Dé opleidingensite voor hbo en hoger

ASL2 Foundation

Pink Elephant Nederland

  • Beschrijving
  • Overzicht

ASL2 FoundationDe Application Services Library (ASL) is een publieke standaard voor de inrichting van Applicatiemanagement. Applicatiemanagement omvat beheer, onderhoud en vernieuwing van applicaties. ASL geeft invulling aan de processen en activiteiten die nodig zijn om op een gestructureerde manier (complexe) applicatielandschappen te beheren. Het is een samenhangend framework met aandacht voor zowel uitvoerende, sturende als richtinggevende processen en hun onderlinge relaties.ASL biedt een framework voor inrichten van applicatiebeheer en applicatiemanagement vanuit het perspectief van de gebruiker. De verbindende, richtinggevende en sturende processen staan hierbij centraal. De ASL processen zijn hierbij een aanvulling op de (bestaande) beheerorganisatie; het framework is hiermee een aanvulling op de bestaande Service Management organisatie.In 2009 is de tweede versie van de Application Services Library gepresenteerd, onder de naam ASL2. De nieuwe versie bevat enkele belangrijke updates, waaronder een aantal extra processen, gericht op afstemming met (externe) leveranciers.

De ASL2 Foundation workshop is een training van 2 dagen die de deelnemers voorbereidt op het ASL2 Foundation examen van APMG. De workshop bestaat uit een mix van theorie, praktische oefeningen en praktijkvoorbeelden. Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij steeds wordt teruggegaan naar de theorie. De deelnemers ontvangen handouts, oefeningen en artikelen plus een oefenexamen. Het APMG-examen voor Application Management Foundation (ASLF) toetst de theoretische basiskennis van ASL. Het behalen van het ASL2 Foundation certificaat wijst op kennis van en inzicht in: de context van ASL2 de inhoud en structuur van ASL2 het toepassen van ASL2

De cursus heeft een drieledig doel: U inzicht te geven in de Application Services Library (ASL2) en de belangrijkste ASL2 begrippen, processen en best practices; U in staat te stellen deze ASL2 begrippen en best practices in verband te brengen met uw werksituatie; U de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op het ?ASL2 Foundation? examen.

Niveau MBO
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma