Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Persoonlijke Effectiviteit en Leiderschap

Mikrocentrum
5S (Het grote 5S programma)

Opgeruimd staat netjes: het werkt plezieriger, je bent minder tijd kwijt met zoeken, je kunt eerder zien dat er iets niet gaat zoals was bedoeld. Allemaal voordelen van een nette en opgeruimde werkplek. Er is een gestructureerde aanpak voor deze uitdaging: 5S. Meer informatie
MBO Part-time Incompany

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Belangen managen en draagvlak creëren

Samenvatting* Speel slimmer in op individuele belangen in een samenwerking * Betrek collega's doelgericht bij je plannen en ideeën * Alle neuzen dezelfde kant op door collega's te enthousiasmerenOmschrijving Speel slimmer in op individuele belangen in een samenwerking Betrek collega's doelgericht bij je plannen en ideeën Alle neuzen dezelfde kant op door collega's te enthousiasmerenDescriptionIn deze training leer je de belangen herkennen van anderen, zoals die van jouw collega's. En hoe je rekening houdt met verschillende belangen. Daarnaast leer je draagvlak creëren voor jouw eigen ideeën: door van tevoren te zorgen voor ondersteuning, acceptatie en goedkeuring van jouw plannen. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Creatief denken

Samenvatting* Benut jouw creatieve vermogen en dat van anderen beter * Kom tot vernieuwende ideeën en verrassende oplossingen * Werk met lastige vraagstukken uit je eigen werksituatieOmschrijving Benut jouw creatieve vermogen en dat van anderen beter Kom tot vernieuwende ideeën en verrassende oplossingen Werk met lastige vraagstukken uit je eigen werksituatieDescriptionDoor vastgeroeste denkbeelden los te laten en ongebaande paden te betreden, ontstaat meer ruimte voor originaliteit. Je vergroot je creatieve vaardigheden en maakt kennis met technieken om innovatieve ideeën te bedenken en uit te werken. Je leert bovendien wat de ideale omstandigheden zijn voor het aanboren van jouw creativiteit. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Secretary Management Institute
Cursus Van harder naar slimmer werken

Gebruik jouw tijd efficiënt en verlaag je werkdrukLijkt werken meer op brandjes blussen dan op structureel bezig zijn. Wordt je to-do list alleen maar groter. Lost harder werken het probleem niet op. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
VMR Training en Coaching BV
Debiteurenbewaking

Klantgericht verminderen van betalingsachterstand. Klanten zijn van essentieel belang voor het bestaan van uw organisatie. Daarom dient een organisatie altijd klantgericht te werk te gaan; ook bij het nabellen van openstaande facturen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
Schouten & Nelissen
Emotionele intelligentie

Samenvatting* Versterk je inlevingsvermogen * Actief luisteren, echt contact maken en emoties herkennen * Meer resultaat in je contacten door emotionele intelligentieOmschrijving Versterk je inlevingsvermogen Actief luisteren, echt contact maken en emoties herkennen Meer resultaat in je contacten door emotionele intelligentieDescriptionDe training start met een test die je inzicht geeft in jouw sterke kanten en ontwikkelpunten. Vervolgens ga je veel oefenen met jouw eigen praktijksituaties. De nadruk ligt op actieve deelname via rollenspellen, simulaties en samenwerken. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
VMR Training en Coaching BV
Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Gestructureerd, interactief en doelgericht evalueren Het succes van functionerings- en beoordelingsgesprekken hangt in grote mate af van de voorbereiding. We besteden aandacht aan een goede structuur voor het voeren van deze gesprekken. Uitgangspunt hierbij is dat functionerings- en beoordelingsgesprekken er niet alleen zijn om vast te stellen hoe de situatie is, maar juist ook om de mensen positief bij te sturen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
GITP Organisatieontwikkeling & Training
HRM en financiën

Financiële cijfers roepen vaak meer vragen op dan dat ze duidelijkheid geven. Wat is de samenhang tussen de verschillende financiële stukken. Als HR-medewerker of hoofd HR ligt uw focus niet primair op de financiën, maar toch wordt er op dit vlak steeds meer van u gevraagd. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Inzicht in processen

Samenvatting* Krijg inzicht in de prestatie- en beheersingsfactoren van een proces * Efficiëntere bedrijfsvoering door processen continu te verbeteren * Ervaar de rol van processen in een simulatiegameOmschrijving Krijg inzicht in de prestatie- en beheersingsfactoren van een proces Efficiëntere bedrijfsvoering door processen continu te verbeteren Ervaar de rol van processen in een simulatiegameDescriptionDeze training start met een simulatiegame. Zo ervaar je de rol van processen en een procesmatige benadering meteen in de praktijk. De game én korte theoretische inleidingen leren je onder meer welke processen binnen een organisatie kunnen voorkomen, wat procesdoelstellingen zijn, en wat de relatie is tussen prestatie-indicatoren en beheersingsfactoren. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
GITP Organisatieontwikkeling & Training
Medezeggenschap vanuit HR-perspectief

In de Nederlandse arbeidsverhoudingen is overleg met de OR niet meer weg te denken. De nadrukkelijke behoefte van de organisatie om zich te onderscheiden als werkgever heeft de behoefte aan eigen HR en arbeidsvoorwaardenregelingen vergroot. In de organisatie betekent dit vaak dat de OR de onderhandelingspartner wordt. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
LECTRIC
Online Overtuigen

SamenvattingDeze training is speciaal bedoeld voor iedereen die in zijn werk meer rendement wil halen uit websitebezoekers, zoals conversiespecialisten, marketeers en communicatiemedewerkers.OmschrijvingWil je meer leads. Meer sales. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Van Harte & Lingsma
Persoonsgericht Projecten Leiden

Na deze projectmanagementtraining lopen je projecten soepeler, voeg je meer waarde toe voor je opdrachtgever en ben je effectiever. Je bouwt aan een cultuur van constant verbeteren doordat je duidelijke feedback geeft en ruimte maakt voor dialoog. Je creëert draagvlak en zet kwaliteiten en talenten van teamleden optimaal in. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550
Mikrocentrum
Planmatig werken

Inzicht verwerven in de planmatige versus de routinematige aanpak van taken.Introduceren van een aantal direct toepasbare technieken voor een planmatige aanpak van taken, zoals:Bepalen van doelen Maken van plannen Verkrijgen van medewerking Opvolgen van afspraken door het geven van commitment Bepalen van prioriteiten Inschatten van de benodigde tijd om een doelstelling te bereiken; Luisteren en op assertieve wijze communiceren; Effectief omgaan met tijd; Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Klik dan hier. Meer informatie
MBO Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Problem solving and decision making

Samenvatting* Improve your problem analyses skills * Improve your insight into the various interests of stakeholders * This course is based on learning by doing - work on your own casuisticsOmschrijving Improve your problem analyses skills Improve your insight into the various interests of stakeholders This course is based on learning by doing - work on your own casuistics. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Mikrocentrum
Projectmanagement 1

U leert aan de hand van uw eigen projectsituaties uw projectteam effectiever te managen. Daarnaast leert u hoe u de creativiteit van uw eigen projectmedewerkers kunt verhogen. Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Meer informatie
HBO Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Mikrocentrum
Projectmanagement 2

Bepalen van de volwassenheid van de projectorganisatieHet onderscheiden van de bouwstenen voor het opstellen en onderbouwen van een business case;Het herkennen van de methodieken en het toepassen van risicomanagement is projecten;Het nemen van maatregelen en beheersen van risico’s.Leren anticiperen op de betrokkenen in een project, het opstellen van een stackholderanalyse en het beheersen van de stackholders gedurende de projectcyclus.Het managementproces van projecten en het vaststellen van de positie van de opdrachtgever in projecten en de relatie project en lijn;Inzicht in de sturingsmomenten van de opdrachtgever in projecten;Methode om prioriteiten in een project verantwoord uit te voeren en deze methode te verankeren in een portfolio-organisatie. Meer informatie
HBO Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Mikrocentrum
Projectmatig werken

Het verschaffen van die kennis en vaardigheden welke benodigd zijn om met succes: in een project te kunnen participeren en/of een project te kunnen leiden. Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Klik dan hier. Meer informatie
MBO Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
GITP Organisatieontwikkeling & Training
Projectmatig werken voor projectleiders

De eisen die gesteld worden aan projectleiders worden steeds zwaarder. Een projectleider moet naast goed kunnen plannen en organiseren ook gevoel hebben voor menselijke en politieke verhoudingen. Hij moet kunnen sturen op output, maar tevens oog hebben voor draagvlak. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
GITP Organisatieontwikkeling & Training
Projectmatig werken: methoden en technieken

U staat met regelmaat als leider of lid van een projectteam voor de taak om een project te klaren. De training projectmatig werken: methoden en technieken biedt een handzame methodiek voor projectmanagement om uw projecten effectief te kunnen plannen en beheersen. basisprincipes van PMW projectmethodiek beter plannen en organiseren faseren, beheersen en beslissen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Rationele Effectiviteitstraining (RET) Basic

Samenvatting* Ontdek de basisprincipes van Rationele Effectiviteitstraining (RET) * Meer grip op gedachten en emoties die verandering in de weg staan * Leer irrationele denkpatronen om te buigen naar rationeOmschrijving Ontdek de basisprincipes van Rationele Effectiviteitstraining (RET) Meer grip op gedachten en emoties die verandering in de weg staan Leer irrationele denkpatronen om te buigen naar rationele gedachtenDescriptionJe legt de basis voor het toepassen van de RET-methodiek in jouw praktijk. Je leert effectieve en ineffectieve patronen en ideeën te herkennen. Vervolgens ga je ongewenste, irrationele patronen doorbreken met verschillende uitdagingstechnieken. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
ISBW Opleiding & Training
Rationeler Denken en Effectiever Functioneren

SamenvattingProfessionals die geïnteresseerd zijn in het toepassen van RET-technieken. Je wilt beter inzicht krijgen in mogelijke belemmeringen, bent nieuwsgierig naar de redenen waarom je reageert zoals je reageert op bepaalde situaties of gebeurtenissen en wilt geen last hebben van negatieve emoties op je werk.OmschrijvingIn deze inspirerende training leer je rationeler te denken aan de hand van de principes van de rationeel-emotieve therapie (RET). Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Rationeler denken en effectiever functioneren

Samenvatting* Weg met je faalangst, frustratie of moedeloosheid. * Leer belemmerende gedachten ombuigen naar helpende gedachten * Krijg meer zelfvertrouwen, betere werkresultaten en communiceer effectieverOmschrijving Weg met je faalangst, frustratie of moedeloosheid. Leer belemmerende gedachten ombuigen naar helpende gedachten Krijg meer zelfvertrouwen, betere werkresultaten en communiceer effectieverDescriptionGebeurtenissen veroorzaken geen stress, maar de manier waarop je die gebeurtenis interpreteert wel. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Strategic thinking

Samenvatting* Make concrete and active contributions to your organization's strategy * Form a stronger vision using proper scenarios of the future * Translate your ideas into concrete actions and interventiOmschrijving Make concrete and active contributions to your organization's strategy Form a stronger vision using proper scenarios of the future Translate your ideas into concrete actions and interventions. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Strategisch beïnvloeden van het krachtenveld

Samenvatting* Meer doelstellingen realiseren door effectief invloed uit te oefenen * De beïnvloedingsstijl kiezen die jou het meeste succes oplevert * Gemakkelijker bewegen binnen het krachtenveld van jouw oOmschrijving Meer doelstellingen realiseren door effectief invloed uit te oefenen De beïnvloedingsstijl kiezen die jou het meeste succes oplevert Gemakkelijker bewegen binnen het krachtenveld van jouw organisatieDescriptionDe praktijk vormt het uitgangspunt tijdens de training. Je zoekt naar andere manieren om een vraagstuk te bekijken. Persoonlijke valkuilen en belemmeringen komen aan bod. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Strategisch denken

