Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Open Universiteit

 • Beschrijving
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Werknemers

Bijna alles kan bij de Open Universiteit. Wij zijn heel flexibel en dat maakt ons aantrekkelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder die wil studeren op universitair niveau, volgens een eigen plan. Dus houdt u tijd over voor uw carrière, gezin, sport of hobby. Ons studieaanbod bestaat uit volledige opleidingen, korte studies en losse cursussen voor bijscholing of persoonlijke ontwikkeling.

Werken en studeren

Door u verder te bekwamen in kennis en kunde haalt u meer uit uw werk. En met ons flexibele onderwijssysteem deelt u uw studie in zoals het ú uitkomt. U maakt dus zelf uit waar, wanneer en hoe snel u ons universitaire onderwijs volgt.

Op afstand de beste

Het onderwijs is speciaal ontwikkeld voor thuisstudie. Wij zijn expert in het didactisch benutten van e-learning. Bij studeren op afstand moet er ook ruimte zijn voor ontmoeting. Daarom zijn er 16 studiecentra in Nederland en zes in Vlaanderen. Hier kunnen studenten, docenten en studiegroepen o.a. terecht voor informatie, begeleiding en tentamens. Ook vinden er lezingen, faculteitsdagen en diploma-uitreikingen plaats. Voor een universiteit met onderwijs op afstand zitten wij dus opmerkelijk dicht in de buurt. Kijk voor de adressen en openingstijden op www.ou.nl/studiecentra.

Studeren in modulen

U kunt aan de OU een volledige universitaire opleiding (bachelor of master) volgen, maar u kunt er ook korte studieprogramma's of losse cursussen volgen. Waarvoor u ook kiest, de bouwstenen van een studie aan de OU zijn de modulen. Eén module komt overeen met zo'n 100 uur studeren. Een gemiddelde cursus bestaat uit één tot twee modulen en kan dus binnen enkele maanden zijn afgerond.

Zelf het moment kiezen

U kunt op elk gewenst moment met een studie starten. Om de inschrijfduur ervan optimaal te benutten, is het verstandig bij het bestellen van een cursus rekening te houden met de studiebegeleiding en de planning van de tentamens. Een overzicht hiervan vindt u bij elke cursusbeschrijving op www.ou.nl.

Tentamens zelf plannen

U sluit uw cursus af met een tentamen. Elke cursus biedt u drie gratis tentamenkansen binnen veertien maanden. Als uw cursus in het geautomatiseerde tentamensysteem 'sys' is opgenomen, plant u zelf een afspraak met een van de studiecentra. Direct na het tentamen ontvangt u al een voorlopige uitslag. Cursussen buiten 'sys' hebben in de regel drie vaste data per jaar waarop u tentamen kunt doen. Deze zijn een jaar van tevoren bekend. Enkele cursussen sluiten af met een opdracht die u in de loop van de cursus moet inleveren. Lukt het u niet om binnen veertien maanden tentamen te doen, dan kunt u per cursus tentamenkansen bijkopen.

Kies voor kwaliteit!

Onze opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en beoordeeld als de beste van Nederland door de Nationale Studentenenquête 2010.

Masteropleidingen

De masters leiden op voor internationaal erkende titels: Master of Science (MSc), Master of Arts (MA) of Master of Laws (LL.M). Heeft u een hbo- of wetenschappelijke opleiding achter de rug dan komt u in aanmerking voor vrijstellingen van cursussen. Dit kan de studieduur aanzienlijk verkorten.

Kunst- en cultuurwetenschappen

Met de master verwerft u een breed scala aan vaardigheden die geschikt zijn voor allerlei staf- en beleidsfuncties bij overheid, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. U specialiseert zich in één of twee van de vier cultuurwetenschappelijke disciplines:

 • Geschiedenis
 • Kunstgeschiedenis
 • Letterkunde
 • Filosofie

Business Process Management and IT

Met de master Business Process Management and IT kunt u een onderzoek opzetten en uitvoeren dat gericht is op het oplossen van een concreet probleem op het snijvlak van bedrijfsproces- en IT management. De problematiek in deze setting bestrijkt een breed terrein, van beleid tot en met implementatie. De inhoud van de master is verdeeld in drie blokken:

 • Integratieaspecten
 • Verbeteraspecten
 • Implementatieaspecten

Computer Science

De master Computer Science bevindt zich op het snijvlak van de vakgebieden informatietechnologie, communicatietechnologie en bedrijfskunde. In de master krijgt u zelf een grote rol en verantwoordelijkheid in het vinden, vergelijken, beoordelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten op actuele problemen. Deze komen voort uit uw eigen context of uit onderzoek bij de faculteit Informatica. In de master gaat de verdieping van vakinhoud hand in hand met de ontwikkeling van academische vaardigheden in de verschillende vakgebieden.

Managementwetenschappen

De brede master in Managementwetenschappen kenmerkt zich door reflectie over 'general management', wetenschappelijk onderzoek naar management en integratie van kennis, inzicht en vaardigheden. De basis van de opleiding wordt gevormd door een gemeenschappelijke cursus; Advanced studies in management. Vervolgens kiest u één van onderstaande varianten:

 • Controlling
 • Financial Decision Making
 • Implementation and Change Management
 • Marketing and Supply Chain Management
 • Strategic Human Resource Management
 • Public Management

Milieu-natuurwetenschappen

De master Milieu-natuurwetenschappen richt zich vooral op de fysieke aspecten van milieuvraagstukken en de technologische oplossingen daarvoor. U geeft, in overleg met de faculteit, zelf invulling aan uw masteropleiding. Daarbij gaan wij uit van uw persoonlijke situatie, leerdoelen en al verworven vaardigheden en kennis. Het afstudeeronderzoek staat centraal.

Onderwijswetenschappen

In de master Onderwijswetenschappen kijkt u naar onderwijs vanuit een ontwerp-perspectief. Een onderzoekende houding bij studenten aanbrengen is een doelstelling van de opleiding.
Onderwijswetenschappen bundelt de vakgebieden (onderwijs)psychologie, onderwijskunde, onderwijstechnologie en organisatie. Centraal staat de integratie van kennis, inzicht én vaardigheden. U werkt zoveel mogelijk rond problemen uit uw eigen praktijk. Met opdrachten op vlakken zoals methoden en strategieën voor onderwijsontwerpen, e-learning, leren en competentieontwikkeling en de praktijk van actief leren.

Psychologie

De master Psychologie kenmerkt zich door een verdergaande verdieping in onderzoek, diagnose en interventie. Naast practicumbijeenkomsten van Klinische gespreksvoering en het Testpracticum psychodiagnostiek doorloopt u een stage om kennis, ervaring en vaardigheden op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie.
Deze master kent 3 varianten, te weten:

 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Gezondheidspsychologie
 • Klinische psychologie

Rechtsgeleerdheid

De master Rechtsgeleerdheid bestaat uit een aantal verplichte kernvakken, keuzevakken en deelname aan een onderzoeksgemeenschap. U leert zelfstandig of in groepen problemen identificeren, juridisch kwalificeren en oplossen. De keuzevakken zijn gericht op een specifiek (functioneel) rechtsgebied, zoals arbeidsovereenkomstenrecht, milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht. In de onderzoeksgemeenschap vindt het schrijven van een eindopdracht plaats, met als doel het organiseren van een academisch debat tussen onderzoekers en studenten.
Deze master kent 4 varianten:

 • Privaatrecht
 • Staats- en bestuursrecht
 • Strafrecht
 • Internationaal- en Europees recht

Premaster Managementwetenschappen

Met de premaster Managementwetenschappen maakt u de stap van hbo naar wetenschappelijk onderwijs. Hbo-bachelors ontwikkelen hun academische vaardigheden in slechts zeven modulen. Het programma duurt één jaar en geeft u, met de juiste inhoudelijke vooropleiding, toegang tot de master Managementwetenschappen van de OU.

Kosten

Het bedrag dat u betaalt voor een studie bij ons is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

  • Bezoek adres
   (Hoofdlocatie)
  • Valkenburgerweg 177
  • 6419 AT Heerlen
  • Nederland
  • Postaal adres
  • Postbus 2960
  • 6401 DL Heerlen
  • Nederland
 • drs. ing. C.J. Brouwer
  drs. ing. C.J. Brouwer
  Directie
 • drs. Th.J.F.M. Bovens
  drs. Th.J.F.M. Bovens
  Directie
 • prof. dr. ir. F. Mulder
  prof. dr. ir. F. Mulder
  Directie