Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bestuur en beleid

Ambieert u een baan of bent u werkzaam in de publieke sector en wilt u uw vaardigheden verbeteren met een opleiding, training of cursus bestuur en beleid? Hier vindt u alle informatie over opleidingen, trainingen en cursussen bestuur en beleid. Vergelijk het opleidingsaanbod van meerdere opleiders en vraag gratis informatie aan over de opleiding die bij u past. Het opleidingsaanbod is speciaal voor professionals met enkele jaren werkervaring en wordt in vol- of deeltijd aangeboden. HBO, Post HBO en WO.

Bestuursacademie Nederland
Administratief Toezicht Basis

SamenvattingU bent handhaver bij een gemeente, waterschap, provincie of regionale uitvoeringsdienst (RUD).OmschrijvingOp welke wijze kan toezicht worden ingeregeld. Hoe kan de organisatie zorgen voor adequaat toezicht. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Administratieve Organisatie en Interne Controle bij de Gemeente

SamenvattingU bent controller, IT-functionaris, AO-/IC-medewerker, medewerker afdeling Financiën of lijnmanager.OmschrijvingGemeenten voeren ogenschijnlijk moeiteloos gecompliceerde processen uit, bijvoorbeeld het uitgeven van een paspoort of het innen van belastingen. Hoe makkelijk zo’n proces ook lijkt, toch gaat het niet vanzelf. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Adviseren in een Politieke Context

SamenvattingU bent staf- of beleidsadviseur of beleidsmedewerker en u wilt uw adviesvaardigheden in de politiek-bestuurlijke context versterken.OmschrijvingBinnen een politiek-bestuurlijke omgeving heeft u met de belangen van vele spelers te maken. Maar hoe kunt u goede adviezen geven en rekening houden met politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen. Meer informatie
Part-time Minder dan €450

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
BRP Wet- en Regelgeving

SamenvattingU bent werkzaam op een afdeling Burgerzaken of Publiekszaken en wilt weten hoe de wetten en regels rond de BRP in elkaar steken. Ook wilt u weten welke relaties deze met elkaar hebben.OmschrijvingHeeft u in uw functie te maken met de Basisregistratie Personen (BRP). Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ)

SamenvattingU werkt op een afdeling Burger- of Publiekszaken binnen een gemeente of u gaat daar starten. U wilt zich graag ontwikkelen om de burger adequaat en vakinhoudelijk (beter) te woord te staan en te kunnen helpen en informeren.OmschrijvingBurgerzaken is een veelzijdig vakgebied. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Beheer van Basisregistraties

SamenvattingU wilt zich ontwikkelen in het opzetten en inrichten van de functie gegevensbeheer. U bent bijvoorbeeld gegevensbeheerder, I&A-coördinator of materiedeskundige (uit belangrijke aandachtsgebieden, zoals Burgerzaken, Sociale Zaken, Belastingen, Bouw- en Woningtoezicht, Handhaving, Vergunningverlening en Documentaire Informatievoorziening).OmschrijvingAfdelingen binnen gemeenten krijgen steeds meer te maken met afdelingsoverstijgende processen. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Besluit Begroting en Verantwoording Basis

SamenvattingU bent werkzaam bij de (lokale) overheid en wilt vertrouwd raken met de inhoud, betekenis en praktische toepassing van het Besluit begroting en verantwoording.OmschrijvingHet Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een van de pijlers voor het opstellen van de begroting, de uitvoeringsinformatie en de jaarstukken. Er wordt als financieel medewerker verwacht dat u kennis heeft van dit belangrijke besluit. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Besluit Begroting en Verantwoording Verdieping

SamenvattingU bent inmiddels vertrouwd met de inhoud en betekenis van het BBV en u wilt zich verder bekwamen in de praktische toepassing hiervan.OmschrijvingHeeft u de opleiding Besluit Begroting en Verantwoording Basis gevolgd. En wilt u uw kennis over dit onderwerp verder uitbreiden. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bestuursadviseur

SamenvattingU bent werkzaam op een afdeling Bestuursondersteuning en verleent directe ondersteuning (strategisch of beleidsmatig) aan de gemeentesecretaris, de algemeen directeur of het MT.OmschrijvingAls bestuursadviseur bevindt u zich op het kruispunt van vele verbindingen. Verbindingen tussen bestuur en ambtelijke organisatie, tussen verschillende organisatieonderdelen, tussen ambtelijke processen en tussen deze processen in relatie tot de samenleving. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bode Basis

SamenvattingU bent gemeentebode of gaat binnenkort starten in deze functie.OmschrijvingAls bode voert u verschillende taken uit in het kader van de facilitaire dienstverlening. Om deze functie goed te kunnen vervullen heeft u kennis nodig van de gemeentelijke structuur en van uw facilitaire taken. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Red Pepper producties
Coachend leidinggeven

Doelgroep Young professionals (HBO en WO) Maximum aantal deelnemers 12 personen Duur 3 dagen Prijs € 1499,- incl. lesmateriaal en lunch, excl BTW Locatie Utrecht Tevreden en gemotiveerde medewerkers leveren betere resultaten. Coachen als instrument voor leidinggeven helpt uw medewerkers in hun ontwikkeling, vergroot hun zelfstandigheid en tilt hun resultaten en prestaties naar een hoger niveau. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
De Compliance Academie
Compliance cursus: de Foundation Course

Compliance cursus: de Foundation Course biedt de grondslagen en basis voor hen die een fundament willen. Voor diegenen die graag door de bomen het bos willen (blijven) zien. Voor diegenen die de complexe en zeer brede materie van corporate compliance graag eens helder teruggebracht willen zien tot hoofdzaken en essenties. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
De Compliance Academie
Compliance workshop Anti-corruptie

De compliance workshop anti-corruptie is een intensieve bijeenkomst van een halve dag in een kleine groep om te achterhalen wat je nu in de praktijk allemaal zou moeten doen om corruptie terug te dringen, om pro-actief de cultuur te verbeteren en een afdoende verdedigingslinie op te bouwen. Om de zogenaamde 'adequate procedures' te kunnen aantonen. Of te voldoen aan de zeer recente ISO-37001 norm. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
De Compliance Academie
Compliance workshop Dilemma's, Speak Up en interne onderzoeken

Compliance workshop Dilemma's, Speak Up en interne onderzoekenDeze compliance workshop geeft inzicht in onderwerpen die heel vaak onderbelicht en te weinig professioneel worden aangepakt in ondernemingen, zowel in de financiële als de niet-financiële sector. Waarom moet je je klokkenluiders koesteren maar de naam klokkenluiden vermijden. Hoe bevorder je een Speak-Up cultuur, en waarom is die essentieel voor het welslagen van een compliance programma. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
BCM Academy
Crisismanagement Essentials

In twee dagen ervaart u de dynamiek van Crisismanagement binnen een interactieve leeromgeving. U verkrijgt inzicht in de rol en de verantwoordelijkheden van crisismanagement binnen de organisatie en stelt u in staat een actieve rol te vervullen binnen het crisisteam en de crisismanagementorganisatie. De modules zijn gericht op de competenties binnen het crisismanagementproces zoals: crisis defend & support, faciliteren en communicatie. Meer informatie
Part-time en full-time Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Bestuurskunde

SamenvattingU heeft de ambitie om in een beleids- of managementfunctie binnen de overheid of een overheidsgerelateerde organisatie te gaan werken. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau.OmschrijvingHoe functioneert het openbaar bestuur. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Bestuurskunde

SamenvattingU heeft de ambitie om in een beleids- of managementfunctie binnen de overheid of een overheidsgerelateerde organisatie te gaan werken. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau.OmschrijvingHoe functioneert het openbaar bestuur. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Bestuurskunde

SamenvattingU heeft de ambitie om in een beleids- of managementfunctie binnen de overheid of een overheidsgerelateerde organisatie te gaan werken. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau.OmschrijvingHoe functioneert het openbaar bestuur. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Bestuurskunde

SamenvattingU heeft de ambitie om in een beleids- of managementfunctie binnen de overheid of een overheidsgerelateerde organisatie te gaan werken. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau.OmschrijvingHoe functioneert het openbaar bestuur. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Bestuursrecht

SamenvattingU heeft juridische basiskennis op HBO-niveau en u wilt zich verder ontwikkelen op het gebied van bestuursrecht. Dit programma wordt verzorgd op advanced niveau HBO. U heeft vanuit uw werk te maken met bestuursrechtelijke aangelegenheden. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Kwaliteitsauditor Overheid

SamenvattingU bent medewerker met organisatieontwikkeling of kwaliteitszorg als specifieke taak binnen uw functie.OmschrijvingBent u verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement of organisatieontwikkeling bij overheidsorganisaties. En wilt u professioneel audits kunnen uitvoeren. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure