Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Milieu-natuurwetenschappen

Open Universiteit

  • Beschrijving
  • Overzicht

Milieuproblemen wijzen op een verstoorde relatie tussen milieu en samenleving. Fysieke, maatschappelijk en ethische aspecten spelen daarbij een rol. We staan voor de uitdaging een duurzame maatschappijvorm te ontwikkelen. Met de master Milieu-natuurwetenschappen kunt u daaraan een actieve bijdrage leveren. De opleiding richt zich vooral op de fysieke aspecten van milieuvraagstukken en de technologische oplossingen daarvoor. U geeft zelf richting aan de invulling van de opleiding.Rechtstreeks:

  • bachelorgetuigschrift Milieuwetenschappen

Via schakelprogramma (Premaster Managementwetenschappen):

  • wo-master (drs. of MSc) Natuurwetenschappen, Bestuurskunde of Beleidswetenschappen van een Nederlandse of Vlaamse universiteit
  • verwante hbo-opleiding

Een verzoek tot toelating tot de masteropleidingen, al of niet via een schakelprogramma gebeurt schriftelijk met het aanvraagformulier Vrijstelling- en/of toelatingsverzoek. Zie hiervoor www.ou.nl/vrijstelling.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kijk op www.ou.nl.

 

 


Het studiepad van de master Milieu-natuurwetenschappen stelt u zelf op maat samen, in overleg met de faculteit. Uw persoonlijke situatie en leerdoelen zijn daarbij uitgangspunt. Het afstudeeronderzoek staat centraal. In een intakeprocedure stellen we de benodigde verdiepings- en specialisatie cursussen vast. Het onderzoek vindt in het algemeen plaats bij een kennisinstituut, zoals TNO, RIVM, RIZA, Alterra, een onderzoeksgroep van een universiteit, een overheidsorganisatie, milieuorganisatie of een bedrijf. Vaak is het mogelijk het onderzoek bij uw eigen werkgever uit te voeren. U krijgt intensieve begeleiding door een docent en een deskundige op de afstudeerplek.

 

Gratis kennis maken met onze studies?
Wilt u eenvoudig en vrijblijvend kennis maken met het aanbod van de faculteit natuurwetenschappen? Kijk dan op www.ou.nl/gratis en volg onze gratis cursussen.

Niveau WO
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Diploma