Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde specialisatie Logistiek en supply chain management

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent werkzaam binnen een technische omgeving en u wilt zich graag bedrijfskundig ontwikkelen op erkend HBO Bachelorniveau. Bovendien wilt u zich specialiseren als professional op het gebied van logistiek en supply chain management.

Omschrijving
In een distributieland als Nederland is enorm veel vraag naar hoogopgeleide logistieke professionals. Juist de combinatie van technische bedrijfskunde met logistiek is aantrekkelijk voor uw carrière. U gaat in deze opleiding vanuit onderwerpen op het gebied van technische bedrijfskunde gericht aan de slag met logistiek en supply chain management. U past gedurende de opleiding opdrachten toe in het kader van de hele keten van logistiek en distributie en volgt een gespecialiseerd keuzeprogramma. Ook schrijft u uw afstudeeropdracht in de richting van supply chain management en logistiek. Daarmee ontvangt u een extra aantekening als specialisatie binnen de Bachelor Technische Bedrijfskunde. Deze Bacheloropleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en speciaal ontwikkeld voor werkenden die naast een baan een officiële HBO Bacheloropleiding willen volgen. De opleiding is zeer praktijkgericht, u past de theorie direct toe in de praktijk. De opleiding Technische Bedrijfskunde is een uitstekende keuze om u breed te ontwikkelen op HBO-niveau waarbij u met de richting van logistiek en supply chain management uw inzicht extra wilt verdiepen.

Admission

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Characteristics
HBO Bachelor

Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=57887-2018.

Graduation

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruik gemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht.

Objectives

Het programma bestaat uit een kernprogramma, een verdiepingsprogramma, een specialisatieprogramma en een afstudeerprogramma.

De specifieke opzet van de opleiding van NCOI maakt het mogelijk dat u een belangrijk deel direct koppelt aan uw specialisatie als keuze. U kunt meteen vanaf het eerste jaar uw praktijkprogramma en eindopdracht koppelen aan distributie, logistiek en supply chains. U volgt daarnaast een aantal specifieke modules waarin u zich verdiept in supply chain management. De verschillende onderwerpen die u tijdens de opleiding geleerd heeft, combineert u in uw afstudeeropdracht.

Program guide
Fase 1
 • Logistieke processen en IT 8 EC
 • Kwaliteits- en servicemanagement 8 EC
 • Procesmanagement 8 EC
 • Management en organisatie 8 EC
 • Bedrijfseconomische aspecten 8 EC
 • Toegepaste technische bedrijfskunde 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC
Fase 2
 • Bedrijfskundige informatica 12 EC
 • Product- en procesontwikkeling 12 EC
 • Management van bedrijfsprocessen 12 EC
 • Organisatie en verandering 12 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC
Fase 3
 • Logistiek en supply chain management 8 EC
 • Inkoop- en contractmanagement 8 EC
 • Fysieke distributie 8 EC
 • Operations management 12 EC
 • Communiceren en adviseren voor technici 12 EC
 • Praktijkprogramma 12 EC
Afstudeerfase
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC
Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde’ met de specialisatie Logistiek en supply chain management. U mag zich dan Bachelor in Technische Bedrijfskunde noemen en de graad BSc(Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten €8490
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/HBO-opleidingen-HBO-Bachelor-Technische-Bedrijfskunde-specialisatie-Logistiek-en-Supply-Chain-Management.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma