Dé opleidingensite voor hbo en hoger

MBO Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching niveau 4

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Admission

U kunt deelnemen aan deze opleiding als u minimaal beschikt over een diploma MBO-niveau 2, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar. Indien u niet aan de juiste vooropleidingseisen voldoet, maar wel beschikt over goede motivatie en ruime werkervaring, dan kunt u mogelijk met een toelatingstoets toegelaten worden. In de toelatingstoets toont u aan dat u voldoende capaciteiten heeft om deze opleiding met succes af te ronden. Als u gebruik wilt maken van deze vorm van toelating, dan wordt tijdens de intake uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Objectives

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten. Voor aanvang van de opleiding wordt u gebeld en wordt alles voor een succesvolle start persoonlijk met u doorgenomen. Vervolgens start u uw opleiding met een kick-off waarin uitgelegd wordt hoe alles werkt.

De opleiding wordt gegeven in de vorm van klassikale bijeenkomsten met veel praktijkvoorbeelden. Dit heeft als voordeel dat u direct contact heeft met de docent. De klassikale bijeenkomsten zijn georganiseerd in een aantal modules. Het voordeel hiervan is dat de onderwerpen apart behandeld en afgerond worden. U leert bovendien samen in een groep met andere volwassenen die in een zelfde situatie als u ook een MBO-diploma willen behalen.

Tijdens de bijeenkomsten leert u alles over de belangrijkste thema’s op het gebied van sportinstructie, coaching en training. Deze kennis wordt vertaald naar concrete opdrachten, zodat u uw kennis direct in praktijk brengt. Hierdoor krijgt u meer ervaring met het beroep en bouwt u aan uw beroepsvaardigheden. Sommige bijeenkomsten vinden plaats in een praktijklokaal, zodat u echt leert om te gaan met materialen en toestellen.

Gedurende de opleiding beschikt u niet alleen over actuele literatuur, maar heeft u ook toegang tot onze online leeromgeving. Binnen deze leeromgeving vindt u alle relevante informatie rondom uw studie en kunt u communiceren met docenten en medestudenten.

Program guide

U wordt opgeleid voor het officiële diploma MBO Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching niveau 4. Het programma bestaat uit 5 beroepsgerichte modules (6 avonden of 3 dagen), een keuzeprogramma (6 avonden of 3 dagen), een module Studiebegeleiding (3 bijeenkomsten van 3 uur) en een stageprogramma (uw werkplek of een stage).

De praktijkgerichte modules Begeleiden van sportactiviteiten en Toestelgebruik en technieken worden verzorgd in moderne praktijklokalen. Deze praktijklocaties bevinden zich op een beperkt aantal plaatsen in Nederland. Het kan dus voorkomen dat u deze praktijkmodules in een andere plaats en/of op een andere dag volgt dan uw andere lessen.

We begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. U kunt van ons dan ook een professionele aanpak verwachten. Wij werken met ervaren praktijkdocenten. Alle ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat u direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules
Sporttraining en trainingsleer

(3 dagen of 6 avonden)

 • Voorbereiding van de training
 • Indeling en opbouw
 • Het uitvoeren van de training
 • Evalueren van de training
 • Organisatie en veiligheid
 • Effecten van de training
 • Belasting en belastbaarheid
 • Trainingsprincipes en periodisering
 • Methoden en vormen van sporttraining
 • Preventie van blessures
Begeleiden van sportactiviteiten

(3 dagen)

 • Sportactiviteiten voorbereiden
 • Opbouw van een sportles of -activiteit
 • Organisatievormen en groepsindeling
 • Inspelen op niveau en motivatie deelnemers
 • Instructie en uitleg geven
 • Veiligheid bij sportactiviteiten
 • Gebruik van materialen en accommodatie
 • Evalueren en bijstellen sportles of -activiteit
Toestelgebruik en technieken

(3 dagen)

 • Cardiotoestellen
 • Krachttoestellen
 • Freeweighttechniek
 • Veiligheid en risico’s
 • Blessurepreventie
 • Fitnessprogramma’s
 • Vakdeskundigheid
Sportorganisatie en evenementen

(3 dagen of 6 avonden)

 • Plannen en organiseren van sportactiviteiten
 • Organiseren van wedstrijden
 • Plannen en een draaiboek maken
 • Toernooien en evenementen
 • Kwaliteitszorg in sport en beweging
 • Faciliteiten, materialen en middelen
 • Veiligheidsaspecten en hygiëne
 • Financiële aspecten
Medische aspecten van sport en bewegen

(3 dagen of 6 avonden)

 • Anatomie en fysiologie
 • Inspanningsfysiologie
 • Bewegingsleer
 • Spierblessures
 • Gewrichtsblessures
 • Blessurepreventie
 • Opbouwen en onderhouden van de conditie
 • EHB(S)O

(3 dagen of 6 avonden)
U kiest 1 van onderstaande programma’s:

Keuze 1: Organiseren en daadkrachtig werken

U gaat in dit keuzeprogramma aan de slag met het sturen van processen of projecten, het inspelen op technische en maatschappelijke veranderingen en initiatief nemen voor verbeteringen.

 • Basismanagement
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4
Keuze 2: Innovatie en duurzaamheid

In dit keuzeprogramma gaat u in op duurzaamheid, technische en maatschappelijke veranderingen en het nemen van initiatief voor verbeteringen.

 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4
Keuze 3: Cultuur, sport en gezondheid

In dit keuzeprogramma gaat u aan de slag met gezond leven, zorgen voor een veilig gevoel bij sporten en het omgaan met culturele verschillen.

 • Internationaal I: Overbruggen (interculturele) diversiteit
 • Gezonde leefstijl
 • Veilig sportklimaat
Taal en rekenen

Om een erkend diploma MBO-niveau 4 te behalen is landelijk vastgelegd dat een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden geldt. U wordt tijdens de opleiding ondersteund met een programma en maakt diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat u dit niveau beheerst. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers al over voldoende taal- en rekenvaardigheden beschikken waardoor het niet nodig is dit programma te volgen. Zie MBO College voor meer informatie hierover.

Course schedule

Deze opleiding duurt 18 maanden. U mag kosteloos langer over uw opleiding doen. Indien u dat wilt, kunt u de termijnbedragen spreiden over een langere termijn. Dit wordt als optie in de intake met u doorgenomen. Bij de dagopleiding volgt u 18 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur en 3 bijeenkomsten van 3 uur voor de begeleiding. De avondopleiding omvat 27 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur en 6 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. U kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning.

Characteristics
MBO-niveau 4

Enrollment
www.ncoi.nl/inschrijven.html?id=50969

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 18 maanden
Kosten €3090
Titulatuur Geen titel
Website www.NCOI.nl/opleiding/MBO-opleidingen-MBO-Coordinator-Sportinstructie%2c-Training-en-Coaching.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma