Dé opleidingensite voor hbo en hoger

BISL Foundation

Pink Elephant Nederland

  • Beschrijving
  • Overzicht

BISL Foundation (BISL)De Business Information Services Library (BISL) is een publieke standaard voor Business Informatiemanagement: functioneel beheer en informatiemanagement. BISL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend framework met aandacht voor zowel uitvoerende, sturende als richtinggevende processen en hun onderlinge relaties.BISL benadert de informatievoorziening in een organisatie en de daarvoor te gebruiken IT-middelen vanuit het perspectief van de businessorganisatie en de gebruikers van de informatiesystemen. Voorbeelden van namen voor functies en rollen op dit gebied zijn: Functioneel beheerder, Business Systems Administrator, Super User, Informatie-architect, Corporate Information Officer (CIO).BISL slaat een brug tussen ICT en bedrijfsproces, en tussen functioneel beheerders en informatiemanagers. Het BISL-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen van hun werkveld, en de relaties tussen de processen. Het biedt aanknopingspunten voor verbetering van de processen, onder meer via ‘Best Practices’ en het verschaft een uniforme terminologie.

De BISL Foundation workshop is een training van 2 dagen die de deelnemers voorbereidt op het BISL Foundation examen van EXIN. De workshop bestaat uit een mix van theorie, praktische oefeningen en praktijkvoorbeelden. Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij steeds wordt teruggegaan naar de theorie. De deelnemers ontvangen handouts, oefeningen en artikelen plus een oefenexamen. Het EXIN-examen voor Business Information Management Foundation (BISLF) toetst de theoretische basiskennis van BiSL. Het behalen van het BiSL Foundation-certificaat wijst op kennis van en inzicht in: de context van BiSL; de inhoud en structuur van BiSL; het toepassen van BiSL

De cursus heeft een drieledig doel: U inzicht te geven in de Business Information Library (BISL) en de belangrijkste BISL begrippen, processen en best practices; U in staat te stellen deze BISL begrippen en best practices in verband te brengen met uw werksituatie; U de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op het ?Business Information Management Foundation? examen.

Niveau MBO
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma