Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Post HBO AA Accountancy

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent actief op een accountancykantoor en wilt als accountant klanten uit het midden- en kleinbedrijf bedienen.

Omschrijving
Een AA-titel is voor accountants van groot belang. Deze Post HBO AA Accountancy met als oriëntatierichting MKB biedt u de kans om het theoretische deel van deze titel te behalen. Deze oriëntatierichting komt voort uit de eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). Deze opleiding wordt uitgevoerd door Markus Verbeek Praehep. Markus Verbeek Praehep is met zijn ruim 120 jaar ervaring al jaren de grootste opleider van financieel professionals.

Admission

U bent rechtstreeks toelaatbaar tot deze opleiding met een HBO Bachelor Accountancy nieuwe stijl van Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Met de vooropleidingen HBO Bachelor Accountancy van andere instituten, een HBO Bachelor Accountancy oude stijl, HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie, HBO Bachelor Bedrijfseconomie of een andere relevante Bacheloropleiding bent u eveneens toelaatbaar. U moet dan wel eerst door ons een deficiëntieonderzoek uit laten voeren om te bepalen welke mogelijke tekortkomingen u heeft vanuit uw vooropleiding. Daarmee wordt voor u duidelijk welk schakelprogramma u dient te volgen, zodat u voldoet aan de voorwaarden om in te kunnen stromen in de Post HBO-fase. Deze voorwaarden volgen uit de strikte vooropleidingseisen die de CEA en de NBA hebben vastgesteld voor alle accountancyopleidingen in Nederland. De omvang van het schakelprogramma verschilt per vooropleiding. Voor kandidaten met als vooropleiding een HBO Bachelor Accountancy van een ander instituut of een Bachelor Accountancy oude stijl is het schakelprogramma beperkt. Een deficiëntieonderzoek kunt u aanvragen met een formulier. We bekijken wel alvast met welke module(s) u in ieder geval kunt starten. Hierdoor loopt u geen onnodige studievertraging op en kunt u meteen aan de slag. Neem voor meer informatie contact op met onze studieadviseurs via telefoonnummer 035 – 6 400 411.

Characteristics
Post Bachelor

Course schedule
 • Duur van de opleiding: 18 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 17 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avond: 32 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur en 1 bijeenkomst van 10.00 uur tot 16.00 uur voor de examentraining
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand


Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=61410-2018.

Graduation

De meeste modules worden op 2 manieren afgerond, namelijk met een moduleopdracht en een mondeling examen. In het mondelinge examen worden uw adviesvaardigheden getoetst. Beide onderdelen moeten afgerond zijn. De module Auditing in het MKB: bijzondere onderzoeken rondt u af met een schriftelijk examen. Heeft u voor alle onderdelen van de modules een voldoende behaald, dan ontvangt u het getuigschrift ‘Post HBO AA Accountancy - MKB’ van Hogeschool Markus Verbeek Praehep.

Objectives

De opleiding sluit volledig aan bij de actuele exameneisen en bestaat uit 5 modules. De lessen worden verzorgd door ervaren financieel professionals die midden in de praktijk staan. De praktijkgerichte aanpak van Markus Verbeek Praehep zorgt ervoor dat de theorie direct toepasbaar wordt in de praktijk. Dit is een zeer prettige aanpak, met direct resultaat. Aan de hand van praktijkopdrachten en interessante cases leert u de kern van accountancy in het MKB kennen. Tijdens de opleiding heeft u toegang tot onze online leeromgeving.

Program guide

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Auditing in het MKB: bijzondere onderzoeken

(8 bijeenkomsten)

 • Subsidiecontroles
 • Oplagecontroles
 • Inbreng in natura
 • Juridische fusie
 • Waardebepalingen
 • Overnameonderzoeken
 • Kredietonderzoeken
 • Brand- of bedrijfsschadeonderzoeken
 • Surseance en faillissement
 • Examentraining
Aan assurance verwante opdrachten

(8 bijeenkomsten)

 • Beroepsreglementering
 • Fraude en ongebruikelijke transacties
 • Cliënt- en opdrachtaanvaarding
 • Risico’s en materieel belang
 • Rapporteren over de bevindingen
 • Samenstel- en adviesopdrachten
 • Financiële onderzoeken
 • Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
 • Jaarrekening en fiscale grondslagen
 • Kapitaalbescherming
 • Earningsmanagement
 • Off balance financiering
Internal control & AIS: IT MKB

(6 bijeenkomsten)

 • IT-infrastructuur/-management/-applicaties
 • Bedrijfsvoering van wijzigingen in IT
 • Analyse- en rapportagetools
 • Inrichten administratieve processen
 • Systeemontwikkelingstechniek
 • Corporate governance
Financiering: strategische advisering MKB

(6 bijeenkomsten)

 • Investeringsselectie
 • Waarderingsvraagstukken
 • Financieringsvormen, financiële positie en strategie
 • Financiële risico’s en treasurymanagement
 • Corporate governance
Fiscale advisering accountancy MKB

(6 bijeenkomsten)

 • Formeel belastingrecht
 • Analyseren fiscale aangiften ­ondernemingen
 • Fiscale strategieën
 • Advisering fiscale vraagstukken ­ondernemingen
 • Fiscale consequenties van financiële situaties
 • Advisering ondernemers financieel plan
 • Compliance
Accountantsregister

De opleiding Post HBO AA Accountancy - MKB is opgesteld volgens de nieuwe eindtermen, die door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) zijn vastgesteld met ingang van 1 januari 2016. Omdat een groot deel van de AA-accountants weinig of geen wettelijke controles uitvoert, hebben de CEA en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) nieuwe eindtermen opgesteld die beter aansluiten bij de huidige accountantspraktijk. Met deze opleiding van Hogeschool Markus Verbeek Praehep wordt u opgeleid tot AA-accountant zonder aantekening. U heeft alle bevoegdheden die een AA-accountant nu ook heeft, uitgezonderd de bevoegdheid om een accountantsverklaring voor de wettelijke controle af te geven. Inschrijving in het accountantsregister kan plaatsvinden nadat u naast deze opleiding ook de praktijkopleiding van de NBA met succes heeft afgerond. Theorie en praktijk worden met de nieuwe eindtermen nog beter geïntegreerd. Wij raden daarom aan tijdens deze opleiding al te starten met uw praktijkopleiding.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 18 maanden
Kosten €3790
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/Post-HBO-opleidingen-Post-HBO-Accountancy-MKB.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 24
Afronding Diploma