Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Psychology variant Arbeids- en organisatiepsychologie

Open Universiteit

  • Beschrijving
  • Overzicht

Met de master Psychology hebt u kennis van de methoden van psychologische diagnostiek en interventies, u weet hoe experimenten worden opgezet en u hebt kennis van de beroepsethische regels die voor psychologen gelden. U ontwikkelt een attitude waarin het handelen volgens deze regels centraal staat. Arbeids- en organisatiepsychologen werken veelal bij bureaus voor werving en selectie of organisatieontwikkeling, of in beleidsfuncties bij organisatie- en adviesbureaus. 

 

Na afronding van de opleiding kunt u in aanmerking komen voor het lidmaatschap van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de erkende titel van psycholoog NIP. Ook kunt u de Basisaantekening Psychodiagnostiek behalen en doorstromen naar postdoctorale specialisaties.
Heeft u onderzoeksambities, dan kunt u doorgaan met de masteropleiding Psychological research.

 Mastergetuigschrift Psychology van de Open Universiteit Nederland.

 

Een verzoek tot toelating tot de masteropleidingen, al of niet via een schakelprogramma gebeurt schriftelijk met het aanvraagformulier Vrijstelling- en/of toelatingsverzoek. Zie hiervoor www.ou.nl/vrijstelling.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kijk op www.ou.nl.


Naast practicumbijeenkomsten van Klinische gespreksvoering en het Testpracticum psychodiagnostiek doorloopt u in de master een stage om kennis, ervaring en vaardigheden op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. Een echte ‘training on the job' dus. In de variant Arbeids- en organisatiepsychologie komen verder cursussen als Coachen van managers en Groepen in organisaties aan bod. U sluit de opleiding af met een scriptie.

 

Gratis kennis maken met onze studies?
Wilt u eenvoudig en vrijblijvend kennis maken met het aanbod van de faculteit psychologie? Kijk dan op www.ou.nl/gratis en volg onze gratis cursussen.

Niveau WO
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Diploma