Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Procesveiligheid

PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde)

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze opleiding behandelt natuurlijk de procesveiligheid maar ook de organisatie en uitvoering van grote projecten in de chemische procesindustrie.

Voor Wie

MVK'ers, HVK'ers, vergunningverleners en inspecteurs bij de overheid, operators en contractors in de procesindustrie zonder MVK- of HVK-opleiding.

Opzet

De opleiding bestaat uit 8 lesdagen, waarvan 1 reservedag. Deze dag in is ingepland om eventuele uitgevallen lessen in te halen. Gaat alles volgens planning door vervalt deze dag en heb je die dag geen les. De opleiding beslaat dus in totaal 7 lesdagen van 09.30 tot 17.00 uur op 07.11.2019 en 28.11.2019 duren de lessen tot 17.30 uur en het tentamen van 13.00 tot 16.00 uur.

Data

Data cursus Procesveiligheid najaar 2019:
26.09.2019
10.10.2019
07.11.2019
14.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
12.12.2019
19.12.2019 is het tentamen gepland.


Locatie

Utrecht

Kosten

€ 2.550,- incl. lesmateriaal (digitale leeromgeving*), excl. btw.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

* Uit milieu-overwegingen proberen we het gebruik van papier zo veel mogelijk terug te dringen. Hierdoor maken
we geen gebruik van lesmappen en wordt het materiaal zo veel mogelijk digitaal aangeboden.

Bijzonderheden

Diploma/certificaat

De cursisten die voldaan hebben aan de eisen van deelname ontvangen een certificaat. Als je het tentamen met goed gevolg hebt afgelegd ontvang je een diploma. Je kan zelf kiezen of je het tentamen wel/niet wenst te maken.

Het volgen van deze opleiding levert 6 SKO-punten op voor hercertificering van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.


Inhoud

De opleiding behandelt naast de procesveiligheid ook de organisatie en uitvoering van grote projecten in de chemische procesindustrie.

Onderwerpen:

Introductie

 • Herhaling begrippen gevaar - risico - veiligheid.
 • Definitie en algemene kenmerken Procesveiligheid.
 • Externe veiligheid/Seveso II/BRZOVerplichtingen BRZO II (PBZO-document, Veiligheidsbeheerssysteem VBS, Veiligheidsrapport VR).
 • Veilig ontwerpen proces en installaties: Procesveiligheidsanalyse, Inherente(re) veiligheid, Materiaalkeuze.
 • Beveiligingslagen/UI-model.
 • Veiligheidsstudies.

Procestechnologie en installaties

 • Fysische en chemische reacties; massa- en warmtebalans, endotherme en exotherme reacties; run away en katalysatoren.
 • Veel voorkomende unit-operations (o.a. destilleren, extraheren, drogen en bevochtigen, scheidingstechnieken, absorberen, kristalliseren en kraken), procesbeschrijving en specifieke gevaren.
 • Apparaten (reactor, compressor, droger, warmtewisselaar); korte beschrijving werking en beschrijving specifieke gevaren.
 • Opslag en transport.

Processchema's, P&ID's

Mechanische veiligheid

 • Materiaalkeuze (Corrosieve eigenschappen procesmedium, chemische samenstelling procesmedium, belasting, temperaturen, kosten, verkrijgbaarheid, lasbaarheid).
 • Corrosie/Erosie/Liquid metal Embrittlement.
 • Vermoeiing/Creep.
 • Wanddikte.
 • Safety relief valves (PSV, Burst disk, Flare).

PED

 • PED/Besluit drukapparatuur.
 • Enkelvoudig drukapparaat.
 • PED Categorie-indeling.
 • Samenstellen/druksystemen.
 • Keuring voor ingebruikneming (KVI).

ATEX

 • Wetgeving.
 • Gevarenzones (voorwaardenindeling, afmetingen zones, gas en stof, gesloten gebouwen.
 • Apparatuurkeuze (richtlijnen, apparatuurspecificatie, categorie apparatuur in relatie tot zone, temperatuurgroepen en samenstellen.

Onderhoud

 • Maintenance management.
 • Risk based maintenance decisioning.
 • Risk based inspection.
 • Reliability centerered maintenance.
 • Maintenance performance.
 • Management of change (MOC).

Kwalificeren en kwantificeren van risico's

 • LOPA.
 • SIL-classificatie.
 • Kwalitatieve analysetechnieken (Terminologie, HAZOP en FMEA).
 • Kwantitatieve analysetechnieken (gebeurtenissenbomen, LOPA, SIL, faalkansen).
 • Menselijk falen.

Consequentie kwantificering (QRA, Safeti)

 • Philosophy and social risk criteria.
 • Basic models, effects, calculation and moddeling.
 • Environmental aspects, lethal effects.
 • BEVI, Safeti.

Instrumentele beveiliging

 • Definities en componenten.
 • Equipment under control.
 • Functionele veiligheid (IEC61508 en 61511).
 • SIS-design.
 • Berekening PFD.

Incidentenonderzoek

 • Ongevallen en risico's.
 • Paradigma's en modellen.
 • Methodieken en instrumenten (o.a. Tripod en Beta).

Uitvoering grote projecten/turnarounds

 • uitvoering grote projecten/turnarounds.
 • organisatie, doelstellingen en taken.
 • contractormanagement.
 • rol SHE in het proces.
 • betekenis VCA.
 • VGM plan en activiteiten tijdens uitvoering.
 • RI&E contractors.

Brand en explosies

 • Definitie brand, ontstaan en voorkomen.
 • Definitie explosie; gevaren en gevolgen.
 • Chemische brand en explosies.
 • Gas-, damp- en nevelexplosies (ontstekingsenergie, ontstekingstemperatuur, concentratie, vlampunt, explosiegrenzen, effecten en verloop, voorkomen en beperken gevolgen.
 • Vaste en vloeistofexplosies.
 • Thermische explosie of run away.
 • Stofexplosie.
 • Fysische explosies (nucleair, barsten van drukvaten, BLEVE).

Gevaarlijke stoffen

 • Definitie en begrippen.
 • Wettelijk kader: Arbowet, CLP-verordening, REACH en ADR (voor vervoer).
 • Verschillende groepen van gevaarlijke stoffen en hun effecten.
 • CMR-stoffen: Carcinogeen; Mutageen; Reproductietoxisch.
 • Brandbare en explosieve stoffen.
 • Opslag: PGS15-richtlijn.
 • Informeren medewerkers: Voorlichting en onderricht, veiligheidssignalering, calamiteitenplan.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 3 maanden
Locatie Utrecht
Tijden Overdag
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €2450
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden maart, september
Provincie Utrecht
Afronding Diploma