Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Schuldhulpverlening

Scheidegger Opleidingen
Budgetcoach

SamenvattingDeze opleiding is bestemd voor iedereen die graag mensen gaat coachen, zodat ze dankzij een budgetplan hun financiën op orde krijgen en houden. Je gaat graag met mensen om, je kunt je goed inleven in anderen en je kunt kritisch adviseren. Je bent gewend om nauwkeurig om te gaan met inkomsten en uitgaven. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zal naar verwachting per 1 januari 2019 van kracht worden. Met deze wet zal de berekening van de beslagvrije voet ingrijpend wijzigen. Wat gaat er veranderen. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
De overheid als schuldeiser

Bijzondere bevoegdheden van de overheid De bijzondere bevoegdheden van de overheid: hoe gaat u daar mee om.De laatste jaren krijgt de schuldhulpverlening in toenemende mate te maken met de bijzondere bevoegdheden van de overheid. De overheid mag vaak meer dan andere schuldeisers. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Dwangmiddelen in het minnelijk traject, verzoek toelating Wsnp & art. 285 Fw-verklaring

De toepassing van dwangmiddelen in het minnelijk traject zorgt regelmatig voor vragen. Welk dwangmiddel is geschikt voor welke situatie. Hoe ziet het verzoekschrift er euit en welke stukken moeten worden bijgevoegd. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Budgetcoach

SamenvattingU werkt of wilt werken als budgetcoach en u heeft de ambitie om u verder te ontwikkelen op HBO-niveau.OmschrijvingMet de HBO Budgetcoach ontwikkelt u zich tot budgetcoach. U verdiept zich in de kennis en kunde van budgetcoaching en ontwikkelt uw professionele communicatievaardigheden. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Leergang Budgetcoaching en Schuldhulpverlening

SamenvattingU wilt zich breed en op HBO-niveau ontwikkelen op het gebied van budgetcoaching, financiële zorgverlening en schuldhulpverlening.OmschrijvingIn de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht ontstaan voor de complexe materiële problematiek rondom schuld, schuldsanering en hulpverlening. Er is binnen dit boeiende vakgebied op dit moment zeer veel behoefte aan professionals met de juiste kennis en vaardigheden. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
HBO Leergang Schuldhulp- en Dienstverlening

SamenvattingJe werkt bijvoorbeeld bij een instelling voor zorg en welzijn (GGZ, Riagg, reclassering), bij het UWV of als arts/psycholoog en je krijgt te maken met personen die schulden hebben.OmschrijvingAls schuldhulpverlener moet je zeer sterk in je schoenen staan, omdat je mensen met schulden confronteert met hun situatie. In de meeste gevallen, nadat de situatie zich heeft gekeerd, is er echter sprake van dankbaarheid vanuit de geholpen personen en gezinnen. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Herkennen van en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

U ervaart zelf hoe mensen met een licht verstandelijk beperking het leven van alledag ervaren. Deze inzichten vertalen we vervolgens naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat betekent dit bijvoorbeeld voor je manier van communiceren en de werkprocessen. Als uitleg geven onvoldoende helpt Als financieel hulpverlener bent u gewend om veel te praten en veel uitleg te geven. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Hypotheekkennis voor schuldhulpverleners

Een koopwoning en grote schulden is een behoorlijke puzzel. Zeker als er een schuldregeling nodig is, komt vaak de vraag op tafel of het huis wel behouden kan worden. Met de juiste kennis over hypotheken en de omgang daarmee in schuldregelingen kan dat vaker dan de meeste schuldhulpverleners denken. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Kwijtschelding

SamenvattingU zoekt een opleiding op hoger niveau die, naast een solide basiskennis, ook specialistische kennis en praktische toepassing biedt op het gebied van kwijtschelding.OmschrijvingKwijtschelding maakt een wezenlijk onderdeel uit van elke overheidsorganisatie. Belangrijk dus, dat u de meest actuele en essentiële kennis in huis heeft, maar vooral ook weet hoe u deze kunt toepassen. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
MBO Medewerker Schuldhulpverlening

SamenvattingU wilt op MBO-niveau uw kennis en inzicht ontwikkelen op het gebied van schuldhulpverlening.OmschrijvingVeel mensen hebben te maken met ernstige financiële problemen. Hierdoor wordt er ook steeds vaker een beroep gedaan op de schuldhulpverlening. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
MBO Schuldhulpverlening

SamenvattingDeze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die graag aan de slag wil als schuldhulpverlener. Je kunt gaan werken bij gemeenten, kredietbanken, financiële adviesbureaus en detacheringsorganisaties. Ook als je al een baan hebt in de schuldhulpverlening en je je kennis en vaardigheden verder wilt ontwikkelen en wilt bekronen met een MBO-diploma, is deze opleiding een uitstekende keuze. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Motiverende gespreksvoering binnen de schuldhulpverlening

Soms hebt u als financieel dienstverlener (schuldhulpverlener, beschermingsbewindvoerder, e.a.) helemaal geen tijd en ruimte om aan gedragsverandering te werken. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Omgaan met clienten met psychische kwetsbaarheid | 3-daagse Leergang

Door het volgen van de leergang leert u: Theoretische kennis van de sociale psychiatrie ten aanzien van cliënten met GGZ-problematiek vergroten Taxeren van en reflecteren op de problemen van cliënten met deze problematiek Vaardigheden vergroten om op professionele wijze om te gaan met de doelgroep Op respectvolle wijze aan te sluiten bij vraagstukken van de doelgroep Kijken en betrekken vanuit de context/omgeving van de cliënt Andere manier van werken gevraagd, vanuit de context van de cliënt Dit is een nieuw perspectief, dat om een nieuwe en andere manier van werken vraagt. Dit vraagt ook, meer als voorheen, om te werken vanuit de context van de cliënt: de situatie waar de cliënt woont, leeft en werkt. Het is volgens henzelf dan ook belangrijk om vanuit dit perspectief naar hun vraagstukken te kijken. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Omgaan met cliënten met psychiatrische problemen | 1-daagse cursus

Medewerkers van schuldhulpverlening, beschermingsbewind, sociaal werk en woningcorporaties, krijgen in hun werk in toenemende mate te maken met cliënten met psychiatrische problematiek. Mede ten gevolge van alle veranderingen in het sociale domein zijn cliënten met psychische kwetsbaarheid steeds vaker onderdeel van hun praktijk. Dit is een nieuw perspectief. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Schuldhulpverlening aan (ex-)zelfstandigen

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: óók voor Zzp-ers en ex-ondernemers In de rapportage van de Nationale Ombudsman over de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening valt terug te lezen dat ondernemers met een lopend bedrijf dikwijls uitgesloten worden van de schuldhulpverlening. Pas wanneer zij hun bedrijf beëindigen kunnen zij zich aanmelden. Categoriale uitsluiting van ondernemers is echter niet in overeenstemming met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Stress-sensitieve schulddienstverlening

Begeleiding van schuldenaren op basis van inzichten uit de hersenwetenschap. In deze cursus leert u de beginselen van stress-sensitieve schulddienstverlening, leert u hoe dit van toepassing is op uw werkzaamheden en maken we samen een schets hoe het in uw organisatie anders kan. Zorgen en stress door schulden Wie in armoede en/of schulden leeft heeft vaak veel zorgen en stress. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Vrij te laten bedrag (Vtlb) berekenen

In een schuldregeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud: het Vrij te laten bedrag (Vtlb). Zowel bij toepassing van de Wsnp als in het minnelijk traject, wordt voor de vaststelling van het Vtlb gebruik gemaakt van het rekenprogramma dat door de Rechters-commissaris in faillissementen (Recofa) is vastgesteld. In de praktijk blijkt het lastig om het rekenprogramma (de zogenaamde Vtlb-calculator) correct te gebruiken, met het risico dat de uitkomst niet correct is. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure