Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

Dit programma richt zich op zij-instromers of onbevoegde docenten die al werkzaam zijn in het MBO en die zich willen kwalificeren als docent in het MBO. U heeft bijvoorbeeld een HBO Bacheloropleiding in een bepaalde richting afgerond en wilt nu jonge mensen het vak bijbrengen. Of u heeft jarenlange werkervaring en wilt uw expertise aanvullen met pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden om professioneel voor de klas te kunnen staan.

Omschrijving
Geeft u les binnen het MBO of wilt u in het MBO les gaan geven? En wilt u hiervoor uw lesbevoegdheid behalen? Dan is dit programma uitermate geschikt voor u! In dit boeiende programma leert u op praktische wijze hoe u uw vakkennis inzet binnen het MBO-onderwijs. U krijgt de tools aangeboden om studenten te inspireren en te activeren. Doordat u lessen ontwikkelt die u direct in de praktijk toepast, leert u snel wat wel en niet werkt en waar uw kracht en verbeterpunten liggen. Na het volgen van het traject Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) beschikt u over de startbekwaamheid voor het beroep van docent in het MBO.

Admission

Om toegelaten te worden tot dit programma dient u te beschikken over:

 • Een stage-/werkplek van tenminste 0,4 fte
 • Een door uw school afgegeven geschiktheidsverklaring
 • HBO Bachelor werk- en -denkniveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in het MBO als u uw huidige baan in wilt zetten als werkervaringsplek. Beschikt u hier niet over, dan dient u minimaal 3 jaar werkervaring te hebben in het vakgebied waarin u les wilt geven. U volgt dan een stage gedurende dit programma.

Met een HBO Bachelordiploma kunt u aantonen te functioneren op HBO-werk- en -denkniveau. Beschikt u niet over een relevant diploma? Dan kunt u ook aantonen op dit niveau te functioneren door middel van een capaciteitentest die voldoet aan de COTAN-eisen. Hiervoor neemt u zelf contact op met een deskundige (bij voorkeur een psycholoog NIP) die deze test bij u kan afnemen. De kosten voor de test zijn voor eigen rekening.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule
 • Duur van de opleiding: 18 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 20 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avond: 36 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur en 2 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur


Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=55462-2018.

Graduation

U rondt de modules af met een digitaal examen [DE], praktijkgerichte opdracht [MO] of een praktijkportfolio [PF]. U rondt de opleiding in zijn geheel af met een assessment. Als u alle onderdelen met een voldoende resultaat afsluit, ontvangt u het ‘Getuigschrift Pedagogisch-didactische Scholing (WEB)’.

Objectives

U start met een startbijeenkomst van 1 dag. In de ochtend krijgen u en uw praktijkbegeleider, die ook aanwezig moet zijn, informatie over het programma. In de middag maakt u een start met het portfolio.

U leert hoe het (beroeps)onderwijs in Nederland in elkaar zit en hoe zich dat ontwikkelt. Daarnaast ontwikkelt u kennis en vaardigheden op het gebied van pedagogiek en didactiek en duikt u in de verschillende taken van een docent in het MBO. Denk hierbij aan het begeleiden van studenten tijdens de leerloopbaan en aan het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsprogramma’s. In een beroepsopdracht past u uw opgedane kennis en vaardigheden toe binnen uw eigen praktijk. Ook wordt aandacht besteed aan leerpsychologische achtergronden en specifieke vaardigheden voor het begeleiden van leerlingen en het managen van een klas.

Stage-/Werkplek

Binnen het programma is de beroepspraktijk een belangrijk onderdeel. De praktijkopdrachten zijn gericht op het toepassen van kennis en vaardigheden in de onderwijspraktijk. Daarom is het voor dit programma noodzakelijk dat u een relevante stage-/werkplek heeft met een omvang van minimaal 0,4 fte, met minimaal 8 lessen per week gedurende het gehele traject.

Program guide

Dit programma bestaat uit 2 fases waarin u 60 EC kunt behalen.

Fase 1

Inleiding in PDG [PF] 1 EC

(1 dag)

 • Kennismaking PDG-traject NCOI
 • Visie op het MBO-onderwijs
 • De onderwijspraktijk

De docent [MO] 6 EC

(4 dagen of 8 avonden)

 • Ontwerpen en uitvoeren van lesactiviteiten
 • Leren differentiëren
 • Vakdidactiek
 • Onderwijs op maat/vernieuwend onderwijs (IT en nieuwe media)
 • Toetsing in de klas en praktijk
 • Taal- en rekenvaardigheid (vakoverstijgend)
 • De klas centraal/groepsdynamica
 • Coachen van leerlingen

De verbinder [MO] 6 EC

(4 dagen of 8 avonden)

 • Verdieping theorie en praktijkleren (onderwijsprogramma)
 • Doorlopende leerlijn
 • Boundary crossing
 • Projectmatig werken
 • Voorbereiding op de beroepspraktijk
 • Begeleiding in de beroepspraktijk
 • Praktijktoetsen en vaardigheden

Portfolio fase 1 [PF] 14 EC

Fase 2

De begeleider [DE] 6 EC

(4 dagen of 8 avonden)

 • Adolescentenpsychologie
 • Begeleiden van leerlingen
 • Studieloopbaanbegeleiding
 • Leerlingen met speciale behoeften
 • Pedagogische ontwikkelingen
 • Burgerschap
 • Persoonlijk meesterschap
 • Motivatie
 • Ethiek
 • Contacten onderhouden binnen en buiten de school

De professional [MO] 6 EC

(4 dagen of 8 avonden)

 • Professionalisering van het onderwijs en (digitale) onderwijsinnovatie
 • Professionalisering van de docent
 • Professionalisering van een team
 • Ontwikkelingen in het beroepenveld
 • Curriculumopbouw
 • Functioneren en samenwerken in een team

Beroepsopdracht [MO] 6 EC

(2 dagen of 4 avonden)

 • Opzetten en uitvoeren van onderzoek (onderzoekscyclus)
 • Conclusie, aanbeveling, resultaten
 • Borgen van oplossingen, PDCA-cyclus

Afronding PDG [PF] 1 EC

(1 dag)

 • Visie als bekwaam docent
 • Professionele ontwikkeling

Portfolio fase 2 [PF] 14 EC
 

Portfolio en assessment

U bouwt gedurende dit traject een praktijkgericht portfolio op. In dit portfolio laat u zien dat u de kerntaken van een docent in de praktijk beheerst. Hierbij wordt u begeleid door een portfoliobegeleider en heeft u portfoliobijeenkomsten. Ook legt u een assessment af op uw werk/stage. Dit assessment vindt pas plaats nadat u een voldoende voor de schriftelijke onderdelen heeft behaald. Vanuit uw werkplek/stage dient u te worden begeleid door uw praktijkbegeleider.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 18 maanden
Kosten €3490
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/Opleiding/HBO-opleidingen-Opleiding-Pedagogisch-Didactisch-Getuigschrift.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma