Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Jeugdrecht

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Actualiteiten Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om jeugdzaken goed te kunnen behandelen. Daarom zijn beide rechtsgebieden gecombineerd in deze cursus.Onderwerpen die centraal staan tijdens deze cursusdag: Nieuwe wetgeving in werking & actuele en relevante jurisprudentie De herziene kinderbeschermingsmaatregelen De Jeugdwet Jeugdstraf(proces)recht, met nadruk op het Adolescentenstrafrecht Deze cursus telt mee voor de Specialisatie Jeugdrecht (Raad voor Rechtsbijstand)De inhoud van deze cursus sluit aan bij de huidige regels van de Raad voor de Rechtsbijstand voor toevoegingen bij gesloten Jeugdzorg, het Jeugdstrafrecht en de bijzondere curator. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Drang en Dwang Jeugd

In deze workshop Drang en dwang jeugd maakt u kennis met de route van de vrijwillige hulpverlening naar de gedwongen hulpverlening. U leert op welke gronden aan een drangtraject gedacht kan worden. Drang, hoe pak je dat als jeugdprofessional binnen de gemeente aan. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Jeugdwet

In deze cursus Jeugdwet zal, na een korte inleiding over de Jeugdwet en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de regelgeving waarop deze beschikkingen gebaseerd zijn. Welke Awb besluiten kent de Jeugdwet. Wie zijn belanghebbenden bij deze besluiten. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Update Jeugdwet. Rode draad in de rechtspraak

De Jeugdwet is inmiddels meer dan drie jaren van toepassing en heeft geleid tot veel uitspraken van de rechtbanken en een enkele van de Centrale Raad van Beroep. In deze cursus ziet u de rode draad, welke lijnen zijn inmiddels zichtbaar in de jurisprudentie en waar zitten de discussiepunten. InleidingDe Jeugdwet is inmiddels meer dan drie jaren van toepassing en heeft geleid tot veel uitspraken van de rechtbanken en een enkele van de Centrale Raad van Beroep. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Van Wet Bopz naar nieuwe (verplichte) zorgwetgeving

Door het bijwonen van deze cursus: Krijgt u een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie Weet u welke wijzigingen er komen als gevolg van de nieuwe wetgeving Wet verplichte ggz (WvGGZ), Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg Kunt u uw vragen en casus voorleggen aan topdocenten uit de juridische en medische praktijk Bent u beter voorbereid in uw lopende en nieuwe Bopz-zaken Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018. Tijdens het ochtendprogramma krijgt u een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie uit het afgelopen jaar. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure