Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Praktijkdiploma Assistent-Controller

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die een kaderfunctie heeft op financieel-administratief gebied of deze ambieert.

Omschrijving
In deze opleiding werkt u stevig aan uw toekomst. U krijgt alle benodigde kennis en vaardigheden aangereikt die u nodig heeft in uw ondersteunende rol van assistent-controller. Denk hierbij aan het bewaken van de financieel-bedrijfskundige processen en geldstromen en het zorgen voor een goede informatievoorziening. Daarnaast behaalt u met deze opleiding uw diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) van de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze boeiende opleiding biedt dus uitstekende perspectieven. Met het volgen van deze opleiding volgt u de Propedeusefase van de HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie.

Admission

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau. Enige voorkennis van de basisprincipes van boekhouden is gewenst.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule
 • Duur van de opleiding: 15 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 26 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avond: 44 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur en 4 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur voor de examentrainingen
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand


Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=53624-2018.

Graduation

U rondt de module Statistiek en onderzoek af met een praktijkgerichte opdracht. De module Algemene economie rondt u af met een intern digitaal examen. De overige modules rondt u af met een digitaal examen dat u aflegt bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Bij een voldoende beoordeling van alle examens ontvangt u het gewaardeerde diploma ‘Praktijkdiploma Assistent-Controller’. Daarnaast ontvangt u het officiële diploma ‘Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)’ van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Indien u verder wilt studeren en u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor een Bachelor, dan ontvangt u vrijstelling voor de gelijke onderdelen uit de HBO Bacheloropleiding.

Objectives

In deze opleiding worden theorie en praktijk voortdurend afgewisseld. U volgt vakken als algemene economie en statistiek. Tevens behaalt u in deze fase direct het diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). Heeft u al een MBA-diploma? Dan krijgt u mogelijk een groot deel van de opleiding vrijgesteld. In het praktijkprogramma worden de opdrachten gekoppeld aan uw toekomst als controller of bedrijfsadministrateur. Hierdoor heeft u direct profijt van deze opleiding.

Program guide

De volgende onderwerpen komen aan bod:

MBA Bedrijfsadministratie

(10 bijeenkomsten)

 • Inrichten van de boekhouding
 • Uitgangspunten van financiële administratie
 • Budgettering en administratie
 • Projectadministratie en resultaatberekening per project
 • Journaliseren van financiële feiten
 • Examentraining
MBA Financiering

(10 bijeenkomsten)

 • Investeringsselectie
 • Vermogensbehoefte bepalen
 • Analyse van de jaarrekening: kengetallen
 • Interne en externe verslaggeving
 • Opstellen van een balans
 • Examentraining
MBA Kostencalculatie

(10 bijeenkomsten)

 • Kostensoorten en kostenverbijzonderingsmethoden
 • Kostenbudgettering en -bewaking
 • Kostprijs- en capaciteitsberekeningen
 • Optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken
 • Examentraining
MBA Belastingwetgeving

(10 bijeenkomsten)

 • Inkomsten- en loonbelasting
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
 • Omzetbelasting
 • Examentraining
Algemene economie

(6 bijeenkomsten)

 • Macro- en micro-economie
 • Markten en concurrentie
 • Monetaire economie
 • Vermogensmarkten
 • Renterisico en rentebeleid
 • Toezicht bank- en verzekeringswezen
 • Internationale economie en valutamarkten
 • Internationale samenwerking
Statistiek en onderzoek

(6 bijeenkomsten)

 • Basis uitgangspunten statistiek
 • Toepassen van statistiek in de accountancy
 • Schattingen maken en steekproeven
 • Begrijpen van statistische analyse
 • Relevantie big data
 • Data onderzoeken met software
 • Statistiek en manipulatie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 15 maanden
Kosten €4250
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/Praktijkopleidingen-Praktijkdiploma-Assistent-Controller.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma