Dé opleidingensite voor hbo en hoger

MBA Luxury Brand Management

Netherlands Business Academy

  • Beschrijving
  • Overzicht

Geaccrediteerde MBA

De MBA Luxury Brand Management is opgezet voor bedrijven die bestaan van de exclusiviteit van hun merk en producten. Studenten zijn leidinggevenden/beslissers in de luxury goods-sector die geloven in een bedrijfsmatige aanpak, en die aanvullende kennis willen opdoen op een aantal bedrijfskundige vakgebieden.

Bedrijven in de markt van luxury en premium producten gaan primair voor kwaliteit en overbrengen van beleving. Het is van het grootste belang dat de medewerkers hier volledig van doordrongen zijn. Het bedrijf/het merk moet onder hun huid zitten. Voor managers geldt dit nog sterker: zij moeten de branding intern en extern uitdragen.

Een strakke lijn dus, maar ook ruimte voor specialisten en creatieve geesten. Want die zorgen voor kwaliteitsimpulsen en voor innovatie. Hoe organiseert u dat die ruimte profijtelijk gebruikt wordt, dus ten gunste komt van de resultaten?

De MBA verschaft een gedegen kennis van de verschillende beleidsgebieden van een organisatie, en is daarmee geschikt als algemene opleiding voor managers. De extra toegevoegde waarde is dat de opleiding zich beweegt op het snijvlak van merkbeleving (branding) en leiderschap. Het curriculum sluit aan bij erkende opleidingen op dit gebied zoals de Master in Luxury Brand Management van Milaan (MIP) en Reims (RMS). De 'zuidelijke' luxurybeleving wordt gecombineerd met de 'nuchtere Noord-Europese' managementfocus.


Het programma

Blok 1: Strategy & policy

In dit blok wordt de organisatie beschouwd in de context van de markt en overige stakeholders. Naast algemene theoretische concepten op het vakgebied wordt vooral gekeken naar vragen die direct raken aan de bovengenoemde thema's. Gericht op bedrijven die hun identiteit en merkbeleving centraal stellen. Hierbij is de uitwisseling tussen de deelnemers van de diverse bedrijven van grote toegevoegde waarde (Heineken ontmoet Louis Vuitton). Daarbij wordt vanuit de theoretische thema's gefocust op vragen als:
• Begrijpen (intellectueel) en voelen (emotioneel) hoe merken bouwen werkt
• Hoe roep ik merkbeleving tot leven bij mijn klanten hoe bewaak ik dat (dus niet alleen communication & promotion)?
• Wat zijn de juiste markten? etc..
• Hoe bescherm mijn merk?
• Cultuur en cultuurverschillen

Onderdeel specifieke onderwerpen:
• Strategie & beleid General Management
• Overview of luxury markets
• Channel management
• Origin & characteristics
• Marketing & sales Luxury brand & brand management
• Consumer in global markets
• Territorial market & marketing
• Hospitality management
• Retail & sales
• Customer relationship
• Communication Communication & promotion
• Law Brand protection
• Intellectual property & patent management


Blok 2: Interne beheersing

Hoewel de kern van de functie van de manager bestaat uit de traditionele functies van operationeel management en de daarbij behorende ondersteunende functies, vraagt dit marktsegment om een specifieke aanpak. Vanuit de aangegeven filosofie wordt dan ook onder andere gekeken naar thema's als:
• Hoe verhoog ik het rendement en de waardegroei van mijn merk?
• Hoe richt ik mijn organisatie zo in dat alle instrumenten de beleving van het merk representeren, inspireren en bewaken
• Sturen en controleren van de essenties van het merk

Onderdeel specifieke onderwerpen:
• Finance Accounting & corporate finance
• Economy of status goods
• Managing value creation
• Operations Management Real estate
• Production & collection
• Supply chain & purchasing
• Kwaliteit Sustainability development & luxury
• Integrated Quality Management
• Human Resources Management Organization & HRM
• Talent management
• Management Information Systems Information management
• ICT & ERP systems


Blok 3: Leadership

Juist in leadership draagt de manager de filosofie van de organisatie en het merk uit. Hierbij is er verschil in corporate leadership (zowel naar binnen als naar buiten), en personal leadership (het directe aansturen van medewerkers). Er mag geen verschil zijn in de beleving. Wat naar buiten wordt uitgedragen moet van binnen worden gevoeld en beleden. We kijken daarbij onder andere naar:
• Ben ik een drager van het DNA van het merk in mijn gedrag als leider?
• Hoe roep ik merkbeleving tot leven bij mijn medewerkers (internal branding)?
• Hoe koester ik de essentie van mijn merk en creëer een voortdurende bron van creativiteit in mijn organisatie zodat ik op lange termijn onderscheidend blijf?

Onderdeel specifieke onderwerpen:
• Leadership Personal leadership & personality analysis
• Corporate leadership
• Change management Principles of change management
• Change & brand protection
• Change & communication
• Communication Internal & external communication in change
• Ethiek Ethical codes & values

Integratiecolleges
• Colleges specifiek gericht op Luxury Brand Management.

Thesisfase
Onderdeel specifieke onderwerpen
• Methoden & Technieken van onderzoek Principles of research
• Methodology in writing
• Thesis


Praktische informatie

Vooropleiding en ervaring

Om de MBA Luxury Brand Management te volgen beschikt u over minimaal een hbo-/universitair diploma en drie jaar relevante werkervaring. Ook toelating via een mondelinge toets is mogelijk als u kunt aantonen dat u op basis van vakgericht onderwijs en minimaal vijf jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau functioneert.

U bespreekt uw persoonlijke werksituatie en wensen in een één-op-één gesprek met een opleidingsdeskundige. Op grond hiervan krijgt u een studieadvies en kunt u worden toegelaten tot de opleiding.


Titel/diploma

Na succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het NVAO geaccrediteerde diploma Master of Business Administration en de titel MBA.


Accreditatie

De Master of Business Administration is NVAO geaccrediteerd.


Duur en studiebelasting

De MBA Luxury Brand Management bestaat uit veertig contactdagen. Buiten de college-uren is de studiebelasting gemiddeld circa tien uur per week.


Locatie en start

De MBA Luxury Brand Management wordt aangeboden in Arnhem en Utrecht.


Collegetijden

Maandagmiddag en maandagavond. In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Hier werkt u casussen en opdrachten uit, bereidt u presentaties voor en wordt elkaars werk becommentarieerd.


Literatuur

Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlandse- en Engelstalige literatuur. Alle lessen worden verzorgd in het Nederlands en Engels.


Kosten

  • Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching: € 1.045,-
  • Schriftelijke communicatie en Methodologie: € 785,-
  • Blok 1: Strategy & Policy: € 4.235,-
  • Blok 2: Interne Beheersing: € 7.700,-
  • Blok 3: Leadership & Coaching: € 4.235,-
  • Integratiecolleges: € 3.500,-
  • Thesisfase: € 4.125,-
Totaal: € 25.625,-

De prijzen zijn excl. literatuur, verblijfkosten en btw. Neem voor een gedetailleerd kostenoverzicht contact op met Netherlands Business Academy. De opleiding MBA Luxury Brand Management kunt u ook in delen volgen en betalen.

Het ministerie van OC&W biedt met het Levenlanglerenkrediet de mogelijkheid te lenen voor aanvullende studies. Voor meer informatie.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 30 maanden
Type Master (HBO-universitair), MBA (Master of Business Administration)
Kosten €25625
Les locatie type Hotelaccomodatie, Op het instituut
Titulatuur MBA (Master of Business Administration)
Website www.netherlandsbusinessacademy.nl/masteropleidingen/mba-opleiding-luxury-brand-management/
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Startmaanden maart, oktober
Provincies Gelderland, Utrecht
Afronding Diploma