Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Business Process Management and IT

Open Universiteit

  • Beschrijving
  • Overzicht

Met de master Business Process Management and IT kunt u een onderzoek opzetten en uitvoeren dat gericht is op het oplossen van een concreet probleem op het snijvlak van bedrijfsproces- en IT Management. De problematiek in deze setting bestrijkt een breed terrein, van beleid tot en met implementatie.Rechtstreeks:

  • bachelorgetuigschrift of doctoraaldiploma Managementwetenschappen van een Nederlandse of Vlaamse universiteit

Via schakelprogramma:

  • verwante wo-bachelors van een Nederlandse of Vlaamse universiteit
  • verwante afgeronde hbo-opleiding

Een verzoek tot toelating tot de masteropleidingen, al of niet via een schakelprogramma gebeurt schriftelijk met het aanvraagformulier Vrijstelling- en/of toelatingsverzoek. Zie hiervoor www.ou.nl/vrijstelling.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kijk op www.ou.nl.


De inhoud van de master is verdeeld in drie blokken:

  • integratieaspecten van bedrijfsproces en IT management
  • verbeteraspecten van bedrijfsproces en IT management
  • implementatieaspecten van bedrijfsproces en IT management

Naast de zelfstudievariant in een eigen tempo is er ook de mogelijkheid van intensieve begeleiding. Deze begeleide variant duurt circa tweeëneenhalf jaar en heeft een vaste startdatum en vaste begeleidingsavonden.

 

Gratis kennis maken met onze studies?
Wilt u eenvoudig en vrijblijvend kennis maken met het aanbod van de faculteit managementwetenschappen of informatica? Kijk dan op www.ou.nl/gratis en volg onze gratis cursussen.

Niveau WO
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Diploma