Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Overheid

Bestuursacademie Nederland
Adviseur Juridische Zaken

SamenvattingU bent (toekomstig) beleidsmedewerker of beleidsadviseur juridisch/bestuurlijke zaken. U wilt opgeleid worden tot volwaardig juridisch beleidsmedewerker of -adviseur.OmschrijvingAls medewerker binnen de lokale overheid kunt u er bijna niet omheen. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Adviseur Lokale Overheid (ALO) specialisatie Juridische zaken

SamenvattingU bent (toekomstig) (beleids)adviseur en u wilt de relevante kennis en vaardigheden ontwikkelen om als adviseur lokale overheid te functioneren. U wilt zich specialiseren als juridisch adviseur.OmschrijvingIn deze opleiding doet u de kennis en vaardigheden op die u als juridisch adviseur in de praktijk nodig heeft. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Algemene Uitkering

SamenvattingU bent werkzaam op de afdeling Financiën en houdt zich bezig met de algemene uitkering uit het gemeentefonds.OmschrijvingIn uw functie heeft of krijgt u veel te maken met de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente en vormt als zodanig de basis van de gemeentebegroting. Meer informatie
Part-time Minder dan €450

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
BABSen-training

SamenvattingU bent (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) of u wilt huwelijken gaan voltrekken.OmschrijvingHeeft u de ambitie om buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) te worden. Dan is deze training de eerste stap in de juiste richting. Meer informatie
Part-time Minder dan €450

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
Bestemmingsplan

SamenvattingU bent (beleids)medewerker bij een gemeente, waterschap, corporatie, bouwbedrijf, adviesbureau of ontwikkelaar. In uw werk krijgt u te maken met de totstandkoming van bestemmingsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk beleid.OmschrijvingHet bestemmingsplan is het belangrijkste instrument dat de gemeente heeft op het gebied van ruimtelijke ordening. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Burgerlijke Stand voor Ervaren Medewerkers

SamenvattingU werkt al geruime tijd op een afdeling Burger- of Publiekszaken en wilt zich verder verdiepen in de burgerlijke stand.OmschrijvingAls professional op het vakgebied van de burgerlijke stand vindt u het belangrijk op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. In deze opleiding komen alle recente wetswijzigingen en jurisprudentie samen. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Burgerzaken voor Frontofficemedewerkers

SamenvattingU bent werkzaam of loopt stage als frontofficemedewerker op een afdeling Burger- of Publiekszaken en u wilt kennismaken met de organisatie en werkzaamheden op deze afdeling.OmschrijvingAls frontofficemedewerker komt er veel op u af aan procedures en regelgeving. Ook zijn de producten en werkzaamheden aan de frontoffice zeer divers. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Commissiegriffier

SamenvattingU bent commissiegriffier of raadsadviseur. Deze training is ook geschikt voor ervaren griffiemedewerkers of mensen die zich willen voorbereiden op de griffiersfunctie.OmschrijvingIn deze training gaat u uitgebreid aan de slag met de kennis en vaardigheden die van commissiegriffiers en raadsadviseurs worden verwacht. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
De Compliance Academie
Compliance cursus: Advanced Course

Compliance cursus: de Advanced Course bouwt voort op het fundament dat is gelegd in de Foundation Course. Bedoeld voor diegenen die de Foundation Course tenminste enige maanden geleden hebben gedaan. Ook bedoeld voor diegenen die meer dan 2 jaar praktijk ervaring hebben (in de verwachting dat zij de "7 elementen van een effectief compliance programma" of een vergelijkbare aanpak al kennen en (gedeeltelijk) toepassen in hun praktijk). Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Contractmanagement binnen de Publieke Sector

SamenvattingU bent juridisch medewerker met een goede basiskennis van het privaatrecht of u bent beleidsmedewerker of facilitair medewerker in een overheidsorganisatie. U stelt contracten op, beoordeelt deze of sluit deze af en moet vragen over de uitvoering en nakoming daarvan kunnen beantwoorden.OmschrijvingHet sluiten van overeenkomsten is een instrument dat de overheid veel gebruikt om beleid te realiseren. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
De Participerende Overheid

SamenvattingU bent beleidsmedewerker en u wilt de kracht die in uw lokale samenleving aanwezig is meer benutten. U krijgt regelmatig te maken met initiatieven uit de maatschappij en u wilt hier slagvaardig op kunnen inspelen door de juiste rol te kiezen.OmschrijvingSteeds vaker nemen burgers zélf het initiatief om problemen in hun omgeving aan te pakken. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
De Veranderende Overheid

SamenvattingU bent topfunctionaris en op strategisch/tactisch niveau werkzaam in de publieke sector. U heeft minimaal 3 jaar ervaring in uw functie. U beschikt over reflectief vermogen, een open leerhouding en academisch werk- en denkniveau. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Documenten en Verzoeken

SamenvattingU bent werkzaam als frontofficemedewerker op een afdeling Burger- of Publiekszaken of KCC en u wilt essentiële kennis en vaardigheden opdoen over het afhandelen van verzoeken en afgifte van documenten.OmschrijvingTijdens uw werkzaamheden heeft u te maken met de aanvragen en afgifte van documenten. Burgers verwachten van u dat u hun verzoeken vakkundig en professioneel afhandelt. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Draagvlak Creëren

SamenvattingU bent staf- of beleidsadviseur of beleidsmedewerker en u wilt meer inzicht krijgen in de mogelijkheden om draagvlak te creëren.OmschrijvingIn uw functie krijgt u te maken met vraagstukken waar alle partijen achter de oplossing moeten staan. Wilt u weten hoe u dat doet. Meer informatie
Part-time Minder dan €450

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Ervaren Bode

SamenvattingU bent een bode en u wilt zich ontwikkelen in uw functie.OmschrijvingAls ervaren bode heeft u de kneepjes van het vak prima onder de knie. Deze training daagt u uit om juist de dagelijkse gang van zaken onder de loep te nemen. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Financiële Aspecten van Subsidieverlening

SamenvattingU wilt financiële documenten van gesubsidieerde instellingen goed kunnen lezen, beoordelen en analyseren.OmschrijvingDe lokale overheid verstrekt jaarlijks vele subsidies aan grote en kleine maatschappelijke instellingen. Dit kan oplopen van een klein bedrag aan de zangvereniging tot tonnen aan onderwijs- en welzijnsinstellingen. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Financiële Stromen bij Decentralisatie

SamenvattingU bent beleidsadviseur of projectmedewerker in het sociaal domein en wilt inzicht in de financiële stromen rondom de decentralisaties binnen dit domein.OmschrijvingDe decentralisaties van de jeugdzorg, de uitvoering van de nieuwe Wmo en de Participatiewet hebben ingrijpende financiële gevolgen met zich meegebracht. De financiële middelen die aan gemeenten ter beschikking worden gesteld, zijn echter beperkt. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK)

SamenvattingU bent net gestart of u gaat binnenkort starten als financieel beleidsmedewerker of planning-en-controlmedewerker bij de lokale overheid.OmschrijvingOm maatschappelijke effecten te bereiken moet iedere gemeente en provincie zijn financiën op orde hebben. De afdeling Financiën speelt daarin een cruciale rol. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Functioneel Beheer binnen de Overheid

SamenvattingU bent in uw dagelijks werk functioneel applicatiebeheerder (of vervangend applicatiebeheerder), IT-beheerder, I&A-coördinator of afdelingsmanager die sturing geeft aan applicatiebeheerders.OmschrijvingDe overheid kan niet meer functioneren zonder intensief gebruik van informatiesystemen. Het beheer van deze systemen is steeds complexer geworden. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Geboorte, Huwelijk en Overlijden

SamenvattingU bent werkzaam als medewerker op een afdeling Burger- of Publiekszaken of KCC en u wilt uw kennis en vaardigheden over de burgerlijke stand ontwikkelen.OmschrijvingHet verwerken van een geboorte, huwelijk of overlijden is een taak waar u bij Burger- of Publiekszaken dagelijks mee te maken heeft. Het is voor u en voor de klant belangrijk alle handelingen rondom deze emotionele gebeurtenissen zo professioneel mogelijk af te handelen. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Gemeentelijk Woonbeleid

SamenvattingU bent (beleids)medewerker of bestuurder bij een gemeente, corporatie of zorginstelling en werkt aan het realiseren en implementeren van het lokaal woonbeleid. U wilt graag meer weten over de laatste ontwikkelingen rond de woningmarkt.OmschrijvingLeefbaarheid in wijken, krimp, toenemende vergrijzing, woonwensen van inwoners met een migratieachtergrond, ouderen en starters, de afgenomen woningproductie en onbetaalbare woningen. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Gemeenterecht

SamenvattingU wilt beschikken over een brede kennis van het gemeenterecht.OmschrijvingWilt u zich verdiepen in de achtergronden van de Gemeentewet, de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke organen, de financiële functie en het toezicht. Deze opleiding biedt u een degelijk overzicht van het actueel gemeenterecht op basis van de Gemeentewet. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Griffiemedewerker

SamenvattingU bent assistent-griffier of griffiemedewerker.OmschrijvingBent u assistent-griffier of griffiemedewerker en wilt u meer inzicht hebben in alle facetten van de griffie. Dan is deze training ideaal voor u. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Griffier

SamenvattingU heeft ruime ervaring met het politiek-bestuurlijke proces doordat u een ervaren commissiegriffier en/of raadsadviseur bent. Ook voor een startend griffier bij een gemeente of provincie is deze opleiding een goede keuze.OmschrijvingAls griffier zit u dagelijks in het krachtenveld tussen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Bachelor Bestuurskunde

SamenvattingU heeft belangstelling voor bestuurskunde en u heeft interesse in een volwaardig, erkend HBO Bachelorgetuigschrift. Met deze opleiding ontwikkelt u zich voor uiteenlopende functies. U kunt daarbij denken aan functies zoals beleidsmedewerker, organisatieadviseur, manager of projectleider. Meer informatie
HBO Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Functioneel Beheerder

SamenvattingU heeft ambities zich verder te ontwikkelen op het gebied van functioneel beheer en informatiemanagement. Dit wilt u bovendien doen op een praktische manier. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Leergang Adviseur Lokale Overheid (ALO)

SamenvattingU bent (beginnend) beleidsadviseur of -medewerker binnen de lokale overheid en beschikt over enige ervaring.OmschrijvingAls beleidsfunctionaris bent u niet alleen expert in uw vakgebied, maar moet u ook in staat zijn beleid te maken volgens de routes van de beleidstheorie. Bovendien moet u adequaat antwoord kunnen geven op vraagstukken die het bestuur en andere opdrachtgevers u voorleggen. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Leergang Adviseur Omgeving voor de Overheid

SamenvattingU bent (toekomstig) (beleids)adviseur binnen het werkveld omgeving. U wilt zich ontwikkelen tot volwaardig adviseur met de daarbij behorende competenties. Zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Leergang Adviseur Omgeving voor de Overheid

SamenvattingVoor (toekomstig) (beleids)adviseurs binnen het werkveld omgeving, die zich willen ontwikkelen tot volwaardig adviseur met de daarbij behorende competenties.OmschrijvingHet werkveld omgevingsrecht is enorm in beweging. De komende Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Heffing en Invordering

SamenvattingU werkt op een afdeling Klant Contact Centrum (KCC), Burger- of Publiekszaken of belastingsamenwerking. U wilt graag uw kennis verbreden op het gebied van heffing en invordering.OmschrijvingAls medewerker bij Burger- of Publiekszaken of een belastingsamenwerking bent u hét aanspreekpunt voor publieke dienstverlening. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Heffingsambtenaar Lokale Overheid (HALO)

SamenvattingU zoekt een opleiding op hoger niveau die, naast een solide basiskennis, óók specialistische kennis op het gebied van belastingheffing weergeeft.OmschrijvingAls heffingsambtenaar wordt er veel van u verwacht. Om uw taken en bevoegdheden goed uit te kunnen voeren is het belangrijk om over brede kennis te beschikken. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Het Coachen van Stakeholders in de Publieke Sector

SamenvattingU bent topfunctionaris en op strategisch/tactisch niveau werkzaam in de publieke sector. U heeft minimaal 3 jaar ervaring in uw functie. U beschikt over reflectief vermogen, een open leerhouding en academisch werk- en denkniveau. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Het Krachtenveld in een Politiek-Bestuurlijke Omgeving

SamenvattingU bent op strategisch niveau werkzaam in de publieke sector. U heeft minimaal 3 jaar ervaring in uw functie. U beschikt over reflectief vermogen, een open leerhouding en academisch werk- en denkniveau. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Het Nieuwe Ambtenarenrecht

SamenvattingU bent HR-adviseur, arbeidsjurist, manager of bestuurder binnen de publieke sector en wilt anticiperen op de komende wijzigingen in het ambtenarenrecht.OmschrijvingDe speciale rechtspositie van ambtenaren verdwijnt. Door de goedkeuring van het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren wordt het arbeidsrecht in de marktsector vanaf 2021 van toepassing op het overgrote deel van de ambtenaren. Meer informatie
Part-time Minder dan €450

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Identiteit, Documentherkenning en Fraude

SamenvattingU bent werkzaam als medewerker frontoffice Burgerzaken, Publiekszaken of KCC.OmschrijvingRegelmatig zijn er berichten in de media te vinden met betrekking tot identiteitsfraude. De motieven voor identiteitsfraude betreffen vaak criminele, politieke, financiële of zelfs terroristische motieven. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Inkomensconsulent

SamenvattingU bent bijvoorbeeld werkzaam bij een sociale dienst of een andere instantie in de sociale zekerheid en u staat in direct contact met uw klanten.OmschrijvingLijkt het u leuk om uit te zoeken of mensen die een uitkering nodig hebben, daar ook recht op hebben. Dan is deze opleiding iets voor u. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Inning en Invordering Basis

SamenvattingU bent nieuw of nog weinig ervaren binnen het vakgebied van inning en invordering. U bent op zoek naar een opleiding die u met name algemene kennis over en vaardigheden voor deze onderwerpen biedt.OmschrijvingU wilt thuisraken op het terrein van inning en invordering, zodat u in uw functie weet waarover u praat. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Inning en Invordering Verdieping

SamenvattingU zoekt een opleiding op hoger niveau die specialistische kennis en praktische toepassing biedt op het gebied van inning en invordering.OmschrijvingLokale belastingheffing en de daarmee samenhangende inning en invordering is een vak apart. Als u hier actuele en relevante kennis over wilt hebben en wilt weten hoe u dit het beste kunt toepassen, dan maakt u met deze opleiding de juiste keuze. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Invorderingsambtenaar (IVA)

SamenvattingU zoekt een opleiding op hoger niveau die, naast een solide basiskennis, ook specialistische kennis op het gebied van invordering weergeeft.OmschrijvingLokale belastingheffing en de daarmee samenhangende invordering is een vak apart. Wilt u worden opgeleid tot gecertificeerd invorderingsambtenaar. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Juridische Verdieping voor de Griffie

SamenvattingU werkt op de griffie en heeft een ruime juridische basiskennis. U wilt zich verdiepen in een aantal specifiek juridische onderwerpen.OmschrijvingWerken op de griffie vraagt om specifieke juridische kennis. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Koninklijke Onderscheidingen

SamenvattingU bent in uw gemeente betrokken bij de ondersteuning en advisering van uw burgemeester. U werkt bijvoorbeeld op de afdeling Kabinetszaken, Externe Betrekkingen, Communicatie of het Bestuurssecretariaat.OmschrijvingWilt u weten hoe u een voorstel voor een koninklijke onderscheiding zelfstandig kunt behandelen. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Kort HBO-programma Jeugd en Gezin

SamenvattingU wilt zich ontwikkelen tot adviseur binnen de lokale overheid en u specialiseren op het thema jeugd en gezin. U wilt deskundig adviseur en aanspreekpunt zijn voor zowel bestuur als externen en hierin een regierol vervullen.OmschrijvingDe verantwoordelijkheid voor het bieden van jeugdhulp ligt bij de gemeenten. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Leergang KlantmanagerWerk en Inkomen

SamenvattingU bent (beginnend) klantmanager (casemanager of consulent) sociale zaken, werk en inkomen. U wilt over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om deze veelzijdige en verantwoordelijke functie professioneel te kunnen vervullen.OmschrijvingWerken binnen de sociale zekerheid vereist een goede (basis)kennis van wet- en regelgeving. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Leergang Leiderschap in de Publieke Sector

SamenvattingU bent op strategisch of tactisch niveau werkzaam in de publieke sector. En u heeft minimaal 3 jaar ervaring in uw functie. Ook beschikt u over reflectief vermogen, een open leerhouding, voldoende commitment om het traject te volgen en academisch werk- en denkniveau. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Leergang Operationeel Management voor Coördinatoren en Teamleiders

SamenvattingU bent teamleider, eerste medewerker of coördinator en u geeft leiding op operationeel niveau.OmschrijvingNaast uw inhoudelijke taken bent u als coördinator ook verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw team of afdeling. Hoe stimuleert u mensen om het beste uit zichzelf te halen. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Leiderschap in een Politiek-Bestuurlijke Omgeving

SamenvattingU bent topfunctionaris en op strategisch/tactisch niveau werkzaam in de publieke sector. U heeft minimaal 3 jaar ervaring in uw functie. U beschikt over reflectief vermogen, een open leerhouding en academisch werk- en denkniveau. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
MLO Burgerzaken

SamenvattingU bent al enige tijd werkzaam op een afdeling Burgerzaken en beschikt over een brede ervaring op dit vakgebied. U wilt zich verder verdiepen in de deelgebieden van de burgerlijke stand, de BRP en de gegevensverstrekkingen. Of u heeft het basisjaar van de opleiding MLO Medewerker Lokale Overheid afgerond en wilt zich graag verder ontwikkelen binnen het vakgebied Burgerzaken. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Medewerker Bezwaar en Beroep in het Sociaal Domein

SamenvattingU maakt beschikkingen en behandelt bezwaar- en beroepschriften in het sociaal domein.OmschrijvingDe burger is steeds beter op de hoogte van de wet- en regelgeving en neemt minder snel genoegen met negatieve besluiten van de overheid. Het is daarom van belang dat u als ambtenaar zorgvuldig omgaat met het maken van beschikkingen, zodat bezwaar en beroep voorkomen worden. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Medewerker Kabinetszaken

SamenvattingU bent in uw gemeente betrokken bij de ondersteuning en advisering van uw burgemeester. U werkt bijvoorbeeld op de afdeling Kabinetszaken, Externe Betrekkingen, Communicatie of het Bestuurssecretariaat.OmschrijvingBent u medewerker Kabinetszaken. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Medewerker Lokale Overheid (MLO) Basis

SamenvattingU werkt bij een gemeente, provincie of waterschap. U staat aan het begin van uw carrière en u wilt de lokale overheid leren kennen.OmschrijvingDe (lokale) overheid zit best ingewikkeld in elkaar. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Medewerker Lokale Overheid (MLO) specialisatie Juridisch

SamenvattingU werkt bij een gemeente, provincie of waterschap. U staat aan het begin van uw carrière en u wilt de lokale overheid grondig leren kennen. U wilt zich daarnaast specialiseren als juridisch medewerker. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Migratie

SamenvattingU bent werkzaam of gaat binnenkort werken als frontofficemedewerker op een afdeling Burger- of Publiekszaken of KCC.OmschrijvingHet belang van een goede persoonsinformatievoorziening is voor de overheid groot. Het adres van iemand is vaak van financieel belang voor de burger en de overheid. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Migratie voor Ervaren Medewerkers

SamenvattingU werkt al geruime tijd op een afdeling Burger- of Publiekszaken en wilt zich verder verdiepen in de verschillende migratieprocessen binnen de BRP en de daarmee verband houdende wet- en regelgeving.OmschrijvingAls ervaren medewerker op een afdeling Burgerzaken verwachten burgers van u dat u hun verzoeken vakkundig en professioneel afhandelt en met hen meedenkt. Dit betekent dat u brede kennis heeft van verschillende onderwerpen waaronder migratie. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Nationale Opleiding tot Marktmeester

SamenvattingU bent of wordt binnenkort marktmeester. Ook als u al langere tijd marktmeester bent, is deze opleiding zeker geschikt voor u.OmschrijvingAls marktmeester zorgt u ervoor dat de organisatie van de markt vlekkeloos verloopt. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Nieuwe Omgevingswet

SamenvattingU bent werkzaam bij een gemeente, provincie of waterschap. Echter, ook als u werkzaam bent bij een adviesbureau of in de advocatuur krijgt u te maken met de nieuwe Omgevingswet, waardoor deze training ook voor u geschikt is.OmschrijvingDe nieuwe Omgevingswet gaat naar verwachting in 2021 in. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Omgevingsrecht

SamenvattingU werkt binnen de Wabo. U bent bijvoorbeeld werkzaam bij een gemeente, milieudienst/RUD, rijksinspectie, provincie, waterschap, adviesbureau of de advocatuur.OmschrijvingMet de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is er veel veranderd voor burger, bedrijfsleven en overheid. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Opleiding tot Marktbeheerder

SamenvattingU bent marktmeester en beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring of u heeft de opleiding Marktmeester gevolgd. De opleiding is ook geschikt voor beleidsmedewerkers.OmschrijvingWilt u weten hoe u tot een economisch rendabele en winstgevende markt komt. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Organiseren van Verkiezingen

SamenvattingDeze training is bedoeld voor beleidsmedewerkers en teamleiders die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de verkiezingen.OmschrijvingAls organisator van verkiezingen dient u volledig op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving rondom stemdistricten, het vaststellen van de verkiezingsuitslag en de functie van het centraal stembureau. Met deze training wordt u in korte tijd op de hoogte gebracht. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Oriëntatie Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

SamenvattingU gaat aan de slag op de afdeling P&O, waar u zich bezig gaat houden met veelvoorkomende zaken op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U bent een P&O-medewerker en u wilt uw rechtspositionele kennis opfrissen.OmschrijvingAls nieuwe P&O-medewerker is het van belang dat u alles weet over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Participatiewet

SamenvattingU verricht juridische, beleidsmatige of uitvoerende werkzaamheden binnen de sociale zekerheid.OmschrijvingTijdens uw werkzaamheden binnen de sociale zekerheid heeft u regelmatig te maken met de Participatiewet. Voor u is het daarom belangrijk alle ins en outs, kennis van en inzicht in de Participatiewet te hebben. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Participatiewet Basis

SamenvattingU bent (aankomend) uitvoerend medewerker van de gemeentelijke sociale dienst of consulent werk en inkomen. De training wordt verzorgd op MBO-niveau.OmschrijvingWilt u in korte tijd meer kennis van en inzicht in de Participatiewet ontwikkelen. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Participatiewet Verdieping

SamenvattingU bent consulent Werk en Inkomen of medewerker Beleid, Bezwaar en Beroep. U heeft enige kennis op het gebied van de Participatiewet. U heeft bijvoorbeeld de Participatiewet Basis gevolgd. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
Politiek-bestuurlijke Sensitiviteit en Beïnvloeding

SamenvattingU bent een beleidsmedewerker, -bepaler, -adviseur of een medewerker bij lokale of rijksoverheden. De verscheidenheid in de samenstelling van de trainingsgroep draagt bij aan de discussie, de kwaliteit van de oefeningen en de feedback. Dit wordt in reacties van deelnemers zonder uitzondering als een van de belangrijkste punten van deze training genoemd. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Politieke Antenne

SamenvattingU bent werkzaam bij een gemeente, provincie of waterschap en wilt uw politiek-bestuurlijke sensitiviteit verhogen.OmschrijvingWerken bij de overheid betekent opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving. Om in dit krachtenveld resultaten te kunnen behalen is het noodzakelijk dat u inzicht heeft in het spel dat gespeeld wordt. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
Post Bachelor Management voor Overheid en Non-profit

SamenvattingU bent leidinggevende of beleidsmedewerker bij de rijksoverheid, provinciale overheid, gemeente of een andere overheids- of non-profitorganisatie. U heeft de ambitie om door te groeien naar een hogere managementfunctie met meer zelfstandigheid en grotere verantwoordelijkheden.OmschrijvingDeze opleiding is gericht op de praktijk van professionals die in de non-profit en bij de overheid werkzaam zijn. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

SamenvattingU bent een ervaren personeelsadviseur en u beschikt over actuele basiskennis van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U wilt zich op Post HBO-niveau verdiepen in dit onderwerp, zodat u proactief om kunt gaan met de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van humanresourcesmanagement binnen de lokale overheid.OmschrijvingHet personeelsbeleid van gemeenten verandert en wordt toegesneden op de huidige economische ontwikkelingen en de modernisering van de ambtelijke organisatie. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Procesmanagement Binnen de Overheid

SamenvattingU bent projectleider, adviseur, stafmedewerker, leidinggevende of kwaliteitsmedewerker binnen de overheid.OmschrijvingWilt u weten hoe een optimale procesinrichting eruitziet. Wat daarbij komt kijken. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Professionele Vaardigheden binnen de Overheid

SamenvattingU werkt bij een gemeente, provincie of waterschap. U staat aan het begin van uw carrière en u wilt de lokale overheid grondig leren kennen.OmschrijvingIn deze opleiding staan de essentiële vaardigheden centraal die u nodig heeft binnen de (lokale) overheid. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Protocol en Etiquette

SamenvattingU bent in uw gemeente betrokken bij de ondersteuning en advisering van uw burgemeester. U werkt bijvoorbeeld op de afdeling Kabinetszaken, Externe Betrekkingen, Communicatie of het Bestuurssecretariaat.OmschrijvingHet takenpakket van de medewerker Kabinetszaken is zeer divers en verschilt per gemeente. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

SamenvattingU gaat aan de slag op de afdeling P&O van een gemeente, waar u zich bezig gaat houden met veelvoorkomende zaken op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U bent een P&O-medewerker en u wilt over actuele basiskennis van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden beschikken.OmschrijvingHet ligt voor de hand om als nieuwe P&O-medewerker vertrouwd te raken met de wet- en regelgeving binnen uw vakgebied en met de procedures die binnen de overheid van kracht zijn. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Sociaal Domein

SamenvattingU bent werkzaam binnen een frontoffice/KCC en heeft een dienstverlenende functie. U bent het visitekaartje van de gemeente en het eerste aanspreekpunt voor de burger.OmschrijvingBinnen het sociaal domein worden er veel wijzigingen doorgevoerd en u kunt hierover diverse vragen van burgers verwachten. Meer informatie
MBO Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Sociale Zekerheid

SamenvattingU gaat aan de slag op de afdeling P&O van een gemeente, waar u zich bezig gaat houden met veelvoorkomende zaken op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Of u bent een ervaren P&O-medewerker en u wilt uw rechtspositionele kennis opfrissen.OmschrijvingWilt u als nieuwe P&O-medewerker vertrouwd raken met de wet- en regelgeving op uw vakgebied. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Sociale Zekerheid, Verdieping

SamenvattingU bent een ervaren personeelsadviseur, die beschikt over actuele basiskennis van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U wilt proactief omgaan met de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van humanresourcesmanagement binnen de lokale overheid.OmschrijvingEconomische ontwikkelingen en de modernisering van de ambtelijke organisatie dwingen gemeenten hun personeelsbeleid aan te passen. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Stakeholder engagement

Samenvatting* Improve relationships with your stakeholders * Create a more effective collaboration * This course is based on learning by doing: work on your own casuisticOmschrijving Improve relationships with your stakeholders Create a more effective collaboration This course is based on learning by doing: work on your own casuistic. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Subsidieverstrekking volgens de Awb

SamenvattingU houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van subsidiebeleid en bent onder meer belast met het maken van subsidieverordeningen en het nemen van subsidiebesluiten.OmschrijvingUiteraard kunt u deze training ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Themagerichte Onderzoeken

SamenvattingU vervult een auditrol in het kader van het onderzoeksprogramma.OmschrijvingIn themagerichte onderzoeken of audits wordt een specifiek thema onderzocht. Voorbeelden van thema’s zijn veiligheid, vergunningverlening en subsidiebeleid. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Verbinden

SamenvattingHet verbinden van mensen en partijen wordt een steeds belangrijker deel van uw werk als beleidsadviseur of -regisseur. U wilt leren om duurzame verbindingen tussen en met partijen tot stand te brengen.OmschrijvingMensen en partijen verbinden is in uw functie een belangrijke en aantrekkelijke taak. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Vergunningvrij Bouwen

SamenvattingDe training is zeer geschikt voor vergunningverleners, juristen, plantoetsers, (buiten)inspecteurs, toezichthouders en -handhavers van gemeenten, milieudiensten en provincies.OmschrijvingWilt u meer weten over vergunningvrij bouwen. Dan is deze training iets voor u. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Verzekeringsambtenaar

SamenvattingU bent werkzaam als financieel of juridisch medewerker binnen de lokale overheid op het gebied van verzekeringen en de afhandeling van schadezaken.OmschrijvingSchadeclaims en overheidsaansprakelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke gemeente krijgt er vroeg of laat mee te maken. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Werken met het Overheidsontwikkelmodel

SamenvattingU bent leidinggevende, beleids-/stafmedewerker of medewerker kwaliteitsmanagement.OmschrijvingOverheidsorganisaties tonen veel initiatief als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. Het ontbreekt echter vaak aan een kader, waarin de verschillende kwaliteitsinitiatieven geplaatst kunnen worden. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure