Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Bachelor Toegepaste Psychologie specialisatie Kinderpsychologie en pedagogiek

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U wilt zich zorgvuldig en gedegen ontwikkelen op het gebied van psychologie in het algemeen en kinderpsychologie in het bijzonder. U bent bijvoorbeeld werkzaam in het onderwijs, de kinderopvang of in de jeugdzorg.

Omschrijving
In deze NVAO-geaccrediteerde Bachelor Toegepaste Psychologie specialiseert u zich in kinderpsychologie en pedagogiek. U verdiept zich onder meer in de vorming en ontwikkeling van kinderen en het begeleiden van ouders en verzorgers bij de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast maakt u kennis met aspecten uit de kinder- en jeugdpsychiatrie, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen en gedragsstoornissen. Tijdens de opleiding wordt u begeleid door zeer ervaren docenten uit de praktijk. Zij helpen u de koppeling tussen theorie en praktijk te maken. Deze Bacheloropleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en is speciaal ontwikkeld voor werkenden die naast een baan een erkende opleiding willen volgen. U legt met deze opleiding dan ook een stevig fundament voor uw verdere loopbaan.

Admission

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Characteristics
HBO Bachelor

Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=59714-2018.

Graduation

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruik gemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht.

Objectives

Het programma bestaat uit een kernprogramma, waarin u gericht aan de slag gaat met de kern van toegepaste psychologie, een specialisatieprogramma waarin u aan de slag gaat met kinderpsychologie en pedagogiek en een afstudeerprogramma.

De specifieke opzet van de opleiding van NCOI maakt het mogelijk dat u een belangrijk deel direct koppelt aan uw specialisatie als keuze. Juist omdat de opleiding is gericht op werkenden, is die mogelijkheid van deze toepassing direct te realiseren. U kunt meteen vanaf het eerste jaar uw praktijkprogramma en afstudeeropdracht koppelen aan uw specialisatie kinderpsychologie en pedagogiek. U volgt daarnaast een aantal verdiepende modules over psychopathologie en het begeleiden van kinderen en jongeren. De verschillende onderwerpen die u tijdens de opleiding geleerd heeft, combineert u in uw afstudeeropdracht. Hiermee toont u uw Bachelorniveau aan. U kunt dit ook weer direct laten aansluiten op uw specialisatierichting. Voorafgaand wordt uitgebreid ingegaan op hoe u dit aanpakt.

Program guide
Fase 1
 • Algemene psychologie 8 EC
 • Sociale psychologie 8 EC
 • Psychologie en persoonlijkheid 8 EC
 • Ontwikkelings- en levensfasepsychologie 8 EC
 • Professionele communicatie 8 EC
 • Toegepast psychologisch onderzoek 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC
Fase 2
 • Gedragsbeïnvloeding 12 EC
 • Klinische psychologie 12 EC
 • Psychologische interventies 12 EC
 • Psychologisch onderzoek en diagnostiek 12 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC
Fase 3
 • Diversiteit 12 EC
 • Intervisie, supervisie, coaching en werkbegeleiding 12 EC
 • Kernbegrippen pedagogiek 8 EC
 • Psychopathologie bij kinderen 8 EC
 • Begeleiden van kinderen en jongeren 8 EC
 • Praktijkprogramma 12 EC
Afstudeerfase
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC
Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Toegepaste Psychologie’ met de specialisatie Kinderpsychologie en pedagogiek als extra aantekening. U mag zich dan Bachelor in Toegepaste Psychologie noemen en de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten €8490
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/HBO-opleidingen-HBO-opleidingen-HBO-Bachelor-Toegepaste-Psychologie-specialisatie-Kinderpsychologie-en-pedagogiek.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma