Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Human Resources Management (MHRM) specialisatie Organisatiepsychologie

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U heeft interesse in verandermanagement, leiderschap en de psychologie van bedrijfsmedewerkers. U gaat graag aan de slag met complexe vraagstukken die gepaard gaan met cultuurveranderingen binnen een organisatie. Deze Masteropleiding wordt voornamelijk gevolgd door hoger opgeleide professionals binnen HR.

Omschrijving
Wie een cultuurverandering in een organisatie succesvol wil doorvoeren, moet weten hoe te motiveren en empoweren op een authentieke wijze. In deze Masteropleiding combineert u de meest fundamentele strategische thema’s van HRM met een specifieke verdieping op het gebied van organisatiepsychologie. Dat is een zeer interessante combinatie voor alle HR-professionals die zich verder willen verdiepen op het gebied van psychologie, organisatiegedrag en cultuur. De opleiding is sterk praktijkgericht en wordt verzorgd door topdocenten en zeer ervaren professionals uit de HR-praktijk. Na afronding ontvangt u een erkend diploma van NCOI University of Applied Sciences.

Admission

U kunt deze Master volgen als u een HBO Bachelor- of academische opleiding heeft afgerond, aangevuld met minimaal 2 jaar relevante werkervaring. Heeft u dit niet, dan kunt u ook instromen met een 21+ toets. Zie NCOI University of Applied Sciences.

Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=57755-2018.

Objectives

In deze opleiding koppelt u de Master Human Resources Management aan de specialisatie Organisatiepsychologie. In fase 2 volgt u een aantal modules op het gebied van uw specialisatie.

Program guide
 • Masterclass Strategisch HRM 6 EC
 • Masterclass Motiveren en Belonen 6 EC
 • Masterclass HR-performancemanagement en HR-analytics 6 EC
 • Masterclass Organisatie en Cultuur 6 EC
Integrale opdracht 5 EC
 • Masterclass Organisatiepsychologie 6 EC
 • Masterclass Verandermanagement 6 EC
 • Masterclass Persoonlijk Leiderschap 6 EC
Afstuderen 13 EC Masterclass Strategisch HRM

(8 bijeenkomsten)

 • Plaatsbepaling strategisch HRM
 • Organisatiestrategie in relatie tot HRM
 • Organisatie en ontwikkeling
 • Strategische personeelsplanning
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Ken- en stuurgetallen voor HRM
 • Financiële aspecten van HRM
 • Competentie- en beloningsmanagement
 • Employability en de lerende organisatie
Masterclass Motiveren en Belonen

(8 bijeenkomsten)

 • Organisatiestrategie en beloning
 • Beloning en performancemanagement
 • Waardering en erkenning
 • Beloningsbeleid
 • Rendement van belonen
 • Draagvlak en communicatie
 • Motiveren als beloning
 • Motivatiepatronen
Masterclass HR Performancemanagement en HR Analytics

(8 bijeenkomsten)

 • HR-performance bezien vanuit strategie, tactiek en operatie
 • Demografische opbouw organisatie
 • HR-planningsaspecten
 • Performancemanagementconcept en -doel
 • Kwantificeren van HR-doelstellingen
 • Kosten- en opbrengstencalculaties
 • HR-scorecard en human capital accounting
Masterclass Organisatie en Cultuur

(8 bijeenkomsten)

 • Perspectieven op cultuur en organisaties
 • Cultuur als identiteit van de organisatie
 • Ontwerpcriteria en juiste fit cultuurtype
 • Cultuur als collectief gedrag en leerproces
 • Aanleidingen voor cultuurverandering
 • Cultuurdiagnoses en cultuurmodellen
 • Diagnosemethoden en cultuurtypologieën
Afronding fase 1

U sluit deze fase af met een integrale eindopdracht.

Masterclass Organisatiepsychologie

(4 dagen of 8 avonden)

 • Psychologie en organisatie
 • Cultuur en communicatie
 • Motivatie, arbeidstevredenheid en performance
 • Organisatiedynamica
 • Leiderschap en empowerment
 • Interpersoonlijke effectiviteit in organisaties
 • Organisatiegedrag en groepsgedrag binnen organisaties
 • Leiderschap in organisaties
Masterclass Verandermanagement

(4 dagen of 8 avonden)

 • Perspectieven op cultuur en organisaties
 • Identiteit van de organisatie
 • Cultuurgedrag en organisatiegedrag
 • Aanleidingen voor cultuurverandering
 • Cultuurdiagnoses en cultuurmodellen
 • Cultuurtypen
 • Cultuurveranderingsproces van een organisatie
Masterclass Persoonlijk Leiderschap

(4 dagen of 8 avonden)

 • Inzicht en bewustwording
 • Persoonlijke drijfveren en ethiek
 • Persoonlijke kernkwaliteiten
 • Verbeterpunten en belemmeringen
 • Uw stijl van leidinggeven
 • Omgaan met leiderschapsdilemma’s
 • Inspirerend en coachend leidinggeven
 • Motiveren en beïnvloeden
Afstuderen

U rondt uw Masteropleiding af met een afstudeeropdracht waarmee u aantoont dat u de geleerde theorie en vaardigheden op Masterniveau beheerst. U kunt uw afstudeeropdracht aan laten sluiten bij uw specialisatierichting. Voorafgaand aan de afstudeeropdracht doorloopt u een kort programma waarin wordt ingegaan op de uitvoering van praktisch onderzoek en het schrijven van deze opdracht op Masterniveau. Tijdens de gehele afstudeerfase wordt u persoonlijk begeleid naar een succesvolle afsluiting van uw opleiding.

Erkend getuigschrift

U rondt de Masterclasses af met een eindopdracht of case. Als u alle Masterclasses met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Mastergetuigschrift ‘Master Human Resources Management (MHRM)’ met als specialisatie Organisatiepsychologie van NCOI University of Business Studies. U mag dan de graad MA (Master of Arts) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Masteropleidingen. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten €13990
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/Masteropleidingen-Master-Human-Resources-Management-MHRM-specialisatie-Organisatiepsychologie.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 18
Afronding Diploma