Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op:
Bron: http://www.accountancyvanmorgen.nl/2017/02/20/scholingsvouchers-werkzoekenden-sneller-op-dan-verwacht/


Scholingsvouchers voor werkzoekenden sneller op dan verwacht

Door een sterk toegenomen aantal aanvragen is het budget voor de scholingsvoucher voor werkzoekende al bijna op, dat meldt het UWV. Aanvragen worden nog in behandeling genomen, "maar er is geen garantie dat deze kunnen worden toegekend".

In mei vorig jaar is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke subsidieregeling voor scholing in werking getreden. Met een scholingsvoucher kunnen werkzoekenden voor € 2.500 subsidie krijgen op een opleiding, cursus of training. Het moet dan wel gaan om een zogeheten kansberoep. Het was de bedoeling dat de regeling tot eind dit jaar liep, maar dat lijkt niet te gaan lukken. Er zijn inmiddels ruim 12.000 scholingsvouchers toegekend. "De laatste weken is het aantal aanvragen sterk toegenomen, waardoor het beschikbare budget sneller is benut dan verwacht."


Veel vouchers naar WW'ers

De voucher is niet alleen bedoeld voor mensen met een WW-uitkering, maar ook voor werkzoekenden in loondienst en zelfstandigen. "Van de vouchers die zijn toegekend, gaat ongeveer 75% naar mensen met een WW-uitkering. 20% van de vouchers wordt aangevraagd door werkzoekenden in loondienst en 5% door werkzoekenden die als zelfstandige werken." De helft gaat naar mensen met een laag opleidingsniveau (maximaal mbo-1). Populaire bedrijfstakken zijn de ICT, transport en logistiek, economisch-financieel-commercieel en de zorg.


Langdurige zorg

Een uitzondering geldt voor mensen die in de langdurige zorg werken: voor die groep is een apart budget gereserveerd. "Dit budget is nog volop beschikbaar en scholingsvouchers worden voor deze aanvragers gewoon in behandeling genomen. Het gaat dan om de werknemers die in hun functie direct bij de verzorging en behandeling van patiënten betrokken zijn."