Samenvatting* Draag concreet en actief bij aan de strategie van je organisatie * Vorm een sterkere visie dankzij gedegen toekomstscenario's * Vertaal je ideeën in concrete acties en interventiesOmschrijving Draag concreet en actief bij aan de strategie van je organisatie Vorm een sterkere visie dankzij gedegen toekomstscenario's Vertaal je ideeën in concrete acties en interventiesDescriptionWat maakt een strategie succesvol. Wat zijn de belangrijkste denkwijzen rond strategie en innovatie. Op een stevig theoretisch fundament bouw je tijdens deze training een strategie voor je organisatie. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
VMR Training en Coaching BV
Succesvol selecteren

Als eerste staat het begin van het selectieproces centraal: waar let u op bij het opstellen van een advertentie, hoe analyseert u de binnengekomen sollicitatiebrieven en cv's en wie nodigt u uit. Vervolgens ligt de focus op het voeren van sollicitatiegesprekken, waarbij gespreksvaardigheden en -structuur en het interpreteren van non-verbale communicatie een centrale rol spelen Personen die zich bezig houden met het werven en/of selecteren van nieuwe medewerkers.. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
Mikrocentrum
Time management

De cursist krijgt een beter inzicht in zijn dagelijks tijdsgebruik en wordt op een praktische wijze voorzien van een aantal tips en adviezen om effectiever met zijn tijd om te gaan. WerkvormAan de hand van diverse films en een syllabus wordt u op een interactieve manier bewust gemaakt van de andere wereld waarin "enkel werken" niet centraal staat. Tijdens de cursus worden verbale en non-verbale assertiviteit geobserveerd welke invloed hebben op tijdsgebruik en reacties van mensen. Meer informatie
MBO Incompany Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
Training Creativiteit en Resultaat

SamenvattingDeze training is ontwikkeld voor iedereen die creativiteit als een oplossing ziet om dagelijkse werkzaamheden anders aan te pakken. U heeft die creativiteit nodig om uw werk goed te doen.OmschrijvingBent u op zoek naar een vernieuwende oplossing of aanpak. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
Vakopleiding Imago Stylist

SamenvattingDe Vakopleiding Imago Stylist is bedoeld voor iedereen die een passie heeft voor mode en styling en die graag mensen ondersteunt bij het ontwikkelen van een imago dat bij hen past. Je werkt aan een positieve uitstraling en een positief zelfbeeld van je cliënten. Dit is een boeiend vak dat steeds meer in de belangstelling staat. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Versterken van persoonlijke kracht

Samenvatting* Leer beter aan het roer te staan van je eigen leven * Ga aan de slag met jezelf, je potentiële krachtbronnen en blokkades * Kom bewuster en krachtiger in het leven te staanOmschrijving Leer beter aan het roer te staan van je eigen leven Ga aan de slag met jezelf, je potentiële krachtbronnen en blokkades Kom bewuster en krachtiger in het leven te staanDescriptionTijdens deze ervaringsgerichte training ontdek jij je eigen kracht. Je krijgt inzicht in jouw gedragspatronen en blokkades. Imaginatie-, concentratie- en bewegingsoefeningen en mindfulness helpen je om meer bewust en met meer kracht in het leven te staan. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
VMR Training en Coaching BV
Verzuim- en re-integratiegesprekken voeren

Ziekteverzuim van medewerkers levert organisaties financiële en sociale nadelen op. In deze training verschaffen we u inzicht in de belangrijke rol van de leidinggevende in het proces rondom ziekteverzuim en re-integratie. U leert hoe u invulling aan deze rol kunt geven door het opzetten en uitdragen van duidelijke regels rondom ziekteverzuim en re-integratie en door het aanleren van vaardigheden in het voeren van de diverse gespreksvormen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350