Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Letselschade

Hier vindt u opleidingen, trainingen en cursussen Letselschade. Bekijk ook onze andere opleidingen en trainingen in dit vakgebied zoals Verzekeringen en Bedrijfseconomie.

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
4e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Boeiend en veelzijdig rechtsgebiedDe gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Niet alleen ten aanzien van de positie van patiënten, de beroepsuitoefening van hulpverleners en de positie van zorginstellingen, maar ook ten aanzien van rechtshandhaving, toezicht en de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Dit maakt het gezondheidsrecht tot een boeiend en veelzijdig rechtsgebied, met naast bestuursrechtelijke ook civielrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aspecten. Meer informatie
Post-HBO Full-time Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Aansprakelijkheid in medische zaken: basis, actualiteiten, toekomst

Deze cursusreeks van drie modules is erop gericht u een overzicht te geven van het medisch aansprakelijkheidsrecht en een verdieping op de meest belangrijke onderdelen: de grondslagen voor aansprakelijkheid en het causaal verband. We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met De Letselschade Raad.Basis, actualiteiten en toekomst van aansprakelijkheid in medische zakenDit is de eerste cursus in een reeks van drie modulen. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Aansprakelijkheid in medische zaken: verdieping I

Deze cursusreeks van drie modules is erop gericht u een overzicht te geven van het medisch aansprakelijkheidsrecht en een verdieping op de meest belangrijke onderdelen: de grondslagen voor aansprakelijkheid en het causaal verband. We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met De Letselschade Raad.De rechtsverhouding tussen hulpverlener en patiënt en de grondslagen voor aansprakelijkheidWil een patiënt zijn schade op de arts of het ziekenhuis verhalen, dan zal hij zich moeten baseren op een grondslag voor aansprakelijkheid. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Aansprakelijkheid in medische zaken: verdieping II

Deze cursusreeks van drie modules is erop gericht u een overzicht te geven van het medisch aansprakelijkheidsrecht en een verdieping op de meest belangrijke onderdelen: de grondslagen voor aansprakelijkheid en het causaal verband. We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met De Letselschade Raad. Juridisch causaal verband en proportionele aansprakelijkheid Wil een patiënt zijn schade op de arts of het ziekenhuis verhalen, dan zal hij zich moeten baseren op een tekortkoming of onrechtmatige daad van de arts of het ziekenhuis. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Actualiteiten Schuld en Risicoaansprakelijkheid

Deze masterclass geeft een integrale behandeling van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van schuldaansprakelijkheid (afd. 6.3. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Complexe situaties in de letselschaderegeling

In de letselschadepraktijk kunnen op het oog 'normale' situaties tot forse knelpunten in de schadeafhandeling leiden. Een aantal veel voorkomende situaties zal besproken worden aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Praktische tips voor de ervaren letselschadejurist De volgende complexe situaties uit de praktijk komen aan bod: Huwelijk en echtscheiding Faillissement en schuldsanering Bijstandsuitkering (Participatiewet) Fiscale toeslagen en eigen bijdragen Bewind, mentorschap en curatele De positie van het minderjarige slachtoffer Huwelijk en echtscheidingHoe zit het precies met de schadevergoeding bij echtscheiding. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Europees recht en verkeersongevallen

De docenten wijzen u de juiste weg voor het verhalen van (letsel)schade bij internationale verkeersongevallen. Daarnaast is er aandacht voor belangwekkende jurisprudentie en actuele ontwikkelingen. Toepasselijk recht en (letsel)schaderegeling in Europees perspectief. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
FRAUDE & BEWIJS bij verzekeringszaken

Deze cursus geeft u in een halve dag een actuele stand van zaken. Naast de noodzakelijke theorie wordt er veel aandacht besteed aan cases uit de praktijk en recente voorbeelden uit de jurisprudentie. Lessons learned en handige tips staan hierbij centraal. Meer informatie
Full-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Fraude in de letselschadepraktijk

Een dag over de bewustwording van een groeiend probleem. U leert scherp te zijn op signalen en u komt op de hoogte van de mogelijkheden van aanpak van fraudebestrijding in letselzaken Aspecten die centraal staan tijdens deze cursus Nieuwe inzichten Fraude-indicatoren Verschillende scenario's en tactieken Onderzoeksmethoden Privacy in de praktijk Bewijsproblematiek Afwikkelen van de schade Wat kunnen belangenbehartigers doen als het vermoeden niet terecht is. Nieuwe inzichten Fraude krijgt steeds meer aandacht bij letselzaken. Meer informatie
Full-time Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Letselschade & Sociale zekerheid

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het gebied van sociale zekerheid. Vragen over vervoer, wonen, zorg, arbeid, en arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De docenten maken u wegwijs in het woud van de sociale zekerheid. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW)

Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid ten aanzien van het beoordelen van een berekening en formuleren van de juiste uitgangspunten een rol. Om als jurist een schadeberekening goed te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om over rekenkundige basiskennis te beschikken. Na afloop van de workshop: Begrijpt u het belang van het maken van een adequate berekening Kunt u een rekenrapport beter lezen en beoordelen Bent u in staat om in een casus de mogelijke valkuilen te signaleren Niveau Enige kennis over de vaststelling van letselschade wordt verondersteld Accreditatie / PE punten NIVRE - 4 PE-punten NOvA - 4 PO-punten. Meer informatie
Full-time Incompany Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Medische kennis voor juristen: Psychiatrie en DSM-V

Deze cursus beoogt u de basis bij te brengen van de psychiatrie. Aan de orde komen het begrip stoornis, een psychiatrisch onderzoek en de verschillende psychiatrische stoornissen. Daarnaast de bruikbaarheid van DSM-V classificatie voor het inschatten van beperkingen, zoals gevaarvoorspelling, risicotaxatie en toerekeningsvatbaarheid. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Medische kennis voor juristen: Verloskunde

Tijdens deze cursus leert u de basis van de moderne verloskunde kennen. De focus ligt op medisch-inhoudelijke kennis van dit specialisme (in begrijpelijke taal) en de onderwerpen die voor professionals in de letselschaderegeling relevant zijn. Tevens krijgt u gedegen kennis van de werkwijze van gynaecoloog en verloskundige. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Psychische klachten: de onzichtbare last na letsel

Inzicht in psychologische processen & de relatie tussen lijf, pijn en brein. Met behulp van uw eigen casuïstiek wordt u meegenomen naar de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van psychische klachten bij letselschade. De meeste mensen die te maken krijgen met letselschade door bijvoorbeeld een ongeval of een medische fout, zijn voorafgaand aan deze (ingrijpende) gebeurtenis psychisch gezonde mensen. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Wegwijs in het woud van Werkgeversaansprakelijkheid

Iedereen die dagelijks is betrokken bij de afwikkeling van letselschadeclaims komt in aanraking met vragen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. Aspecten die centraal staan tijdens de praktijkmiddag: Werkgeversaansprakelijkheid op grond van 7:611 BW (verzekeringsplicht bij verkeersongevallen van de werknemer) Stand van zaken klassieke werkgeversaansprakelijkheid Arbeidsongevallen & Beroepsziekten/gevaarlijke stoffen (7:658 BW) De positie van allen die vallen onder 7:658 lid 4 BW Rol van de Inspectie SZW bij melding van ongevallen Wegwijs in het woud van werkgeversaansprakelijkheid Iedereen die dagelijks is betrokken bij de afwikkeling van letselschadeclaims, komt in aanraking met vragen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid voor met name bedrijfs-/arbeidsongevallen en beroepsziekten. Uit het jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW blijkt het aantal arbeidsongevallen weer toe te nemen. Meer informatie
Full-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Whiplash en de beperkingenvraag

Sinds de ingrijpende wijziging in 2007 van de NVN-richtlijnen - nog eens bevestigd in 2013 -, zijn gaandeweg hoofdlijnen ontstaan ter juridische beoordeling van whiplashletsel in het civiele aansprakelijkheidsrecht. De toetsing van de klachten en het causaal verband is inmiddels behoorlijk uitgekristalliseerd. Minder duidelijkheid bestaat nog over de belangrijke beperkingenvraag. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Wkkgz: de theorie in de praktijk

Deze cursus gaat in op de wijze waarop geschilleninstanties tot nu toe omgaan met aan hen voorgelegde geschillen. In dat verband opkomende vragen worden aan de orde gesteld evenals gesignaleerde knelpunten. De docent bespreekt met u mogelijke antwoorden en oplossingen. Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure