Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Human Resources Management (MHRM) specialisatie Bedrijfskundig management

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent HR-professional en u bent op zoek naar verdieping en helder inzicht op Masterniveau in management, organisatie en strategie.

Omschrijving
In deze opleiding ontwikkelt u zich tot HR-professional op officieel Masterniveau met een sterke bedrijfskundige oriëntatie. U ontwikkelt uw kennis op het gebied van strategisch HRM, strategisch management, verandermanagement en leiderschap. Hierdoor bent u straks in staat om op strategisch niveau mee te denken bij organisatieontwikkelingen en de directie of het management te adviseren over personeelsbeleid. Wij hebben het programma van de Master zo gepland en georganiseerd dat u het goed kunt combineren met uw baan. Bovendien is de Master Human Resources Management (MHRM) van NCOI door de NVAO geaccrediteerd. U maakt met deze Masteropleiding dan ook een uitstekende keuze.

Admission

U kunt deze Master volgen als u een HBO Bachelor- of academische opleiding heeft afgerond, aangevuld met minimaal 2 jaar relevante werkervaring. Heeft u dit niet, dan kunt u ook instromen met een 21+ toets. Zie NCOI University of Applied Sciences.

Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=57752-2018.

Objectives

In deze opleiding koppelt u de Master Human Resources Management aan de specialisatie Bedrijfskundig management. In fase 2 volgt u een aantal modules op het gebied van bedrijfskundig management.

Program guide
 • Masterclass Strategisch HRM 6 EC
 • Masterclass Motiveren en Belonen 6 EC
 • Masterclass HR-performancemanagement en HR-analytics 6 EC
 • Masterclass Organisatie en Cultuur 6 EC
 • Integrale opdracht 5 EC
 • Masterclass Strategisch Management 6 EC
 • Masterclass Verandermanagement 6 EC
 • Masterclass Persoonlijk Leiderschap 6 EC
Afstuderen 13 EC Masterclass Strategisch HRM

(8 bijeenkomsten)

 • Plaatsbepaling strategisch HRM
 • Organisatiestrategie in relatie tot HRM
 • Organisatie en ontwikkeling
 • Strategische personeelsplanning
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Ken- en stuurgetallen voor HRM
 • Financiële aspecten van HRM
 • Competentie- en beloningsmanagement
 • Employability en de lerende organisatie
Masterclass Motiveren en Belonen

(8 bijeenkomsten)

 • Organisatiestrategie en beloning
 • Beloning en performancemanagement
 • Waardering en erkenning
 • Beloningsbeleid
 • Rendement van belonen
 • Draagvlak en communicatie
 • Motiveren als beloning
 • Motivatiepatronen
Masterclass HR-performancemanagement en HR-analytics

(8 bijeenkomsten)

 • HR-performance bezien vanuit strategie, tactiek en operatie
 • Demografische opbouw organisatie
 • HR-planningsaspecten
 • Performancemanagementconcept en -doel
 • Kwantificeren van HR-doelstellingen
 • Kosten- en opbrengstencalculaties
 • HR-scorecard en human capital accounting
Masterclass Organisatie en Cultuur

(8 bijeenkomsten)

 • Perspectieven op cultuur en organisaties
 • Cultuur als identiteit van de organisatie
 • Ontwerpcriteria en juiste fit cultuurtype
 • Cultuur als collectief gedrag en leerproces
 • Aanleidingen voor cultuurverandering
 • Cultuurdiagnoses en cultuurmodellen
 • Diagnosemethoden en cultuurtypologieën
Afronding fase 1

U sluit deze fase af met een integrale eindopdracht.

Masterclass Strategisch Management

(8 bijeenkomsten)

 • Strategische visie en missie
 • De context van strategisch management
 • Strategisch management in een veranderende omgeving
 • Strategische ‘mapping’ van interne en externe omgeving
 • Gap-analyse en strategische opties
 • Strategische doelstellingen
 • Strategieontwikkeling en -selectie
Masterclass Verandermanagement

(8 bijeenkomsten)

 • Visie op organisatie en verandering
 • Veranderstrategieën
 • Bouwstenen van verandermanagement
 • Veranderprocessen en -fases
 • Veranderen in verschillende typen organisaties
 • Implementatie van verandering
 • Dynamiek bij veranderprocessen
Masterclass Persoonlijk Leiderschap

(8 bijeenkomsten)

 • Inzicht en bewustwording
 • Persoonlijke drijfveren en ethiek
 • Persoonlijke kernkwaliteiten
 • Verbeterpunten en belemmeringen
 • Uw stijl van leidinggeven
 • Omgaan met leiderschapsdilemma’s
 • Inspirerend en coachend leidinggeven
 • Motiveren en beïnvloeden
 • Persoonlijke effectiviteit
Afstuderen

U rondt uw Masteropleiding af met een afstudeeropdracht waarmee u aantoont dat u de geleerde theorie en vaardigheden op Masterniveau beheerst. U kunt uw afstudeeropdracht aan laten sluiten bij uw specialisatierichting. Voorafgaand aan de afstudeeropdracht doorloopt u een kort programma waarin wordt ingegaan op de uitvoering van praktisch onderzoek en het schrijven van deze opdracht op Masterniveau. Tijdens de gehele afstudeerfase wordt u persoonlijk begeleid naar een succesvolle afsluiting van uw opleiding.

Erkend getuigschrift

U rondt de Masterclasses af met een eindopdracht. Als u alle Masterclasses met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Mastergetuigschrift ‘Master Human Resources Management (MHRM)’ met als specialisatie Bedrijfskundig management van NCOI University of Applied Sciences. U mag dan de graad MA (Master of Arts) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Masteropleidingen. De programma’s van NCOI worden voortdurend geactualiseerd en staan onder toezicht van een onafhankelijke academic board. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten €13990
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/Masteropleidingen-Master-Human-Resources-Management-MHRM-specialisatie-Bedrijfskundig-Management.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 18
Afronding Diploma