Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op:
Bron: http://www.nationaleonderwijsgids.nl/universiteit/nieuws/28671-nvao-accrediteert-nieuwe-um-masteropleidingen.html


NVAO accrediteert nieuwe UM-Masteropleidingen

De Universiteit Maastricht (UM) gaat in september 2015 officieel van start met twee nieuwe natuurwetenschappelijke masteropleidingen. De masters Biobased Materials en Systems Biology hebben de 'toets nieuwe opleiding' van de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) doorstaan. Met de NVAO accreditatie is de laatste horde genomen in de toelatingsprocedure voor nieuwe opleidingen. In januari gaf de minister van Onderwijs al toestemming, na positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Dat meldt de UM.
Samen met het reeds bestaande Maastricht Science Programme, een unieke breed georiënteerde natuurwetenschappelijke bacheloropleiding, heeft de UM met de nieuwe masters een volwaardig onderwijsprogramma in de sciences opgezet. De studentenwerving is inmiddels gestart en de eerste studenten zijn al geselecteerd uit de internationale aanmeldingen. Met de nieuwe masteropleidingen worden kenniswerkers opgeleid die uitstekend aansluiten bij de arbeidsmarktbehoefte van de regio.

De opleiding Biobased Materials richt zich op biologische én chemische productietechnieken om uit biologische grondstoffen functionele materialen en producten te ontwikkelen. Op termijn zullen naar verwachting jaarlijks 25 studenten instromen: afgestudeerden van bacheloropleidingen aan de UM (onder andere vanuit het Maastricht Science Programme) en buitenlandse bachelors. In het eerste jaar gaat een selecte groep studenten van start.

De masteropleiding Systems Biology is een nieuw interdisciplinair vakgebied waarbij de traditionele biologie en de life sciences worden gecombineerd met elementen uit de informatica en wiskunde. De opleiding gebruikt een systeembenadering, waarbij niet wordt gekeken naar de losse componenten van biologische en medische systemen, maar naar het systeem als geheel met wiskundige tools. Dit helpt volstrekt nieuwe vragen te stellen en te beantwoorden en nieuwe (medische) toepassingen te ontwikkelen. Ook voor deze opleiding wordt de uiteindelijke instroom geschat op circa 25 studenten per jaar, maar dat zal het eerste jaar beperkter zijn.