Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Wet- en Regelgeving

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
4e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Boeiend en veelzijdig rechtsgebiedDe gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Niet alleen ten aanzien van de positie van patiënten, de beroepsuitoefening van hulpverleners en de positie van zorginstellingen, maar ook ten aanzien van rechtshandhaving, toezicht en de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Dit maakt het gezondheidsrecht tot een boeiend en veelzijdig rechtsgebied, met naast bestuursrechtelijke ook civielrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aspecten. Meer informatie
Post-HBO Full-time Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Actualiteiten Schuld en Risicoaansprakelijkheid

Deze masterclass geeft een integrale behandeling van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van schuldaansprakelijkheid (afd. 6.3. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
BRP Wet- en Regelgeving

SamenvattingU bent werkzaam op een afdeling Burgerzaken of Publiekszaken en wilt weten hoe de wetten en regels rond de BRP in elkaar steken. Ook wilt u weten welke relaties deze met elkaar hebben.OmschrijvingHeeft u in uw functie te maken met de Basisregistratie Personen (BRP). Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

Deze 1-daagse cursus Hanhaving onder de Omgevingsvet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de consequenties van de Omgevingswet voor handhaving. Specifiek gericht op consequenties voor handhavers Accent op milieuhandhaving Zorgplicht, doelvoorschriften, maatwerk: anders mee omgaan Wijzigingen in Awb Met praktijkcases InleidingMomenteel worden de contouren van de nieuwe Omgevingswet steeds duidelijker. Het lijkt nog ver weg, maar nog even en dan moeten de overheden er klaar voor zijn. Meer informatie
HBO Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
SBO - Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Basiscursus Omgevingsrecht

Van 26 verschillende wetten naar één Omgevingswet, houdt u het overzicht nog.Na het volgen van deze praktijkgerichte cursus bent u volledig op de hoogte van:Rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleidDe structuurvisie, het bestemmingsplan en de beheersverordeningRelevante wet- en regelgeving zoals de Wabo, Grondexploitatiewet, bouwregelgeving,Crisis- en herstelwet en de toekomstige OmgevingswetDe omgevingsvergunning inclusief het 'Wabo-projectbesluit' Nieuwe omgevingswetDe Omgevingswet is aangenomen en treedt al in 2019 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Euroforum
Circulaire Economie

Voor de 4e keer op rij vindt het jaarcongres voor Circulaire Economie weer plaats. Het jaarcongres waar corporaties en overheden samenkomen. In deze editie staat het woord “impact” centraal. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
SBO - Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente. Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u:Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekkenHoe u een strategie bepaalt voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeenteWat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorismeWelke juridische instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van radicalisering en terrorismeHoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartnersHoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag in uw gemeenteBekijk het programma Deze cursus geeft u:Handvatten voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeenteAntwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigenVerschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveldDiverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kuntToegang tot een online leeromgevingEen certificaat van deelnameGratis toegang tot het congres Radicalisering & TerrorismeDownload brochure (pdf) Stel uw eigen praktijk centraal. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Drank- en Horecawet in de Praktijk

SamenvattingU verzorgt de uitvoering van de Drank- en Horecawet en wilt uw kennis op dit vlak verdiepen.OmschrijvingHoe ziet integraal horecabeleid er in de praktijk uit. Met welke uitdagingen heeft u als gemeente te maken bij de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Fraude in de letselschadepraktijk

Een dag over de bewustwording van een groeiend probleem. U leert scherp te zijn op signalen en u komt op de hoogte van de mogelijkheden van aanpak van fraudebestrijding in letselzaken Aspecten die centraal staan tijdens deze cursus Nieuwe inzichten Fraude-indicatoren Verschillende scenario's en tactieken Onderzoeksmethoden Privacy in de praktijk Bewijsproblematiek Afwikkelen van de schade Wat kunnen belangenbehartigers doen als het vermoeden niet terecht is. Nieuwe inzichten Fraude krijgt steeds meer aandacht bij letselzaken. Meer informatie
Full-time Open inschrijving

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Gevaarlijke honden als gemeentetaak

Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.Wat kunnen gemeenten preventief en repressief doen bij agressie door honden. Gemeenten zijn aan zet Alle mogelijke maatregelen op een rij Dagdeel 1: repressieve mogelijkheden gemeenten Dagdeel 2: preventieve maatregelen en beleid​ AanleidingAl toen in 2008 het afschaffen van de pitbullwetgeving werd aangekondigd, schreef de toenmalige Minister uitdrukkelijk dat gemeenten het probleem van gevaarlijke honden maar moesten oplossen. Meer informatie
HBO Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
cibit academy | inspearit B.V.
Meldplicht datalekken in de praktijk

Er is nu een meldplicht voor datalekken en er kunnen hoge boetes worden opgelegd als je niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Maar wat moet je nu allemaal wel en niet doen. In deze tweedaagse cursus word je geïnformeerd over wat de meldplicht datalekken precies inhoudt. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Procedures in de Omgevingswet

Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet. Kerninstrumenten van de Omgevingswet Appellabele besluiten van de Omgevingswet Uitgangspunten procedureregels Verdeling taken en bevoegdheden Coördinatie van procedures Procedures omgevingsplan en omgevingsvergunning InleidingDe Omgevingswet gaat voor grote veranderingen zorgen in het omgevingsrecht. De wetgever wil met de Omgevingswet onder meer een betere afstemming van ruimtelijke plannen realiseren en meer ruimte bieden aan lagere overheden bij het vaststellen van hun omgevingsbeleid. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Schaarse Vergunningen

Deze workshop Schaarse vergunningen geeft antwoord op praktische vragen zoals wanneer en hoe schaarse vergunningen en subsidies kunnen worden verleend. Ook wordt ingegaan op de rol van de Dienstenrichtlijn en komt de samenhang met het omgevingsrecht en privaatrecht aan de orde. Wat zijn schaarse vergunningen en subsidies. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
ICTRecht
Sociale media juridisch bekeken

Social media zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij van vandaag. Zo'n 60% van alle Nederlanders heeft een Facebookaccount en dik 3 miljoen Nederlanders meldt wat ze aan het doen zijn op Twitter. Linkedin, zeg maar Facebook met stropdas, telt 3,9 miljoen gebruikers. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Update Wob en Wet Open Overheid

In deze 1-daagse cursus Update Wob en Wet Open Overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde. Kansen en uitdagingen Openbaarheid: van slapend bezit tot last Inleiding in de wettelijke regels Ontwikkeling van de jurisprudentie Hoe ga ik zo effectief mogelijk om met oneigenlijke Wobverzoeken. Nieuwe Wet open overheid: hoofdlijnen en verschillen In samenwerking met Raet Aanleiding De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een belangrijke wet in onze democratie. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Van Wet Bopz naar nieuwe (verplichte) zorgwetgeving

Door het bijwonen van deze cursus: Krijgt u een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie Weet u welke wijzigingen er komen als gevolg van de nieuwe wetgeving Wet verplichte ggz (WvGGZ), Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg Kunt u uw vragen en casus voorleggen aan topdocenten uit de juridische en medische praktijk Bent u beter voorbereid in uw lopende en nieuwe Bopz-zaken Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018. Tijdens het ochtendprogramma krijgt u een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie uit het afgelopen jaar. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
cibit academy | inspearit B.V.
Wetgeving rond informatiebeveiliging

Een belangrijke randvoorwaarde bij het werken in de informatiebeveiliging zijn de juridische kaders die - in het bijzonder voor dit vakgebied - gelden. Professionals kunnen belangrijke voordelen behalen wanneer zij rekening houden met de verregaande mogelijkheden die ICT biedt. Juridische aspecten In deze cursus gaan we in op diverse juridische regelingen die van belang zijn voor security. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure