

Gratis brochure
CM Partners
Introductie CATS contractmanagement voor projectmanagers

Omdat diensten steeds meer op basis van contracten worden geleverd, krijgen projectmanagers in hun werk te maken met contractmanagers. Wat betekent dat voor mij als projectmanager. Na afloop van de cursus: Begrijp je hoe je de contractmanager moet plaatsen tov je eigen vakgebied Is het je duidelijk wat de impact is van een contract op je rol als projectmanager Heb je inzicht in de wijze waarop contractmanagers verantwoordelijk zijn voor het managen van de randvoorwaarden waarbinnen je als projectmanager kunt opereren. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
CM Partners
Juridische zaken voor contractmanagers

Contractmanagers krijgen regelmatig te maken met de juridische kanten van contracten. In deze eendaagse cursus leert u de juridische basiskennis die u nodig heeft om uw werk als contractmanager met kennis van zaken te kunnen uitvoeren. Na de cursus kunt u de meest voorkomende juridische valkuilen, risico's en complicaties herkennen en erop anticiperen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Management en financiën

SamenvattingHeb je ervaring als manager/leidinggevende, maar mis je de theoretische basis op het gebied van financiën. Dan is de post-hbo-cursus Management en financiën iets voor jou.OmschrijvingDe cursus Management en financiën geeft je inzicht in de basisbegrippen van de onderwerpen kosten en kostprijs uit de bedrijfseconomie en de toepassing daarvan binnen de bedrijfspraktijk. Meer informatie
Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
Universiteit Hasselt
Management in de Sociale Economie

De sector van de sociale economie is in volle ontwikkeling. De nood aan professioneel management is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Deze opleiding beantwoordt aan die behoefte door leidinggevenden en stafmedewerkers te ondersteunen in hun dagelijkse praktijk. Meer informatie
WO Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Fontys Hogescholen
Managerial Controlling

De functie van controller is zeer gewild in het bedrijfsleven. Een controller is iemand die binnen het managementteam de eerste verantwoordelijkheid draagt met de portefeuille financiën voor de financiële sturing van de organisatie en grote organisatieonderdelen. U bent intern een financieel expert op verschillende niveaus. Meer informatie
HBO Open inschrijving Meer dan €4550
Antwerp Management School
Master of Finance (MOF)

This master program prepares young graduates with a background in finance or economics for a future in the financial sector by providing them a business attitude combined with the necessary analytical and practical decision making and management skills. Obtain your degree "Master of Finance" in June and get a second degree "Master of Science in Global Finance" at Fordham Graduate School of Business, New York during the summer. Overview Finance professionals with a strong background in analytical and practical decision making are increasingly demanded by a wide range of multinational corporations and financial institutions such as banks, mutual funds, pension funds, insurance companies and investment agencies. Meer informatie
WO Full-time Open inschrijving Meer dan €4550
Vlerick Business School
Masters in Financial Management

Join the fast track to a rewarding career in financial management. Our highly acclaimed Masters in Financial Management programme is the only programme in Belgium to be selected as a CFA Partner Programme by the Chartered Financial Analysts Institute (CFA). As such, the Masters in Financial Management programme is your ideal launch pad to a career in the financial services sector or as a financial manager or CFO in an even broader range of companies. Meer informatie
HBO Full-time Open inschrijving Meer dan €4550

Gratis brochure
Universiteit Hasselt
Postgraduaat Bedrijfskunde

De postgraduaat programma's in het domein van de bedrijfskunde, georganiseerd door de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappenvan Universiteit Hasselt, bieden een garantie op een mix van een gedegen academische opleiding en hoge praktijkrelevantie. De werkvormen zijn intensief en interactief, met de juiste balans tussen individueel en groepswerk, zelfstudie en interactieve seminaries. De jarenlange ervaring die de Faculteit BEW van de Universiteit Hasselt heeft opgebouwd met de organisatie van diverse vormen van langlopende deeltijdse bedrijfskundeopleidingen voor een heterogeen publiek werd optimaal gebruikt om dit concept uit te werken. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)
Programma Tax Control voor Bestuurders

1. IntroductieModerne commissarissen en toezichthouders zonder financiële achtergrond horen, volgens diverse governance codes, zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over velerlei onderwerpen. De fiscale aspecten van de bedrijfsvoering en strategie zijn hier een bijzonder onderdeel van. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Meer dan €4550

Gratis brochure
Vrije Universiteit Amsterdam
Treasury Management and Corporate Finance

Het primaire doel van de opleiding is het bijbrengen van kennis en vaardigheden om als (corporate) treasurer te kunnen functioneren in steeds veranderende bedrijfssituaties. Hierbij wordt er van uitgegaan dat een corporate treasurer in staat moet zijn om op drie niveaus te kunnen opereren: als professional die zelfstandig rechtstreeks transacties op de financiële markten aangaat en zonodig in teamverband meer geavanceerde financiële constructies creëert; als manager van een gespecialiseerde treasury afdeling; als adviseur en gesprekspartner van het topmanagement. De hierbij beoogde bedrijfsomgeving wordt in eerste instantie gevormd door grote niet-financiële bedrijven en instellingen ('corporates'), die in belangrijke mate op de internationale financiële markten opereren. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Meer dan €4550

Gratis brochure