Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op:
Auteur:
Organisatie: Millian


Wat betekent 2017 voor uw portemonnee?

Een nieuw jaar brengt altijd veranderingen voor u persoonlijke financiën met zich mee. Hier leest u de belangrijkste wijzigingen.


Minimumloon en minimumjeugdloon

Vanaf 1 januari verdienen werknemers vanaf 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minstens € 1.551,60 per maand. Een verhoging van € 14,40. Ook het wettelijk minimumjeugdloon gaat omhoog. Jongeren gaan per 1 januari, afhankelijk van hun leeftijd, minimaal € 465 tot € 1.318,85 per maand verdienen. Vanaf 1 juli 2017 zullen 22-jarigen het minimumloon voor volwassenen gaan verdienen.


Arbeidskorting en de algemene heffingskorting

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting valt in 2017 hoger uit. Hebt u een bruto jaarsalaris tot plusminus € 40.000 dan profiteert u hier het meest van. De arbeidskorting was maximaal € 3.103 in 2016 en wordt maximaal ¤€ 3.223 in 2017. De arbeidskorting wordt vanaf een inkomen van € 32.244 wel steeds lager. De algemene heffingskorting (korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen) stijgt naar maximaal € 2.254. Dit was € 2.242 in 2016.


Belastingschijven

Het belastingtarief van de tweede en derde belastingschijf van box 1, belastbaar inkomen uit werk en woning, wordt verhoogd van 40,4% naar 40,8%.


Inkomensafhankelijke bijdrage

Voor werknemers daalt de bijdrage van 6,75% naar 6,65%. Voor ondernemers, gepensioneerden en ZZP'ers daalt het percentage van 5,55 naar 5,4%.


Verhoging transitievergoeding

Werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest kunnen een transitievergoeding van maximaal € 77.000 ontvangen. Een verhoging van € 1.000 ten opzichte van 2016. Als het salaris hoger is dan € 77.000, dan is het jaarsalaris het maximum.


WW uitkering

Sinds 2016 wordt de maximale duur van de WW uitkering elk kwartaal met een maand ingekort. Als u in het eerste kwartaal van 2017 uw baan verliest kan u nog maximaal 33 maanden een werkloosheidsuitkering krijgen. Bent u ontslagen in het laatste kwartaal van 2016, dan heeft u nog maximaal 34 maanden recht op een werkloosheidsuitkering.


Bijstandsuitkering

Ontvangt u in 2017 een bijstandsuitkering, dan mag u meer eigen vermogen hebben. Bent u alleenstaand? Dan mag u maximaal € 5.940 in bezit hebben. In 2016 was dit bedrag nog € 5.920. Voor alleenstaande ouderen en een gezamenlijke huishouding geldt een maximum van € 11.880. (Dit was € 11.840).


AOW leeftijd

In 2017 gaat de AOW leeftijd met drie maanden omhoog. U ontvangt in 2017 uw eerste AOW uitkering als u 65 jaar en negen maanden oud bent. De AOW leeftijd gaat in stapjes omhoog en zal in 2022 67 jaar en drie maanden bedragen. AOW gerechtigden met een inkomen tot € 36.057 gaan wel minder belasting betalen, in 2017 krijgen zij in totaal € 105 meer ouderenkorting. Het bedrag komt daarmee op € 1.292.


Sparen, schenken of erven

U kunt in 2017 een hoger bedrag belastingvrij sparen. Het heffingsvrije vermogen bedraagt € 25.000. Krijgt u vanaf 1 januari 2017 een schenking of erfenis, dan kunt u de aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting alleen nog maar aangeven via de daarvoor ontwikkelde digitale en papieren formulieren. Dit kan dus niet meer met een brief of document van een notaris.

De belasting over het vermogen, box 3: sparen en beleggen, wordt op een andere manier berekend. De belastingdienst kijkt naar de waarde van alle bezittingen en trekt daar eventuele schulden en het heffingsvrije vermogen vanaf. Er zijn voortaan drie vermogensschijven.

In de eerste schijf tot 75.000 euro wordt ruim twee derde van de grondslag sparen en beleggen belast met het percentage van 1,63 procent. De rest met 5,39 procent. Over dit berekende voordeel moet dan 30 procent belasting betaald worden. In de tweede schijf van 75.000 tot 975.000 euro ligt de verhouding iets anders: voor ruim een vijfde geldt het lagere percentage en voor de rest het hogere percentage. In de hoogste schijf wordt alleen het percentage van 5,39 procent gebruikt.

In 2016 rekende de belastingdienst nog met een voordeel van 4% waarover 30% aan inkomstenbelasting moest worden betaald.


Kinderopvang

U gaat minder voor de kinderopvang betalen. In 2017 krijgen ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Gemiddeld genomen levert dit een voordeel op van € 150. Dit hangt natuurlijk af van het inkomen en hoe vaak de kinderen naar de kinderopvang gaan. Het kindgebonden budget en de kinderbijslag gaan ook omhoog. Verder stijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor werkende ouders met kinderen van onder de twaalf jaar. De korting op belasting was maximaal € 2.769 en wordt in 2017 € 2.778.


Koophuis

Koopt u in 2017 een huis, dan mag u een hypotheek afsluiten van maximaal 101% van de waarde van de woning. Tweeverdieners kunnen door soepelere leenvormen in 2017 een hoger bedrag lenen voor de aankoop van een woning.

In 2017 is het ook weer mogelijk om eenmalig een bedrag tot € 100.000 belastingvrij te schenken. Dit bedrag moet dan worden besteed voor de aankoop, het verbeteren of het onderhoud van een woning. Het bedrag mag ook worden gebruikt voor het aflossen van een hypotheekschuld, restschuld of de afkoop van erfpachtrechten of opstal.
De hypotheekrenteaftrek gaat jaarlijks met 0,5 procentpunt omlaag in de hoogste belastingschijf. In 2017 mag een huizenbezitter in die schrijf hypotheekrente aftrekken tegen het maximale tarief van 50%. Dit tarief wordt verlaagd naar 38% in 2041.


Autobezit

De motorrijtuigenbelasting valt gemiddeld 2,7% lager uit dan in 2016. Bent u in het bezit van een hybride auto zonder stekker, dan gaat u in 2017 € 100 tot € 200 meer betalen. Bezitters van een 'plug-in' hybride gaan €40 tot € 100 euro meer betalen. De aanschafbelasting voor auto's gaat ook omlaag. De belasting daalt de komende jaren stapsgewijs tot 14,7%. We hebben het hier dan met name over de zuinige auto's die weinig CO2 uitstoten.

Verder verandert de bijtelling voor privégebruik van auto's van de zaak. Dit is een percentage van de cataloguswaarde van de wagen. Voor volledig elektrische auto's die in 2017 op kenteken worden gezet, geldt nog een bijtelling van 4 procent. Voor alle wagens die meer dan 0 gram CO2 per kilometer uitstoten, is de bijtelling 22 procent. In 2016 waren er nog vier categorieën met percentages van 4, 15, 21 en 25 procent bijtelling.


Gas, stroom en energie

huishoudens gaan meer belasting betalen voor gas en stroom. In 2017 is een gezin plusminus € 17 meer kwijt aan energiebelasting dan in 2016.