Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bestuursrecht

Bestuursacademie Nederland
Algemene Wet Bestuursrecht Basis

SamenvattingU werkt bij of voor de overheid en u wilt beschikken over basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht.OmschrijvingAls u werkzaam bent binnen de overheid is een gedegen kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) noodzakelijk. Met de bepalingen van deze wet wordt al veel jaren gewerkt. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Algemene Wet Bestuursrecht Verdieping

SamenvattingU werkt bij of voor de overheid en bent bekend met de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht. U wilt uw kennis over de Awb verbreden en verdiepen.OmschrijvingBent u in de dagelijkse praktijk werkzaam met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Algemene Wet Bestuursrecht en P&O

SamenvattingU werkt of gaat werken op de afdeling P&O van een gemeente, waar u zich bezig gaat houden met veelvoorkomende zaken op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Of u bent een ervaren P&O-medewerker en u wilt uw rechtspositionele kennis opfrissen.OmschrijvingDe Algemene wet bestuursrecht (Awb) fungeert als spoorboekje bij het voorbereiden en nemen van rechtspositionele besluiten. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Basiscursus APV

Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o.a. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Basiscursus Erfpacht

Inleiding Erfpacht bestaat weliswaar al eeuwen maar het onderwerp blijft in grote belangstelling staan. Zo wordt erfpacht door vele gemeenten in Nederland gebruikt voor de ruimtelijke ordening. De gemeente Amsterdam heeft het grootste aantal in erfpacht uitgegeven percelen, terwijl de gemeente het huidige stelsel van erfpacht juist wil afschaffen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Beleid en regelgeving van de Detailhandel

Deze workshop Beleid en regelgeving van de detailhandel biedt een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het Omgevingsrecht. De mogelijk en onmogelijkheden om detailhandel te ordenen met instrumenten als, de ladder. De rol van de Dienstenrichtlijn na het arrest Appingedam Nieuwe stedelijke ontwikkeling ​Aanleiding De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking, branchering en de Dienstenrichtlijn inclusief de rol van de Dienstenrichtlijn na het arrest Appingedam: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen om regels te stellen over de vestiging van detailhandel. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bestuurskunde

SamenvattingU wilt inzicht krijgen in de kern van bestuurskunde. U wilt inzicht krijgen in de politieke, organisatorische, beleidsmatige en financiële aspecten binnen de overheid.OmschrijvingOp welke wijze functioneert het openbaar bestuur. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bestuursrecht

SamenvattingU werkt bij of voor de overheid en u wilt beschikken over een brede kennis van het actueel bestuursrecht.OmschrijvingWilt u meer weten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze opleiding gaat zeer uitvoerig en diep in op alle facetten van de Awb. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Bestuursrecht voor de raadsgriffier

Deze 1-daagse cursus Bestuursrecht voor de raadsgriffier is speciaal ontwikkeld om griffie en gemeenteraad de juiste kennis te geven, om hen zo in staat te stellen raadsbesluiten te (laten) nemen die van voldoende bestuursrechtelijke kwaliteit zijn. Focus op bestuursrechtelijke aspecten Hoe voldoen aan alle juridische vereisten. Bestuursrechtelijke kwaliteit bewaken Speciaal voor griffie(r) en gemeenteraad In 1 dag weer bij Inleiding De vergadering van de gemeenteraad speelt zich af in een politieke setting. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Grondbeleid onder de Omgevingswet

Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente. Instrumenten grondbeleid onder de Omgevingswet Samenhang Omgevingswet, ruimtelijke ordening en grondbeleid Voorkeursrecht en onteigening Stedelijke herverkaveling Regeling grondexploitatie (contracten en stok achter de deur) Waar loopt de gemeente tegenaan. Oefenen met de nieuwe instrumenten Hoe pakt het uit voor uitnodigingsplanologie en organische ontwikkeling. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Bachelor Bestuurskunde

SamenvattingU heeft belangstelling voor bestuurskunde en u heeft interesse in een volwaardig, erkend HBO Bachelorgetuigschrift. Met deze opleiding ontwikkelt u zich voor uiteenlopende functies. U kunt daarbij denken aan functies zoals beleidsmedewerker, organisatieadviseur, manager of projectleider. Meer informatie
HBO Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Bestuurskunde

SamenvattingU heeft de ambitie om in een beleids- of managementfunctie binnen de overheid of een overheidsgerelateerde organisatie te gaan werken. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau.OmschrijvingHoe functioneert het openbaar bestuur. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Bestuurskunde

SamenvattingU heeft de ambitie om in een beleids- of managementfunctie binnen de overheid of een overheidsgerelateerde organisatie te gaan werken. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau.OmschrijvingHoe functioneert het openbaar bestuur. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Bestuursrecht

SamenvattingU heeft juridische basiskennis op HBO-niveau en u wilt zich verder ontwikkelen op het gebied van bestuursrecht. Dit programma wordt verzorgd op advanced niveau HBO. U heeft vanuit uw werk te maken met bestuursrechtelijke aangelegenheden. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Bestuursrecht

SamenvattingU heeft juridische basiskennis op HBO-niveau en u wilt zich verder ontwikkelen op het gebied van bestuursrecht. Dit programma wordt verzorgd op advanced niveau HBO. U heeft vanuit uw werk te maken met bestuursrechtelijke aangelegenheden. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Het Nieuwe Ambtenarenrecht

SamenvattingU bent HR-adviseur, arbeidsjurist, manager of bestuurder binnen de publieke sector en wilt anticiperen op de komende wijzigingen in het ambtenarenrecht.OmschrijvingDe speciale rechtspositie van ambtenaren verdwijnt. Door de goedkeuring van het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren wordt het arbeidsrecht in de marktsector vanaf 2021 van toepassing op het overgrote deel van de ambtenaren. Meer informatie
Part-time Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Integratie van verordeningen in het Omgevingsplan

In deze workshop Integratie van verordeningen in het Omgevingsplan worden verschillende vragen opgeworpen die opkomen bij de integratie van bestaande verordeningen in het omgevingsplan. Welke (bestaande) verordeningen neemt u op in uw omgevingsplan. Signaleren ontwikkelingen Rijksregelgeving en vraagstukken Kenbaarheid regelgeving verbeteren door opstellen één planregel Procedurele gevolgen Omgevingsplan Praktische handvatten ter voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet ​AanleidingMet de Omgevingswet wordt een nieuw 'instrument' voor gemeenten geïntroduceerd: het omgevingsplan. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Master Bestuurskunde

SamenvattingU heeft beroepsmatig op hoog niveau met management, bestuur en beleid binnen de overheid te maken. Daarnaast vindt u het interessant om vanuit economische, juridische en bestuurskundige perspectieven aan de slag te gaan met complexe besturingsvraagstukken. Deze Masteropleiding wordt voornamelijk gevolgd door hoger opgeleide professionals binnen de overheid en non-profitorganisaties. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Praktisch Bestuursrecht

SamenvattingU werkt bij of voor de overheid en u wilt beschikken over praktische kennis van het actueel bestuursrecht.OmschrijvingWilt u praktische kennis opdoen op het gebied van bestuursrecht. Dan is deze opleiding zeer interessant voor u. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Schaarse Vergunningen

Deze workshop Schaarse vergunningen geeft antwoord op praktische vragen zoals wanneer en hoe schaarse vergunningen en subsidies kunnen worden verleend. Ook wordt ingegaan op de rol van de Dienstenrichtlijn en komt de samenhang met het omgevingsrecht en privaatrecht aan de orde. Wat zijn schaarse vergunningen en subsidies. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Update Gemeenterecht

Deze 1-daagse cursus Update Gemeenterecht is speciaal ontwikkeld voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur. Alle laatste ontwikkelingen en jurisprudentie worden besproken. Voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur Alle laatste ontwikkelingen en jurisprudentie Gemeentewet, Kieswet, Wob, Wet bescherming persoonsgegevens In 1 dag weer bij InleidingDe (adjunct-)griffier is voor de gemeenteraad en raadscommissies het juridisch geweten en de juridische vraagbaak. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Update Wob en Wet Open Overheid

In deze 1-daagse cursus Update Wob en Wet Open Overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde. Kansen en uitdagingen Openbaarheid: van slapend bezit tot last Inleiding in de wettelijke regels Ontwikkeling van de jurisprudentie Hoe ga ik zo effectief mogelijk om met oneigenlijke Wobverzoeken. Nieuwe Wet open overheid: hoofdlijnen en verschillen In samenwerking met Raet Aanleiding De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een belangrijke wet in onze democratie. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Wet BIBOB

Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk. Specifiek gericht op vastgoed- en grondtransacties BIBOB-beleid vastgoed Tips en trics Praktijkgericht Deskundige docenten ​InleidingDe Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) kan bij een vergunningaanvraag (drank en horeca/exploitatievergunning - omgevingsvergunning bouwen en/of milieu, evenementenvergunning, etc.) worden ingezet door overheidslichamen bij de beoordeling van de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiële middelen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Wet BIBOB en vastgoed

Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk. Specifiek gericht op vastgoed- en grondtransacties BIBOB-beleid vastgoed Tips en trics Praktijkgericht Deskundige docenten InleidingDe Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) kan bij een vergunningaanvraag (drank en horeca/exploitatievergunning - omgevingsvergunning bouwen en/of milieu, evenementenvergunning, etc.) worden ingezet door overheidslichamen bij de beoordeling van de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiële middelen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure