Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Financieel recht

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
10e Jaarcongres De aanpak van Witwassen

Tijdens het 10e jaarcongres De aanpak van witwassen komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie op dit gebied en beschikt over de juiste bagage om in uw dagelijkse praktijk met deze problematiek om te gaan. Meer informatie
Post-HBO Full-time Open inschrijving

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Clearing en Settlement

Deze 2-daagse cursus zorgt ervoor dat u leert hoe het giraal effectenverkeer georganiseerd is en ontwikkelingen in de juiste context kunt plaatsenClearing en Settlement in ogenschouw genomen Na deze 2-daagse cursus bent u volledige op hoogte van alles aspecten rondom clearing en settlement Overzicht van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving op het gebied van het giraal effectenverkeer De cursus heeft een praktische insteek Beide modules zijn ook los te volgen Inclusief lunch ​Module 1: Clearing​ Het clearingproces in zowel juridische als praktische zin Internationale aspecten en ontwikkelingen, inclusief MiFID II Voorbeeldcasus AanleidingClearing staat sinds de crisis in 2008 op de prioriteitenlijst van alle toezichthouders en er hebben zich behoorlijke veranderingen voorgedaan.Clearing vindt plaats bij de afwikkeling van een transactie in financiële instrumenten. Het is een proces waarbij leverings- en betalingsverplichtingen voor de betrokken partijen tot stand komen, en waarin veelal verrekening of saldering plaatsvindt. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Input Support
Credit Collector

Een opleiding van in totaal 4 dagen, met name bestemd voor medewerkers van bedrijven die als taak hebben om klanten/debiteuren te bewegen tot snelle(re) betaling en die daarvoor tools willen krijgen aangereikt. Drie dagen met elkaar en van elkaar leren. Een deel van de opleiding is gericht op het vergroten van kennis maar de nadruk ligt op het oefenen van vaardigheden. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
The Lime Tree - Mediation & Training
Familie Mediator

Familiemediator worden In deze opleiding tot familiemediator leer je van alles over het gehele mediationproces bij echtscheiding. Aan bod komen het besluit om uit elkaar te gaan, de scheidingsmelding, de veranderingen in het gezinsverband, de positie van kinderen in scheidingssituaties, het ouderschapsplan met omgangsregeling, kinderalimentatie en zorg- en opvoedingstaken, de wettelijke procedure en de verdeling na scheiding en partneralimentatie. Er is niet alleen aandacht voor de inhoudelijke kwesties die geregeld moeten worden maar ook voor het proces van scheiding, de bijzondere aspecten daarvan voor de cliënten in de mediation en de specifieke rol van de echtscheidingsmediator. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Financieel toezicht in vogelvlucht

Deze 1-daagse cursus beoogt te bereiken dat de cursisten financieel toezichtsaspecten tijdig kunnen signaleren en in de juiste context kunnen plaatsen.De Wft in a day De laatste jaren een niet aflatende stroom van nieuwe financieel toezichtregelgeving Financieel toezichtrecht enorm complex geworden Deze cursus brengt structuur aan in de wirwar van toezichtregelgeving Met deze 1-daagse cursus bent u bovendien weer up-to-date Zodat u financieel toezichtsaspecten tijdig kunt signaleren en in de juiste context kunt plaatsen In samenwerking met Finnius AanleidingDe Wet op het financieel toezicht (Wft) trad in 2007 in werking. Toen was deze wet al behoorlijk ingewikkeld. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Input Support
Juridische aspecten

Juridische aspecten is een tweedaagse training waarbij aandacht wordt besteed aan kennisoverdracht, maar ook aan cases en praktijkoefeningen. De training richt zich op de diverse juridische aspecten waarmee je te maken krijgt bij zakelijke transacties en de juridische implicaties van non-betaling en insolventie. Je leert onder andere over het opstellen van een contract inclusief Algemene Voorwaarden, maar ook over de dwangmiddelen leidend tot betaling na een vonnis. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Onteigening: regels en taxeren

In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven. Strategisch omgaan met het instrument van onteigening en het gemeentelijk voorkeursrecht Het opbouwen van een KB-proof onteigeningsdossier Het voeren van zorgvuldig en op resultaatgericht minnelijk overleg Goed begrip van uitgangspunten voor schadeloosstelling Actualiteiten onteigening Onteigening in de Omgevingswet Voor ambtenaren, taxateurs, rentmeesters, advocaten​ Inleiding Onteigening is de belangrijkste stok achter de deur voor overheden om projecten te realiseren. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Toezicht en handhaving door AFM en DNB

Deze middagcursus Toezicht en handhaving door AFM en DNB geeft u de belangrijkste aandachtspunten en handvatten om adequaat met de handhavende kant van de toezichthouder om te gaan. Inzicht in het toezicht en de handhaving van de financiële markt De belangrijkste en actuele ontwikkelingen Wat moet u moet doen als u geconfronteerd wordt met handhavingsmaatregelen van AFM of DNB. Met praktijkcases In kort bestek van een middag In samenwerking met Hart Advocaten​ AanleidingDe toezichthouders van de financiële markten zijn actief, ook als het gaat om het opleggen van boetes en andere maatregelen. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Wwft - toepassing in de praktijk- financiële sector

Deze middagcursus speciaal voor de financiële sector gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). nieuwe Europese Witwasrichtlijn aangenomen met de cursus weer up to date praktische insteek met ruimte voor uw vragen voldoen aan de opleidingsverplichting, art. 35 cliëntenonderzoek, UBO, PEP, risicobeleid, monitoring melden van ongebruikelijke transacties mogelijkheid vooraf vragen te stellen Speciaal voor de financiële sector ​Aanleiding De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is al weer enige jaren in werking. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris

Deze middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). nieuwe Europese Witwasrichtlijn aangenomen met de cursus weer up to date praktische insteek met ruimte voor uw vragen voldoen aan de opleidingsverplichting, art. 35 cliëntenonderzoek, UBO, PEP, risicobeleid, monitoring melden van ongebruikelijke transacties mogelijkheid vooraf vragen te stellen Speciaal voor advocaten en notarissen InleidingDe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is al weer enige jaren in werking. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Wwft: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken

Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld. nieuwe Europese Witwasrichtlijn aangenomen met de cursus weer up to date praktische insteek met ruimte voor uw vragen voldoen aan de opleidingsverplichting, art. 35 cliëntenonderzoek, UBO, PEP, risicobeleid, monitoring melden van ongebruikelijke transacties mogelijkheid vooraf vragen te stellen ​AanleidingDe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is al weer enige jaren in werking. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure