Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op:
Auteur:
Bron: http://executive-people.nl/539264/hogescholen-gaan-deeltijdonderwijs-beter-afstemmen-op-werkenden.html


Hogescholen gaan deeltijdonderwijs beter afstemmen op werkenden

19 hogescholen slaan de handen ineen met het bedrijfsleven om deeltijdonderwijs toegankelijker te maken voor werkenden. Dit onder andere door de introductie van onderwijs in losse modules, lessen op de werkplek en meer maatwerk.

Dit staat in een voortgangsrapportage die minister Bussemaker naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deeltijdstudenten zijn jarenlang aangewezen geweest op deeltijdonderwijs dat veel weg had op het voltijdonderwijs. Hierbij werd weinig rekening gehouden met de reeds opgedane kennis van de studenten en de werktijden van de student.


Onderwijsmodules

Om onderwijs beter af te stemmen op deeltijdstudenten hebben de hogescholen bij de minister een verzoek ingediend deel te mogen nemen aan experimenten met vraagfinanciering. Hierbij komen studenten in aanmerking voor vouchers die zij zelf kunnen inzetten voor onderwijsmodules. De vouchers moeten instellingen stimuleren hun onderwijsaanbod beter aan te passen op de vraag van deeltijdstudenten.

Onderdeel van het experiment is ook het aanbieden van onderwijs op andere plaatsen dan de vestigingsplaats van de instelling. Dit maakt het mogelijk lessen te verzorgen op de werkplek van de deeltijdstudent, wat de drempel tot bijscholing moet verlagen.


Pilot rond flexibilisering

Ook wordt een pilot opgezet rond flexibilisering. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van de deeltijdstudent centraal en wordt gekeken naar de waarde van eerder opgedane kennis. Op basis hiervan kan maatwerk worden geleverd aan de deeltijdstudent.

In eerste instantie worden experimenten uitgevoerd in de sectoren Zorg & Welzijn en Techniek. Indien deze succesvol zijn wordt het project naar verwachting ook uitgebreid naar andere sectoren. Met het project wil minister Bussemaker inspelen op de groeiende behoefte om voortdurend bij en om te scholen. "Jongeren worden opgeleid voor banen waarvan we niet weten of die straks nog bestaan. Maar ook werkenden moeten blijven leren, om veranderingen in hun eigen baan te kunnen bijbenen of om tijdig te kunnen overstappen naar een andere baan," aldus minister Bussemaker.