Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op:
Bron: http://www.personeelsnet.nl/bericht/hoge-werkdruk-staat-werkplezier-niet-in-de-weg/


Hoge werkdruk staat werkplezier niet in de weg

Druk, druk, druk, maar toch meer werkplezier dan collega's of andere werknemers. Dit fenomeen, dat vooral zichtbaar is in de zorg en het onderwijs, komt doordat werkplezier vooral samenhangt met uitdaging en afwisseling in het werk.

Dat is een constatering van onderzoeksbureau Flycatcher, dat in oktober 2016 voor het vijfde achtereenvolgende jaar onderzoek deed bij een representatieve groep van 1.200 Nederlandse werknemers.


Heel druk, maar toch veel werkplezier

Sinds 2012 is de werkdruk onverminderd hoog, in alle sectoren, maar specifiek in het onderwijs en in de zorg. Zo heeft bijna de helft van de Nederlanders vaak te maken met piekbelastingen. En voor ruim 1 op de 10 zijn zorgen over achterstanden en een opgejaagd gevoel op het werk aan de orde van de dag.

Het onderzoek laat zien dat juist groepen die een hoge werkdruk ervaren, veel plezier in hun werk hebben. Medewerkers in de zorg en het onderwijs ervaren de hoogste werkdruk van alle sectoren, maar juist ook het meeste werkplezier. Het hoge werkplezier komt vooral doordat 90% van de medewerkers in deze sectoren hun werk nuttig en zinvol vindt.


Leidinggevenden vinden hun werk leuker

Tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden is een vergelijkbaar verband te zien als per sector: leidinggevenden ervaren meer werkdruk maar zijn daarnaast aanmerkelijk positiever over vrijwel alle andere aspecten van hun werk, zoals de interne communicatie, uitdaging, ontwikkelmogelijkheden, en samenwerking.

Leidinggevenden hebben dan ook meer plezier in het werk dan collega's zonder leidinggevende functie, ondanks de hoge werkdruk.


Positieve factoren hebben grote invloed op werkdruk

Werkplezier wordt nauwelijks beïnvloed door negatieve (stress)factoren als werkdruk, maar vooral door positieve factoren die energie geven. De meest bepalende factor voor het werkplezier is de mate van uitdaging: medewerkers die onder hun niveau werken, hebben aanzienlijk minder plezier in het werk.

Ook moeten medewerkers regelmatig geprikkeld worden door nieuwe uitdagingen om het werk met plezier te kunnen blijven doen.


Goede communicatie maakt werkdruk draaglijker

Te hoge werkdruk zorgt ook voor problemen, zoals cynisch gedrag. Dat leidt weer tot minder plezier, minder betrokkenheid en uiteindelijk vertrek of verzuim.

De oplossing hoeft volgens de onderzoekers echter niet altijd te liggen in het verlagen van de werkdruk. Het blijkt namelijk dat vooral met goede communicatie het cynische gedrag vermeden kan worden.