Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Praktijkdiploma Assistent-Accountant

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot accountant en door middel van een praktijkgericht programma hierin de eerste stap wil zetten. Met deze opleiding rondt u de eerste fase van de HBO Bachelor Accountancy af, wat een mooi vervolg is op dit boeiende programma.

Omschrijving
Met de opleiding Praktijkdiploma Assistent-Accountant legt u een stevige basis voor uw loopbaan. U krijgt een introductie in de belangrijkste onderwerpen van accountancy, zoals wet- en regelgeving en een overzicht over algemene en bedrijfseconomie. Het diploma kan bovendien mogelijk vrijstellingen opleveren voor de erkende opleiding HBO Bachelor Accountancy. Het programma is zo ontwikkeld, gepland en georganiseerd dat het prima is te combineren met een drukke baan.

Admission

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau. Enige voorkennis van de basisprincipes van boekhouden is gewenst.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule
 • Duur van de opleiding: 15 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 26 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avond: 44 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur en 4 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur voor de examentrainingen
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand


Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=53622-2018.

Graduation

U rondt de module Statistiek en onderzoek af met een praktijkgerichte opdracht. De module Algemene economie rondt u af met een intern digitaal examen. De overige modules rondt u af met een digitaal examen dat u aflegt bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Bij een voldoende beoordeling van alle examens ontvangt u het gewaardeerde diploma ‘Praktijkdiploma Assistent-Accountant’. Daarnaast ontvangt u het officiële diploma ‘Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)’ van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Indien u verder wilt studeren en u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor een Bachelor, dan ontvangt u vrijstelling voor de gelijke onderdelen uit de HBO Bacheloropleiding.

Objectives

In deze opleiding worden theorie en praktijk voortdurend afgewisseld. U krijgt een introductie in de belangrijkste onderwerpen van accountancy. Zo gaat u aan de slag met de wet- en regelgeving waar een accountant in zijn werk rekening mee moet houden. Daarnaast krijgt u een algemeen overzicht van economie waarbij u zich specifiek richt op financiering. In combinatie met modules als Statistiek en onderzoek legt u een stevige basis voor een toekomst in de financiële wereld. Tevens behaalt u in deze fase direct het diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). Heeft u al een MBA-diploma? Dan krijgt u mogelijk een groot deel van de opleiding vrijgesteld. In het praktijkprogramma worden de opdrachten gekoppeld aan uw toekomst als accountant. Hierdoor wordt de theorie praktisch toepasbaar gemaakt en haalt u direct profijt uit deze opleiding. De opleiding wordt verzorgd door ervaren praktijkdocenten. Zij zorgen voor interactieve bijeenkomsten waarin veel ruimte is voor discussie en casuïstiek. Zie het programma voor de inhoud van deze opleiding.

Program guide

De volgende onderwerpen komen aan bod:

MBA Bedrijfsadministratie

(10 bijeenkomsten)

 • Inrichten van de boekhouding
 • Uitgangspunten van financiële administratie
 • Budgettering en administratie
 • Projectadministratie en resultaatberekening per project
 • Journaliseren van financiële feiten
 • Examentraining
MBA Financiering

(10 bijeenkomsten)

 • Investeringsselectie
 • Vermogensbehoefte bepalen
 • Analyse van de jaarrekening: kengetallen
 • Interne en externe verslaggeving
 • Opstellen van een balans
 • Examentraining
MBA Kostencalculatie

(10 bijeenkomsten)

 • Kostensoorten en kostenverbijzonderingsmethoden
 • Kostenbudgettering en -bewaking
 • Kostprijs- en capaciteitsberekeningen
 • Optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken
 • Examentraining
MBA Belastingwetgeving

(10 bijeenkomsten)

 • Inkomsten- en loonbelasting
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
 • Omzetbelasting
 • Examentraining
Algemene economie

(6 bijeenkomsten)

 • Macro- en micro-economie
 • Markten en concurrentie
 • Monetaire economie
 • Vermogensmarkten
 • Renterisico en rentebeleid
 • Toezicht bank- en verzekeringswezen
 • Internationale economie en valutamarkten
 • Internationale samenwerking
Statistiek en onderzoek

(6 bijeenkomsten)

 • Basis uitgangspunten statistiek
 • Toepassen van statistiek in de accountancy
 • Schattingen maken en steekproeven
 • Begrijpen van statistische analyse
 • Relevantie big data
 • Data onderzoeken met software
 • Statistiek en manipulatie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 15 maanden
Kosten €4250
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/Praktijkopleidingen-Praktijkdiploma-Assistent-Accountant.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma