Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Masterclass BRZO voor bedrijfsleiding

PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde)

  • Beschrijving
  • Overzicht

Introductie

Geef je (mede) leiding aan een bedrijf waarin de beheersing van risico's ter voorkoming van zware ongevallen met chemicaliën een belangrijk onderdeel is? Ben je op zoek naar wegen, ervaringen en kennis die je persoonlijke betrokkenheid bij de bedrijfsactiviteiten, gericht op het voorkomen van zware ongevallen, verder kan stimuleren?

Deze masterclass reikt ervaringen, methoden en wetgevend kader op hoofdlijnen aan waardoor je goed in staat bent intern vragen te stellen, jouw team(s) aan te sturen en het contact met de diverse overheden te onderhouden. De masterclass beoogt een verdere concretisering van het VNO NCW 'Veiligheid Voorop' initiatief (1). Deze masterclass van één dagdeel, met maximaal 15 deelnemers, is bedoeld voor directieleden/bedrijfsleiding van bedrijven die BRZO, PBZO en ARIE plichtig zijn (2).

De kans op een zwaar ongeval is relatief gering, de consequenties in termen van personeel, omwonenden, schade aan milieu, materiële schade, persoonlijke aansprakelijkheid en bedrijfsimago zijn echter enorm. Daarom is het belangrijk om de aandacht voor dit onderwerp niet te laten verslappen en waar mogelijk te verscherpen.

1) VNO-NCW, VHCP, VNCI, VNPI en VOTOB hebben initiatief genomen om tien acties uit te gaan voeren om de veiligheid in de bedrijven verder te verbeteren.
In deze masterclass zullen deze punten de leidraad in de discussie vormen.
2) Wellicht dat op termijn de ARIE regeling wordt afgeschaft. Wel heeft minister Kamp aangegeven dat er een strenge controle blijft op het gebruik van gevaarlijke stoffen.


Opzet

1. Inleiding

a. Stand van zaken BRZO ongevallen en belangrijkste oorzaken.
b. 'Veiligheid Voorop' programma - 10 actiepunten voor veiligheid

2. Zware ongevallen en Europese Richtlijnen/ Nederlandse wetgeving

a. Seveso II/ III Veiligheidscultuur
b. Omgevingsvergunning (Wabo). Wet Veiligheids- regio's; Veiligheidsbeheersysteem
c. Directie aansprakelijkheid en kwetsbaarheid

3. Essentie van de directie-rol

a. Leiderschap
b. Voorkomen van zware ongevallen, ­actie of artefact?
c. Uitwerking VBS element a), b), g) en h)
d. Interne en externe interactie, met wie en hoe?

4. Vorm geven aan de directierol

a. Balans brengen in directe aansturing en delegeren, in aanspreken en rapporteren
b. Hoe houdt u de vinger aan de pols en legt u de vinger op de zere plek
c. Bedrijfscultuur en de verbetering daarvan
d. Meten veiligheidsprestaties

5. Inspecties

a. Organisatie en inrichting van het inspectieproces
b. Nieuwe Inspectie Methode (de NIM) door het bevoegde gezag (Wabo, Brandweer, Arbeidsinspectie)
c. Integratie Vernieuwend toezicht Chemie en BRZO
d. Handhaving en vergunningverlening

Data

De cursus zal worden gehouden op: 23 november 2017
De lestijden zijn van 15.30 tot 19.30 uur.

Locatie

Regio Utrecht.

Kosten

€ 530,- incl. lesmateriaal en een buffet, excl. btw.

Docenten

Deze masterclass zal worden verzorgd door ervaringsdeskundigen uit de praktijk waaronder:

  • Ass. Prof. Fl. Koorneef, Safety & Security Science group TU Delft
  • Ir. Th. Olijve, managing director Odfjell Rotterdam Terminal
  • Mr. R. A.C. Luinge, juridisch adviseur, projectmanager Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
  • Ir. A.S. Mol, inspecteur en coördinator BRZO, RUD Zuid Holland en Zeeland/ DCMR Schiedam

Bijzonderheden

Chorda en PHOV geven in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de brandweerorganisatie en het Ministerie Infrastructuur en Milieu uitvoering aan de BRZO Academie (voor meer informatie: www.brzo99.nl).

Veiligheid Voorop - 10 actiepunten voor veiligheid.

VNO-NCW, VHCP, VNCI, VNPI en VOTOB hebben het initiatief genomen om tien acties uit te gaan voeren om de veiligheid in de bedrijven verder te verbeteren. In deze masterclass zullen deze punten de leidraad vormen.

Achtergrond

Theo Olijve, spreker op de masterclass, nieuwe directeur bij Odfjell, over de verzwegen BRZO gerelateerde incidenten. Odfjell directeur Olijve: 'Klokkenluider bedankt!' Surf door naar het artikel in het programma "Een vandaag".

Interview op Radio Rijnmond 18 juni 2013, Interview Theo Olijve van Odfjell bij Radio Rijnmond.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Locatie Utrecht
Tijden Overdag, Avond
Kosten €530
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden juni, november
Provincie Utrecht
Afronding Certificaat