Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Passend Onderwijs en Zorgverbreding

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

Bent u (aankomend) leraar of leerkracht? Of werkt u met leerlingen met een leerbeperking en wilt u hun onderwijs beter inrichten? Dan is dit programma ideaal voor u. Ook wanneer u verantwoordelijk bent voor zorgverbreding en samenwerkingsverbanden binnen scholen is dit programma bijzonder interessant.

Omschrijving
Elk kind is uniek. Vindt u het als leraar of leerkracht een uitdaging om ieder kind vanuit zijn of haar unieke situatie toch naar hetzelfde einddoel en -niveau te begeleiden? Dan leert u in dit praktijkgerichte programma hoe u kinderen die extra aandacht nodig hebben succesvol begeleidt in hun ontwikkeling. Leerlingen met gedragsstoornissen of leerbeperkingen vormen een bijzondere categorie in het onderwijs. De problematiek die deze leerlingen vertonen kost de leerkrachten vaak heel wat hoofdbrekens. Sommige kinderen zullen bijvoorbeeld last hebben van een motorische stoornis waardoor zij minder kunnen. Hoe gaat u om met deze kinderen? Geeft u gewoon op normale wijze les of past u uw aanpak aan? En hoe kunt u kinderen met bijvoorbeeld ADHD de juiste aandacht geven, waardoor ze zich toch kunnen concentreren op de lesstof? Dit inspirerende HBO-programma biedt u de antwoorden. Daarnaast krijgt u inzicht in het gedrag van kinderen en leert u dit beter begrijpen. Na afronding van dit programma bent u in staat vanuit uw rol een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst van uw leerlingen.

Admission

Dit programma wordt op HBO-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule
 • Duur van de opleiding: 1 jaar
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 8 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avond: 16 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand


Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=21348-2018.

Graduation

U rondt beide modules af met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor beide onderdelen een voldoende beoordeling behaald? Dan ontvangt u het diploma ‘HBO Passend Onderwijs en Zorgverbreding’ van Hogeschool NCOI. Indien u eventueel verder wilt studeren en u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor Bachelor, dan ontvangt u vrijstelling voor de gelijke onderdelen uit de HBO Bacheloropleiding.

Objectives

Het programma wordt verzorgd door ervaren topdocenten uit de praktijk. Zij delen hun kennis over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van gedragsproblemen en leerbeperkingen. U leert onder andere de beweegredenen van bepaald gedrag kennen en doet kennis op over autismespectrumstoornissen. Daarnaast reiken de docenten u handvatten aan om met dyslexie om te gaan en gaat u aan de slag met methoden om hoogbegaafde kinderen te ondersteunen.

Aan de hand van praktijkgerichte opdrachten en cases maken de docenten de theorie voor u direct toepasbaar in de praktijk. Ook kunt u tijdens uw opleiding gebruikmaken van de meest actuele literatuur en onze moderne online leeromgeving. Hier vindt u alle relevante informatie rondom uw studie.

Program guide

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Gedragsproblemen in de school

(8 bijeenkomsten)

 • Het gemiddelde kind bestaat niet
 • Storend gedrag in de klas
 • Agressief gedrag
 • Gedragsprobleem of -stoornis?
 • DSM-5 en houdbaarheid van ­diagnostiek
 • AD(H)D, ODD en CD
 • Overleg met ouders over gedrag
 • Sociale vaardigheden
 • Contactstoornissen
 • Autismespectrumstoornis (ASS)
 • Begeleiding en hulpverlening
 • Passend onderwijs
Leerbeperkingen

(8 bijeenkomsten)

 • Orthopedagogisch en orthodidactisch ­handelen
 • Verstandelijk beperkt of zwakbegaafd
 • Hoogbegaafdheid
 • Dyslexie en dyscalculie
 • DCD
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Handelingsplannen
 • Interne begeleiding
 • Remedial teaching
 • Ambulante begeleiding
 • Verwijzingen naar speciaal onderwijs
 • Samenwerkingsverbanden

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €2790
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/HBO-opleidingen-HBO-Passend-onderwijs-en-zorgverbreding.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma