Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Sport- en Bewegingseducatie

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Admission

Er wordt uitgegaan van ten minste HAVO- of MBO-niveau. Relevante werkervaring kan een lagere opleiding compenseren. U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Dit programma wordt verzorgd op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 18 maanden. De dagopleiding heeft 17 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. De avondopleiding heeft 34 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. U kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning (zie Studeren op Afstand voor meer informatie).

Enrollment
www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=51407-2017

Graduation

De modules Beweegprogramma’s ontwerpen en uitvoeren en Sportbeleid worden afgesloten met een praktijkgerichte opdracht. De module Sportstimulering met een mondeling examen. De overige modules worden afgerond met een digitaal examen. Hierdoor bent u in staat uw examen zelf te plannen, zodat u het moment en de plaats zelf kunt bepalen. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald, dan ontvangt u het diploma ‘HBO Sport- en Bewegingseducatie’ van Hogeschool NCOI. Met dit diploma sluit u onderdelen af, die ook in de HBO Bacheloropleiding zitten, wat een verkorte route mogelijk maakt als vervolg.

Objectives

Deze opleiding behandelt alle essentiële onderwerpen voor succesvolle sport- en bewegingseducatie. Zo leert u over het ontwerpen en uitvoeren van beweegprogramma’s, leert u de kern van bewegingsleer kennen en gaat u aan de slag met inspanningsfysiologie. Hierdoor verwerft u essentiële kennis om goede trainingsprogramma’s op te stellen en leert u de mogelijkheden en onmogelijkheden van het menselijk lichaam kennen. De opleiding wordt verzorgd door ervaren en zeer deskundige docenten, die zelf geruime tijd in de praktijk actief zijn. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende werkvormen gebruikt om uw kennis en kunde te ontwikkelen en verbeteren. Hierbij wordt de theorie steeds in verband gebracht met de praktijk. Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de opleiding heeft u toegang tot onze zeer moderne online leeromgeving. Omdat dit programma deel uitmaakt van HBO Bacheloropleidingen van NCOI, bent u verzekerd van uitstekende en actuele kwaliteit die onder toezicht staat van de NVAO.

Program guide

De opleiding bestaat uit 5 modules:

Fase 1

De eerste fase van deze opleiding bestaat uit 3 modules. In deze modules is aandacht voor de volgende onderwerpen:

(3 dagen of 6 avonden)

 • Inventarisatie voor passend en aantrekkelijk aanbod
 • Motieven van de deelnemers voor sportdeelname
 • Didactische principes en methodiek bij beweegprogramma’s
 • Organisatie en planning
 • Uitvoering en begeleiding
 • Veiligheid en verantwoordelijkheid
 • Evaluatie van beweegprogramma’s
Anatomie en bewegingsleer

(3 dagen of 6 avonden)

 • Basiskennis anatomie van het menselijk lichaam
 • Anatomie van het bewegingsapparaat
 • Skelet, spieren en gewrichten
 • Biomechanica en kinesiologie
 • Motorisch leren
 • Eerste hulp bij sportongevallen
 • Sportblessures
Inspanningsfysiologie en training

(3 dagen of 6 avonden)

 • Cardiovasculair en ademhalingssysteem
 • Het neuromusculaire stelsel
 • Energiesystemen en spiermetabolisme
 • Warming-up en cooling-down
 • Sport en voeding
 • Sporttraining
 • Kracht, snelheid, lenigheid en uithoudingsvermogen
 • Periodisering in sporttraining
Fase 2

De tweede fase van deze opleiding bestaat uit 2 modules. In deze modules is aandacht voor de volgende onderwerpen:

Sportbeleid

(4 dagen of 8 avonden)

 • Vormen en niveaus van sportbeleid
 • De beleidscyclus
 • Beleidsinstrumenten
 • Sportbeleid in de praktijk
 • Duurzaamheid en ethiek in de sport
Sportstimulering

(4 dagen of 8 avonden)

 • Doelgroepenbeleid en sportstimulering
 • Ontwerpen van sportstimuleringsprogramma’s voor doelgroepen
 • Vergrijzing en bewegen voor ouderen
 • Kinderen met overgewicht
 • Mensen met chronische aandoeningen
 • Sport voor minder validen
 • Allochtonen en sportparticipatie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 18 maanden
Kosten €4090
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/HBO-opleidingen-HBO-Sport-en-Bewegingseducatie.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma