Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO)

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

Wilt u uw onderwijsbevoegdheid behalen zodat u voor de klas kunt staan? Dan is deze opleiding erg interessant voor u. U behaalt met deze opleiding uw officiële onderwijsbevoegdheid voor leerkracht in het basisonderwijs.

Omschrijving
Heeft u de wens om als leerkracht in het basisonderwijs te werken? Met de NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding van Hogeschool NCOI is deze wens binnen handbereik. Deze succesvolle opleiding is speciaal ontwikkeld voor u als volwassene. De professionaliteit en praktijkgerichtheid die NCOI tot grootste opleider voor volwassenen in Nederland hebben gemaakt, kunt u uiteraard ook verwachten bij deze praktijkgerichte opleiding. U volgt een flexibel modulair programma dat uitstekend te combineren is met werk en privé. U krijgt de nodige vaardigheden om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Na afronding van deze opleiding mag u de graad Bachelor of Education (BEd) voeren. Met deze opleiding heeft u uitstekende baanperspectieven. Er is ontzettend veel behoefte aan nieuwe instroom van leerkrachten in het onderwijs.

Admission

U bent in het bezit van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 om toegelaten te worden tot de HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO). In het eerste jaar van de studie legt u een reken- en taaltoets af.

Wanneer u in het bezit bent van een VWO-diploma of een HAVO-diploma met in uw eindexamenpakket biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en NLT beschikt u over voldoende kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Als u geen HAVO-eindexamen in (een van) deze vakken heeft gedaan of als u een MBO-opleiding heeft gevolgd, dan legt u per vak een toelatingstoets af. De kosten voor de toelatingstoets(en) zijn niet inbegrepen in de prijs. Hogeschool NCOI biedt u een goede voorbereiding op deze toetsen aan. Door het volgen van de Voorbereiding Entreetoets voor de benodigde vakken wordt u uitstekend voorbereid en vergroot u de kans dat u uw voorbereidingstoets haalt. Wilt u een van deze voorbereidende opleidingen volgen? Kijk dan in deze gids of bezoek onze website. Voor natuur en techniek is een eindexamen in biologie, natuurkunde of NLT (natuur, leven en technologie) toereikend. Op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vindt u meer informatie. Heeft u een VWO-diploma behaald? Dan hoeft u niet deel te nemen aan de voorbereidende toetsen en kunt u, indien u toegelaten wordt, deelnemen aan deze Bachelor.

Characteristics
HBO Bachelor

Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=43515-2018.

Graduation

Wilt u als leerkracht aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële onderwijsbevoegdheid.

Objectives

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding wordt u begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud voor u aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot docent. Hierbij vormen 5 taken de kern:

 • Uitvoeren van onderwijs
 • Ontwerpen van onderwijs (inclusief toetsing)
 • Afstemmen met de omgeving (schoolleiders en ouders)
 • Begeleiden van leerlingen
 • Eigen ontwikkeling en professionaliteit

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 5 kerntaken. Zo bent u ervan verzekerd dat u alle aspecten van het leraarschap leert toepassen. Dit doet u aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij u leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en uw docent en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u na afloop van de opleiding uitstekend voorbereid bent en voldoende in huis heeft om met succes voor de klas te kunnen staan.

Flexibel studeren

U studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases. De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week.

Stage-/werkplek

U doet ervaring op in de praktijk door middel van een stage. Dit is een essentieel onderdeel van deze PABO-opleiding. U zoekt een basisschool waar u 1 dag per week stage kunt lopen. Op deze school leert u onder andere hoe u onderwijsactiviteiten op een goede manier kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Als u al in het onderwijs werkt, bijvoorbeeld als onderwijsassistent, dan kunt u uw baan vaak gebruiken als gedeeltelijke stageplaats. Een praktijkbegeleider vanuit school begeleidt u tijdens het leertraject.

Voor de HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) geldt dat u zowel in de onder- als bovenbouw van de basisschool les moet geven. Hogeschool NCOI heeft een stageadviesbureau, dat u kan adviseren over de stageschool en kan helpen bij het vinden van een stageplek.

Program guide
Fase 1
 • Kernbegrippen basisonderwijs 8 EC
 • Nederlands en taaldidactiek 8 EC
 • Reken-wiskundedidactiek I 8 EC
 • Leren en ontwikkelen 8 EC
 • Wereldoriëntatie: AK 4 EC
 • Wereldoriëntatie: GS 4 EC
 • Kunstzinnige oriëntatie 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Beroepsopdracht 6 EC
Fase 2
 • Natuur en technologie 8 EC
 • Engels en handschriftontwikkeling 8 EC
 • Klassenmanagement en passend onderwijs 8 EC
 • Reken-wiskundedidactiek II 8 EC
 • Drama en cultuureducatie 4 EC
 • Dans en bewegingsonderwijs 4 EC
 • Omgevingsonderwijs 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Beroepsopdracht 6 EC
Fase 3
 • Verdieping taalonderwijs 8 EC
 • Professionele gecijferdheid 4 EC
 • Keuze voor specialisatiemodule 12 EC
  • Onderwijs voor het jonge kind
  • Onderwijs voor het oudere kind
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs 24 EC
  • Coaching
  • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
  • Schoolmanagement
 • Praktijkprogramma 12 EC
Afstudeerfase
 • Schoolorganisatie 8 EC
 • Keuze Vakprofilering 8 EC
  • Vakprofilering wereldoriëntatie
  • Vakprofilering kunstzinnige oriëntatie
  • Vakprofilering wetenschap en technologie
  • Vakprofilering Engels
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 14 EC
Afstudeerfase

In deze afsluitende fase volgt u nog een module rond organisatorische aspecten voor de leerkracht in het primair onderwijs. Ook maakt u een keuze voor de vakprofilering. U kunt kiezen uit:

 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Wetenschap en technologie
 • Engels

De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Deze begeleider is gespecialiseerd in het primair onderwijs. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw competentieontwikkeling als leerkracht aan. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leerkracht. Als u alle onderdelen met goed resultaat heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leerkracht in het primair onderwijs aan de slag te gaan.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs’. U bent dan bevoegd leraar basisonderwijs. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Versneld uw onderwijsbevoegdheid behalen

Wanneer u de overstap maakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs en beschikt over relevante werkervaring plus een vooropleiding op HBO- of WO-niveau biedt Hogeschool NCOI u de mogelijkheid om uw PABO Bachelorgetuigschrift te behalen in een versneld traject. Het aantal mogelijke vrijstellingen en de totale studieduur van het traject zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Zie HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Versneld voor meer informatie over de mogelijkheden van dit versnelde traject.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten €8490
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/HBO-opleidingen-HBO-Bachelor-Opleiding-tot-Leraar-Basisonderwijs-PABO.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma