Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Product Engineering

Mikrocentrum
8D PPS

Complexe problemen lijken soms hardnekkig en onoplosbaar. Vaak wordt er te snel naar mogelijke oorzaken van een probleem gewezen, het zogenaamde "jumping to conclusions". Oorzaak: het overslaan van cruciale stappen in het analyseren van het probleem. Meer informatie
MBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
APQP/PPAP

Advanced Product Quality Planning & Control Plan (APQP) en Production Part Approval Process (PPAP) worden toegepast binnen ISO-TS 16949, maar zijn ook voor andere productiebedrijven goed toepasbaar. Het zijn succesvolle protocollen voor het vrijgeven van nieuwe producten en het productierijp maken of verbeteren van nieuwe producten en processen. Alleen een succesvol APQP traject brengt PPAP tot een goed einde en hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Meer informatie
MBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Aandrijftechniek van werktuigkundige systemen

Deze cursus begint bij de achterkant. Het is namelijk een misverstand te denken dat een aandrijving bij de motor begint. Bij het ontwerpen en kiezen van een aandrijving en zijn onderdelen moet het lastproces natuurlijk het uitgangspunt zijn. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Mikrocentrum
Aandrijven en Besturen - Integraal cursusprogramma

Aandrijf- en besturingstechniek bestaat uit een variëteit aan vakdisciplines. Kennis van verschillende vakgebieden smelten hierbij samen. Hierbij valt te denken aan: aandrijftechniek besturingstechniek pneumatiek hydrauliek interfacing motion control Aandrijf- en besturingstechniek vindt u terug in de meest uiteenlopende bedrijfssectoren zoals machinebouw, voedings- en  genotsmiddelenindustrie, procesindustrie, discrete industrie, transportindustrie etc. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Appendages

SamenvattingIn deze praktijkgerichte post-hbo cursus Appendages krijgt u kennis over de verschillende appendages en hun inbouwmogelijkheden. Met andere woorden de juiste appendage op de juiste plaats.OmschrijvingDe cursus biedt op post-hbo-niveau ruime kennis omtrent appendages, de verschillende Europese en Amerikaanse normen en overheidseisen met betrekking tot de appendages. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Mikrocentrum
Applied Optics

De optica beoogt alle verschijnselen te verklaren die te maken hebben met licht. Beperkte de interesse zich in de klassieke oudheid tot de basisprincipes van het menselijke waarnemen (ops is Grieks voor oog), tegenwoordig beoogt dit vakgebied alle verschijnselen te verklaren die te maken hebben met licht. Hiervoor wordt vaak de term fotonica gebruikt (het Griekse photos betekent licht). Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Mikrocentrum
CE-markering van Medical Devices

De routekaart naar CE markering van medische hulpmiddelen is ingewikkeld en steeds aan verandering onderhevig. Bedrijven die in Europa hun medische hulpmiddelen op de markt willen brengen moeten voldoen aan zowel kwaliteitssysteemeisen als aan produkteisen. Deze cursus geeft u een overzicht van de eisen en helpt de voor u beste route te vinden naar CE markering van uw produkt. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Condition Based Maintenance

Veel bedrijven ondervinden de nadelen van de traditionele onderhoudssystemen. Het motto 'voorkomen is beter dan genezen' is bij deze systemen zeer toepasselijk, dus: voorkom het vervangen van dure onderdelen die nog niet versleten zijn voorkom het onnodig stilleggen van dure productiemachines of productielijnen voorkom verhoogde kans op zogeheten sleutel- of opstartkosten voorkom een onnodige inzet van onderhoudstechnici voorkom introductie van nieuwe faalvormen. Een modern alternatief is predictief onderhoud of ook wel: Condition Based Maintenance. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
Mikrocentrum
Constructieprincipes voor Precisietechnologie

In de precisietechnologie is een trend naar kleiner, sneller en nauwkeuriger construeren waarneembaar. Systemen bevatten onvermijdelijk elektronische actuatoren, opnemers, regelunits en software. Van de mechanisch ontwerper wordt een essentiële bijdrage verwacht om de andere disciplines te ondersteunen in het bereiken van de steeds zwaardere systeemspecificaties. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Design for Six Sigma (DfSS)

Design for Six Sigma experts zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en processen. Door naast vakkennis gebruik te maken van de gestructureerde DfSS methodiek en tools bereikt hij een hogere productkwaliteit en probleemloze start van productie. Als DfSS projectleider of design engineer is hij bekend met de Lean Manufacturing principes en in staat Six Sigma tools toe te passen in het ontwikkelproces. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
Mikrocentrum
FMEA-facilitator

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is een krachtig instrument gebleken ter verbetering van producten en processen. Het nut van FMEA ziet iedereen in, maar de inspanning en tijd die het kost bemoeilijkt consequente toepassing van FMEA. Een oplossing hiervoor is het aanstellen van een facilitator. Meer informatie
MBO Part-time Incompany

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Embedded Systems Engineering

SamenvattingU wilt zich, vanuit uw (elektro)technische vooropleiding, verder ontwikkelen op het gebied van integrale technische oplossingen voor bedrijfskundige vraagstukken.OmschrijvingEmbedded systems engineering is de slimme integratie van hard- en software in systemen en apparaten. Intelligente automatisering zorgt voor veel gebruikersgemak en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Engineering (met subsidie)

SamenvattingU wilt zich verdiepen in de kern van engineering, toegespitst op de toepassingsmogelijkheden voor werktuigbouwkundigen. U kunt vanuit dit programma doorstuderen in de HBO Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde van NCOI.OmschrijvingAls succesvol werktuigbouwkundige dient u over een integraal begrip van engineering te beschikken. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Thermodynamica en Productietechniek (met subsidie)

SamenvattingU wilt zich verdiepen in de toepassingen van werktuigbouwkunde in een kort, praktijkgericht programma op HBO-niveau. U kunt vanuit dit programma doorstuderen in de HBO Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde van NCOI.OmschrijvingDit HBO-programma biedt u een interessante verdieping in toegepaste werktuigbouwkunde. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Industrieel Product Ontwerpen

SamenvattingHeb je gevoel voor techniek. Ben je geïnteresseerd in vormgeving. Wil je graag nieuwe producten ontwikkelen, of bestaande verbeteren. Meer informatie
HBO Full-time Open inschrijving

Gratis brochure
Mikrocentrum
Lean Six Sigma Black Belt

Black Belt for Management & Product Development Black Belts zijn enerzijds project managers en anderzijds vakspecialisten. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en processen of voor de verbetering daarvan. Six Sigma Black Belts zijn in staat om met baanbrekende oplossingen te komen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Meer dan €4550

Gratis brochure
Mikrocentrum
Lean Six Sigma Champion

Een Champion is een initiator en opdrachtgever van een Lean Six Sigma project. Hij identificeert projecten die bijdragen aan de afdeling en business doelstellingen en coacht de Green Belt of Black Belt in de uitvoering. Doel Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean Six Sigma bijdraagt aan de business doelstellingen. Meer informatie
MBO Part-time Incompany

Gratis brochure
Mikrocentrum
Maintenance Engineering

Het werkgebied van Maintenance Engineers richt zich vooral op een hogere  bedrijfszekerheid van een installatie tegen zo laag mogelijke kosten,  dus op het continu verbeteren van de installatie performance. Met het  gestructureerd opstellen van onderhoudsconcepten worden alle mogelijke  storingen van installatiedelen vastgelegd en bepaald, bijvoorbeeld hoe  kritisch de storingen zijn om vervolgens voor de niet acceptabele  storingsvormen en storingseffecten tegenmaatregelen te bedenken.  Belangrijk voor industrieën met grotere afbreukrisico’s is dat men dit  vooraf overdenkt en vastlegt om onacceptabel falen van installatie-delen  te voorkomen. Meer informatie
MBO Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Methodisch Ontwerpen

Het kenmerkende van Methodisch Ontwerpen is  de onderlinge samenhang en integratie van de toegepaste ontwerptools.  Het is een bewezen krachtige methodiek die richting geeft aan een  optimaal teamgericht product-creatieproces.Verder lenen de in de cursus behandelde ontwerptools zich er  uitstekend voor om, indien gewenst, “stand-alone” toegepast te worden. Meer informatie
HBO Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Mikrocentrum
Quality Engineer

Na het volgen van de cursus Quality Engineer:heeft u kennis van een kwaliteitssysteem en de ontwikkeling, documentatie en implementatie hiervan naar internationale standaarden of eisenheeft u kennis van het auditproces, inclusief audittypen, planning, voorbereiding, uitvoering, rapportage en opvolgingbent u in staat om kwaliteitsprogramma’s te ontwikkelen en te implementeren, inclusief het opvolgen, analyseren, rapporteren en oplossen van problemenbent u in staat om product- en proceskwaliteit te plannen, te beheersen en zeker te stellenbent u bekend met begrippen als bedrijfszekerheid, onderhoudbaarheid en risicomanagement, inclusief belangrijke termen en definities, modellering, systeemontwerp, beoordelingsmiddelen en rapportageheeft u inzicht in het oplossen van problemen en van de tools en technieken voor het verbeteren van de kwaliteitbent u in staat om in een diversiteit aan bedrijfskundige omgevingen gegevens te verzamelen en te analyseren door de juiste, gestandaardiseerde kwantitatieve methodes toe te passen en zo procesanalyse en verbeteringen te faciliterenQuality engineers en medewerkers die met quality engineering beginnen of hier zeer nauw bij betrokken zijn zoals quality managers en KAM-managers.ASQ-certificeringHet curriculum van deze cursus is in lijn met de cursus “Certified Quality Engineer” van de American Society for Quality (ASQ). Mede hierdoor bent u optimaal voorbereid op het ASQ-examen. Meer informatie
HBO Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Mikrocentrum
Technische creativiteit met TRIZ

Het systematisch leren toepassen van kennis van buiten het eigen bedrijf, markt of technologie om efficiënter en effectiever knelpunten bij eigen innovatievraagstukken op te lossen. Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Klik dan hier. Meer informatie
HBO Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure