Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basiscursus BRZO / Externe veiligheid

PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde)

 • Beschrijving
 • Overzicht

VOOR WIE

De basiscursus BRZO/Externe veiligheid is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die direct of indirect te maken hebben met de regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Het is een opstapcursus voor bijvoorbeeld de cursus 'Coördineren BRZO'.

De basiscursus bestaat uit totaal twee dagen die onafhankelijk van elkaar of in samenhang met elkaar gevolgd kunnen worden. De cursus is bedoeld voor medewerkers van inrichtingen die betrokken zijn bij:

 • het beheren, managen van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS),
 • het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag.

Ingangsniveau en voorkennis

Van cursisten wordt verwacht dat ze over een HBO werk- en denkniveau beschikken. Het is belangrijk dat men kennis heeft van managementsystemen (ISO, management cyclus PDCA) en van procestechnologie/kennis van industriële chemische processen.

Certificaat

Aan de cursisten die aan één of beide dagen hebben deelgenomen wordt een certificaat uitgereikt.


OPZET

Dag 1 Besluit Risico Zware Ongevallen

1. Inleiding Seveso II/III.
2. Overzicht wet- en regelegving en risicobeheersing bedrijven.
3. BRZO/RRZO nader bekeken:

 • Indelingscriteria,
 • Belangrijkste artikelen van het besluit,
 • De bijlagen van het BRZO,
 • Het preventiebeleid als basis voor risicobeheersing,
 • Risicocriteria (relatie met procesveiligheid),
 • Berichtgeving van en naar het bevoegd gezag, vergunningverlening,
 • Inspectieprogramma bevoegd gezag.

4. Domino effecten
5. Veiligheidsrapportage
6. Noodplannen, rampenbestrijdingsplannen.
7. Milieurisicoanalyse
8. Scenario's:

 • Scenario selectie,
 • Vormgeven van scenario's,
 • Installatiescenario's,
 • Brandweerscenario's.

Dag 2 Besluit Externe veiligheid inrichtingen en overige regelgeving

1. Externe veiligheid, nader bekeken.
2. Bevi/Revi:

 • Bespreking indeling en belangrijkste artikelen,
 • Wm en RO,
 • Grens- en richtwaarden,
 • Plaatsgebonden risico,
 • Groepsrisico,
 • Brandweeradvies,
 • Noodzaak QRA (toepassing REVI tabellen).

3. Kwantitatieve risicoanalyse:

 • Berekening,
 • Beoordeling van een QRA,
 • QRA opstellen met Safeti-NL.

4. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb):

 • Bespreking indeling en belangrijkste artikelen,
 • Verantwoording groepsrisco,
 • Rekenmethodieken (Handleiding risicoberekeningen Bevb + Carola + Safeti-NL.

5. Besluit externe veiligheid transport (Bevt):

 • Bespreking indeling en belangrijkste artikelen,
 • Verantwoording groepsrisico,
 • Rekenemethodieken (Handleiding risicoberekeningen transport + RBMII).

Cursusmateriaal
Cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een syllabus met de handouts van de presentaties. Daarnaast zullen relevante publicaties, rapporten en artikelen in de vorm van pdf-bestanden ter beschikking worden gesteld.

DATA

De cursus wordt georganiseerd op de volgende data:

9 en 16 april 2019
14 en 21 november 2019

LOCATIE

De dagen worden georganiseerd in Utrecht.


KOSTEN

€ 495,- per dag. Dit bedrag is incl. lesmateriaal, incl. catering (w.o. de lunch) en excl. btw.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.


DOCENTEN

Voor het verzorgen van de lessen worden professionals op het betreffende vakgebied ingeschakeld.

BIJZONDERHEDEN

Extra informatie over de BRZO-/LAT RB Academie
PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde) geeft in samenwerking met Chorda BV de BRZO-/ LAT RB Academie vorm. Deze maakt onderdeel uit van het LAT Risicobeheersing bedrijven (RB). Het LAT RB is een samenwerking tussen de Inspectie SZW (Directie MHC), de BRZO brandweerorganisatie, de VNG, de beleidsdepartementen (BZK, SZW en I&M) en het IPO.

Certificering

Het volgen van deze opleiding levert 0,5 SKO-punt op voor hercertificering van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 week
Locatie Utrecht
Tijden Overdag
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €770
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden april, november
Provincie Utrecht
Afronding Certificaat