Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Metaalbewerking

Mikrocentrum
3D meettechniek

Begrijpen en onderbouwen De laatste jaren is de 3-dimensionale meettechniek in opmars. Veel bedrijven hebben al een meetmachine, andere overwegen de aanschaf ervan. De fabrikant van de meetmachine verzorgt bij aanschaf meestal ook de opleiding. Meer informatie
MBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Functioneel Toepassen Van Materialen

Bij het ontwerpproces krijgt het kiezen van materialen en/of de materiaalbehandelingen niet altijd de aandacht die het behoeft. Veelal worden automatisch oudere gewoonten gevolgd waardoor betere alternatieven buiten beeld blijven. In deze cursus leert de cursist zich te oriënteren op het gehele veld van de materiaaltechnologie. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Geometrische meettechniek

Waarom deelnemen. de toenemende eigen verantwoordelijkheid van de productiemedewerker voor het vervaardigde product stelt hogere eisen aan de eigen kennis van de lengtemeettechniek omdat zowel de productiemedewerker als de kwaliteitscontroleur betrouwbaar moet kunnen meten vanwege het kostenbesparend en kwaliteitsverhogend effect; afkeur wordt door middel van een betrouwbaar meetresultaat eerder voorkomen omdat men in staat moet zijn de juiste keuze te maken uit een scala van meetapparatuur Doel Het kunnen toepassen van lengtemeettechnieken en -methoden in relatie met de aan het product te stellen eisen. Voor wie Iedereen uit de mechanische industrie die de lengtemeettechniek moet kunnen toepassen, zoals vaklieden, productiemedewerkers en controleurs van een kwaliteitsdienst. Meer informatie
MBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Kalibreren van geometrische meetmiddelen

Het kunnen kalibreren van geometrische meetmiddelen. Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Klik dan hier. Meer informatie
MBO Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Laserveiligheid

Na afloop van de cursus kent de cursist:De gevaren van het werken met lasersDe belangrijkste standaarden op het gebied van laserveiligheidDe elementen voor een risico-analyseDe belangrijkste maatregelen voor een veilige werkplek Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Klik dan hier.Iedereen die, direct of indirect, betrokken is bij het gebruik van lasers. Meer informatie
MBO Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
MBO Commercieel Technicus Engineering niveau 4

OmschrijvingMet de opleiding MBO Commercieel Technicus Engineering niveau 4 wordt u op het hoogst erkende MBO-niveau opgeleid. U leert veel over productontwikkeling en klantcontact in deze boeiende opleiding. De aanpak van NCOI is op de praktijk gericht. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Mikrocentrum
Maakbaarheid (Produceerbaar construeren)

• overzicht krijgen in een breed scala aan productietechnieken voor metaal• inzicht krijgen in de productietechnieken verspaning, plaatbewerking, lassen en mechanische verbindingen en de mogelijkheden en beperkingen daarvan in relatie tot het productontwerp• op basis van productspecificaties kunnen bepalen welke productieprocessen mogelijk zijn• kennis hebben van de consequenties van uw keuze voor de kostprijs• gesprekspartner kunnen zijn met toeleveranciers over produceerbaarheidsaspectenOntwerpers, constructeurs, productontwikkelaars en product-engineers.. Meer informatie
HBO Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Mikrocentrum
Omvormtechnologie

Na de cursus kan de cursist het gedrag van materialen bij omvormprocessen voorspellen. In de cursus wordt naast de theorie ook aandacht besteed aan eigen ingebrachte vraagstukken. Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Meer informatie
MBO Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Optimaal verspanen

Na de cursus kan de cursist: De verspaanbaarheid van diverse materialen, met moderne gereedschappen, omschrijven Een juiste snijgereedschapskeuze maken De snijsnelheidstabellen toepassen De materiaalcodering volgens landelijke en Europese normen herkennen en gebruiken Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Klik dan hier.(Aankomende) vaklieden die al geruime tijd op hun eigen (oude) werkwijze functioneren, werkvoorbereiders en zij die vanuit hun functie over kennis van het verspanen moeten beschikken. Meer informatie
MBO Incompany Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Tolerantieanalyse

Tolerantieproblemen op een structurele manier kunnen oplossenComplexe tolerantiestudies inzichtelijk kunnen maken voor anderenRichting kunnen geven aan het ontwerpproces met betrekking tot tolerantieaspectenEen ontwerp kunnen beoordelen vanuit het perspectief van tolerantiebeheer Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Klik dan hier.Iedereen die meer grip wil krijgen op tolerantie-effecten en hierover wil kunnen communiceren zoals ontwerpers, constructeurs, product- of productiemanagers en inkopers. Meer informatie
HBO Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Mikrocentrum
Vorm- en plaatstoleranties

Vorm- en plaatstoleranties functioneel kunnen toepassen bij het formuleren van productspecificaties en het maken van tekeningenHet correct kunnen interpreteren van vorm- en plaatstoleranties Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Klik dan hier.Constructeurs en technisch tekenaars, werkvoorbereiders en vaklieden, medewerkers van de meetkamer. Meer informatie
MBO Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Werkvoorbereiding in Metaalbewerking

De deelnemer:weet de rol van werkvoorbereider in zijn organisatie goed vast te stellen en daarnaar te handelen onderkent de afhankelijkheid van de andere medewerkers met name in de productie en heeft geoefend om daar effectiever mee te communiceren weet hoe calculatie in elkaar zit en is in staat om aan de hand van voorbeelden eigen calculatiebladen te maken en te hanteren weet de diverse invloedsfactoren op prijs, kwaliteit en levertijd te beoordelen en te vertalen naar werkinstructies van de werkplaats en eventuele consequenties te communiceren met andere afdelingen en eventueel de klant Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Klik dan hier.Werkvoorbereiders (verspaning en plaatverwerking) en medewerkers die met werkvoorbereiding beginnen of zeer nauw bij de werkvoorbereiding betrokken zijn zoals, CNC-programmeurs, (CAM-mers), werkplaatsleiding en voorlieden. Meer informatie
MBO Incompany Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure