Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Passend Onderwijs en Zorgverbreding

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Admission

Dit programma wordt verzorgd op HBO-niveau. Er wordt van uitgegaan dat u ten minste beschikt over HAVO- of MBO-niveau. Relevante werkervaring kan een lagere opleiding compenseren. U hoeft dan niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen.

Graduation

U rondt beide modules af met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor beide onderdelen een voldoende beoordeling behaald? Dan ontvangt u het diploma ‘HBO Passend Onderwijs en Zorgverbreding’ van Hogeschool NCOI.

Objectives

Het programma wordt verzorgd door ervaren ­top­docenten uit de praktijk. Zij delen hun kennis over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van gedrags­problemen en leerbeperkingen. U leert  onder andere de beweegredenen van bepaald gedrag kennen en doet kennis op over asperger, autisme en ASS. Daarnaast reiken de docenten u handvatten aan om met dyslexie om te gaan en gaat u aan de slag met ­methoden om hoogbegaafde kinderen te ­onder­steunen. 

Aan de hand van praktijk­gerichte opdrachten en cases maken de docenten de theorie voor u direct toepasbaar in de praktijk. Ook kunt u tijdens uw opleiding gebruikmaken van de meest actuele literatuur en onze moderne online leeromgeving. Hier vindt u alle relevante informatie rondom uw studie.

Program guide

De opleiding is opgebouwd uit 2 modules. In de modules komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Gedragsproblemen in de school

(4 dagen of 8 avonden)

 • Het gemiddelde kind bestaat niet
 • Storend gedrag in de klas
 • Agressief gedrag
 • Meervoudig risicomodel
 • Gedragsprobleem of -stoornis?
 • DSM-5 en houdbaarheid van diagnostiek
 • AD(H)D, ODD en CD
 • Overleg met ouders over gedrag
 • Sociale vaardigheden
 • Contactstoornissen
 • Autisme, ASS en asperger
 • Begeleiding en hulpverlening
 • Passend onderwijs
Leerbeperkingen

(4 dagen of 8 avonden)

 • Orthopedagogisch en orthodidactisch handelen
 • Verstandelijk beperkt of zwakbegaafd
 • Hoogbegaafdheid
 • Dyslexie en dyscalculie
 • DCD
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Handelingsplannen
 • Interne begeleiding
 • Remedial teaching
 • Ambulante begeleiding
 • Verwijzingen naar speciaal onderwijs
 • Samenwerkingsverbanden
Course schedule

Deze opleiding duurt 12 maanden. De opleiding wordt in zowel een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding heeft 8 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. De avondopleiding heeft 16 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. U kunt deze opleiding ook op afstand volgen op basis van e-learning (zie Studeren op Afstand voor meer informatie).

Characteristics
HBO-deelprogramma

Enrollment
www.ncoi.nl/inschrijven.html?id=26321

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €2590
Titulatuur Geen titel
Website www.NCOI.nl/opleiding/HBO-opleidingen-HBO-Passend-onderwijs-en-zorgverbreding.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma